Energieakkoord voor duurzame groei

Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie. De ondertekenaars zetten zich de komende jaren in voor:

  • een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar; 
  • 100 petajoule energiebesparing per 2020; 
  • een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023; 
  • ten minste 15.000 voltijdbanen extra.

Op deze website is de voortgang van de afspraken uit het Energieakkoord te volgen.

Twitter
RSS feeds

 

Nieuws

 
 

Factsheet economische aspecten Wind op Zee

23 september 2016 - Natuur & Milieu heeft in samenwerking met het SER Energieakkoord en NWEA een factsheet gemaakt over de economische aspecten van Wind op Zee.  

Wind op zee
 

Relatie opbouwen belangrijk voor participatie windparkontwikkeling

15 september 2016 - Ontwikkelaars van nieuwe windparken kunnen winst boeken door gericht een relatie op te bouwen met de omwonenden.
Wind op land
 

Werkbezoek aan slimme energieproeftuin

8 september 2016 - Een delegatie van de SER Borgingscommissie Energieakkoord, onder leiding van voorzitter Ed Nijpels, heeft donderdag 8 september een werkbezoek gebracht aan de slimme energieproeftuin Energiekoplopers in de ‘Stad van de Zon’ in Heerhugowaard. In deze proeftuin onderzoeken energiebedrijf Essent en netwerkbedrijf Alliander samen met 200 huishoudens hoe zij het (lokale) elektriciteitsnet betrouwbaar kunnen houden door met een slim energiesysteem en slimme apparaten flexibel met energie om te gaan.  

SER bezoekt Energiekoplopers in Heerhugowaard
 

60 miljoen voor subsidie energiebesparing eigen huizen

6 september 2016 - Huiseigenaren kunnen vanaf 15 september subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Voor de subsidie is 60 miljoen euro beschikbaar.

Huis
 

Campagne gestart over gevolgen sluiting kolencentrales

5 september 2016 - FNV is samen met organisaties als Greenpeace en Milieudefensie een campagne gestart 'Gevolgen sluiting kolencentrales'. 

Amer 8 definitief uit bedrijf genomen

The Agreement on energy
 
 

Voortgangsrapportage 2015
 
 

Energieakkoord voor duurzame groei: Voortgangsrapportage 2015

Brochure: Ruim baan met Energieakkoord (PDF, 7032 kB) - geactualiseerd februari 2016

Ruim baan met Energieakkoord