Borgingscommissie Energieakkoord voor duurzame groei

De SER-Commissie Borging Energieakkoord representeert de volle breedte van de bij het akkoord betrokken organisaties en de verschillende geledingen: werkgevers, werknemers, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties, centrale en decentrale overheden. De commissie zorgt voor de borging van het Energieakkoord voor duurzame groei en monitort de voortgang van de gemaakte afspraken door alle betrokken partners.

De commissie wordt voorgezeten door Ed Nijpels.

Actueel 

Direct naar

 

Maria van der Hoeven: ‘Werk afspraken verder uit en besteed aandacht aan monitoring’

23 april 2014 – Het Energieakkoord is een goede basis voor de overgang naar een duurzame energievoorziening en het succes er van is op indrukwekkende wijze tot stand gekomen. Dat gaf Executive Director van het Internationaal Energieagentschap (IEA) Maria van der Hoeven de leden van de Borgingscommissie Energieakkoord mee. Vanochtend was er een speciale bijeenkomst van de Borgingscommissie waar Van der Hoeven een toelichting gaf op het IEA-rapport over het energiebeleid Nederland.


Dashboard voortgang Energieakkoord gereed

23 april 2014 - De Borgingscommissie Energieakkoord wil geïnteresseerden graag op de hoogte houden van de uitvoering van het Energieakkoord. Hiervoor is een speciaal dashboard ontwikkeld dat sinds 23 april openbaar is. Het dashboard is een grafische weergave van de globale voortgang.


Kamp: 'Steun voor Nederlandse energiebeleid positief'

22 april 2014 - Met het Energieakkoord heeft Nederland een goede basis gelegd voor de overgang naar een duurzame energievoorziening.


Succesvolle lancering ‘Holland, a Sustainable Urban Delta’

10 april 2014 - Met ‘Holland: Sustainable Urban Delta’ heeft Nederland zich de op de Hannover Messe gepositioneerd als oplosser van maatschappelijke uitdagingen in grote deltasteden. Die uitdagingen gaan onder andere over schone energie, hergebruik van grondstoffen, verbetering van water- en luchtkwaliteit, mobiliteit, voedselzekerheid. ‘Holland: Sustainable Urban Delta’ is een belangrijk instrument om de economische waarde van de Nederlandse cleantech sector in 2020 te verviervoudigen. Dit is een van de ambities uit het Energieakkoord. Naast innovatie en een goede thuismarkt speelt export daarbij een cruciale rol.


Kabinet volgt provincies in aanwijzing 11 gebieden voor windenergie op land

8 april 2014 - Het kabinet heeft na overleg met provincies definitief 11 gebieden aangewezen die geschikt zijn voor grote windmolenparken op land. De provincies hebben zelf de gebieden voorgedragen die zij daarvoor het meest geschikt achten.

Overzicht belangrijkste maatregelen Energieakkoord (PDF, 2595 kB)

Overzicht belangrijkste maatregelen Energieakkoord 


SERmagazine themanummer: Energieakkoord voor duurzame groei - september 2013


Energieakkoord voor duurzame groei

Brede steun voor Energieakkoord voor duurzame groei