Energieakkoord voor duurzame groei

Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie. De ondertekenaars zetten zich de komende jaren in voor:

  • een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar; 
  • 100 petajoule energiebesparing per 2020; 
  • een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023; 
  • ten minste 15.000 voltijdbanen extra.

Op deze website is de voortgang van de afspraken uit het Energieakkoord te volgen.

Twitter
RSS feeds

 

Nieuws

 
 

Restwarmte Shell naar woningen

20 juni 2016 -Shell, Warmtebedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam gaan restwarmte, die vrijkomt bij de raffinaderij van Shell Pernis, leveren aan de regio Rotterdam.

Industrie raffinaderij
 

Twaalfde vergadering Borgingscommissie Energieakkoord

9 juni 2016 - De commissie Borging Energieakkoord is woensdag 18 mei voor de twaalfde keer bijeengekomen. Tijdens de bijeenkomst sprak de commissie onder meer over de aanscherping van het intensiveringspakket.

Anita van den Ende van het ministerie van I&M gaf het startsein van de uitrol door het overhandigen van het eerste exemplaar van het concept EPK.
 

Kansen voor energiebesparing door het bedrijfsleven

7 juni 2016 - Het bedrijfsleven levert met energiebesparing een belangrijke bijdrage aan het verwezenlijken van de doelstellingen uit het SER-Energieakkoord.

Omgevingsdienst noordzeekanaalgebied
 

Green Deal Het nieuwe Draaien

31 mei 2016 - Meerdere bouwbedrijven en brancheorganisaties uit de grond-, weg- en waterbouw en infra hebben donderdag 26 mei samen met onderwijsinstellingen en overheden hun handtekening gezet onder de Green Deal Het Nieuwe Draaien. 

Graafmachine
 

KWINK groep voert evaluatie SER-Energieakkoord uit

27 mei 2016 - KWINK groep, adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken, gaat de evaluatie van het Energieakkoord uitvoeren.

Logo KWINK groep

The Agreement on energy
 
 

Voortgangsrapportage 2015
 
 

Energieakkoord voor duurzame groei: Voortgangsrapportage 2015

Brochure: Ruim baan met Energieakkoord (PDF, 7032 kB) - geactualiseerd februari 2016

Ruim baan met Energieakkoord