Energieakkoord voor duurzame groei

Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie. De ondertekenaars zetten zich de komende jaren in voor:

  • een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar; 
  • 100 petajoule energiebesparing per 2020; 
  • een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023; 
  • ten minste 15.000 voltijdbanen extra.

Op deze website is de voortgang van de afspraken uit het Energieakkoord te volgen.

Twitter
RSS feeds

 

Nieuws

 
 

Werkconferentie Topsector Energie

23 augustus 2016 - Topsector Energie organiseert 29 september 2016 haar jaarlijkse Werkconferentie. Aan welke innovaties werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden om de klimaatdoelen te halen en de energietransitie tot stand te brengen?

Werkconferentie Topsector Energie 29 september 2016
 

Onderwijs moet snel schakelen bij energietransitie

19 augustus 2016 - Hoe kunnen opleidingen snel en flexibel inspelen op de razendsnel veranderende energiemarkt? En wat zou de waarde van lectoraten kunnen zijn? Met de ‘Oriënterende verkenning Human Capital Urban Energy’ die onlangs is uitgebracht wil de Topsector Energie (TKI Urban Energy) discussies en initiatieven stimuleren binnen het onderwijs.

Onderwijs moet snel schakelen bij energietransitie
 

Hernieuwbare energieregeling populair: subsidie eerder beschikbaar

12 juli 2016 - De ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland verloopt nog beter dan gedacht: in de eerste helft van dit jaar is ruim twee keer zoveel subsidie aangevraagd voor hernieuwbare energieprojecten dan beschikbaar was.

Hernieuwbare energieregeling populair: subsidie eerder beschikbaar
 

Windpark Borssele goedkoopste ter wereld

8 juli 2016 -  Het windpark Borssele wordt naar verwachting voor 2,7 miljard euro minder subsidie gebouwd dan waarmee eerder rekening is gehouden.

Wind op zee - © Shutterstock

The Agreement on energy
 
 

Voortgangsrapportage 2015
 
 

Energieakkoord voor duurzame groei: Voortgangsrapportage 2015

Brochure: Ruim baan met Energieakkoord (PDF, 7032 kB) - geactualiseerd februari 2016

Ruim baan met Energieakkoord