Borgingscommissie Energieakkoord voor duurzame groei

In september 2013 sloten meer dan 40 organisaties het Energieakkoord voor duurzame groei. Naar aanleiding daarvan is de SER-commissie Borging Energieakkoord (BEA) ingesteld die wordt gevormd door vertegenwoordigers van alle partijen die het Energieakkoord hebben ondertekend. De commissie staat onder leiding van Ed Nijpels en houdt de voortgang van de uitvoering van het Energieakkoord in het oog.

Deze website verzamelt en deelt nieuws van alle commissieleden. Hier kunt u lezen waar de Borgingscommissie zich mee bezighoudt en hoe de uitvoering van het Energieakkoord er voor staat. Ook vindt u hier uiteraard de tekst van het Energieakkoord.

Actueel 

Direct naar

 

Kamerbrief Blok over energiebesparing gebouwde omgeving

19 december 2014 - Gisteren stuurde minister Blok een brief naar de Tweede Kamer waarin hij komt met een aantal aan de Kamer gedane toezeggingen op het terrein van energiebesparing in de gebouwde omgeving.


Ed Nijpels neemt inventarisatie Overig Hernieuwbare energie in ontvangst

18 december 2014 - Teun Bokhoven heeft vandaag namens zijn werkgroep de inventarisatie Overig Hernieuwbare energie aangeboden aan voorzitter Ed Nijpels.


Vijfde vergadering Borgingscommissie Energieakkoord

12 december 2014 - Op 8 december kwamen de ondertekende partijen van het Energieakkoord voor de vijfde keer bijeen voor de vergadering van de commissie Borging Energieakkoord.


Belangrijke stap in samenwerking tussen Europese netbeheerders

10 december 2014 - Op 5 december brachten EU-lidstaten een positief advies uit over een bindende richtlijn voor vergaande koppeling van elektriciteitsmarkten.

Voortgangsrapportage 2014

Energieakkoord voor duurzame groei : voortangsrapportage 2014


Wat betekent het Energieakkoord voor mij ? (PDF, 2595 kB)

Overzicht belangrijkste maatregelen Energieakkoord