Borgingscommissie Energieakkoord voor duurzame groei

De SER-Commissie Borging Energieakkoord representeert de volle breedte van de bij het akkoord betrokken organisaties en de verschillende geledingen: werkgevers, werknemers, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties, centrale en decentrale overheden. De commissie zorgt voor de borging van het Energieakkoord voor duurzame groei en monitort de voortgang van de gemaakte afspraken door alle betrokken partners.

De commissie wordt voorgezeten door Ed Nijpels.

Actueel 

Direct naar

 

Succesvolle lancering ‘Holland, a Sustainable Urban Delta’

10 april 2014 - Met ‘Holland: Sustainable Urban Delta’ heeft Nederland zich de op de Hannover Messe gepositioneerd als oplosser van maatschappelijke uitdagingen in grote deltasteden. Die uitdagingen gaan onder andere over schone energie, hergebruik van grondstoffen, verbetering van water- en luchtkwaliteit, mobiliteit, voedselzekerheid. ‘Holland: Sustainable Urban Delta’ is een belangrijk instrument om de economische waarde van de Nederlandse cleantech sector in 2020 te verviervoudigen. Dit is een van de ambities uit het Energieakkoord. Naast innovatie en een goede thuismarkt speelt export daarbij een cruciale rol.


Kabinet volgt provincies in aanwijzing 11 gebieden voor windenergie op land

8 april 2014 - Het kabinet heeft na overleg met provincies definitief 11 gebieden aangewezen die geschikt zijn voor grote windmolenparken op land. De provincies hebben zelf de gebieden voorgedragen die zij daarvoor het meest geschikt achten.


Internetconsultatie Wet windenergie op zee

7 april 2014 - Sinds half maart is de internetconsultatie Wet windenergie op zee van start.


Interprovinciale Samenwerking energietransitie en duurzame economie van start

7 april 2014 - De provincies gaan intensief samenwerken in de realisatie van een duurzame economie. 

 


Voorzitter Borgingscommissie praat vaste Kamercommissie Economische zaken bij over uitvoering Energieakkoord

4 april 2014 – De Borgingscommissie Energieakkoord vindt het van belang leden van de vaste Kamercommissie Economische zaken op de hoogte te houden van de voortgang van de uitvoering van het Energieakkoord. 

 


 

“Mooi dat noordelijke provincies verder willen gaan dan Energieakkoord”

2 april 2014 – Gisterenmiddag overhandigden de noordelijke overheden samen met stichting Energy Valley de publicatie SWITCH aan minister Kamp en aan Ed Nijpels, voorzitter van de commissie Borging Energieakkoord.

 

Overzicht belangrijkste maatregelen Energieakkoord (PDF, 2595 kB)

Overzicht belangrijkste maatregelen Energieakkoord 


SERmagazine themanummer: Energieakkoord voor duurzame groei - september 2013


Energieakkoord voor duurzame groei

Brede steun voor Energieakkoord voor duurzame groei