Energieakkoord voor duurzame groei

Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie. De ondertekenaars zetten zich de komende jaren in voor:

  • een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar; 
  • 100 petajoule energiebesparing per 2020; 
  • een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023; 
  • ten minste 15.000 voltijdbanen extra.

Op deze website is de voortgang van de afspraken uit het Energieakkoord te volgen.

Twitter
RSS feeds

 

Nieuws

 
 

Hernieuwbare energieregeling populair: subsidie eerder beschikbaar

12 juli 2016 - De ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland verloopt nog beter dan gedacht: in de eerste helft van dit jaar is ruim twee keer zoveel subsidie aangevraagd voor hernieuwbare energieprojecten dan beschikbaar was.

Hernieuwbare energieregeling populair: subsidie eerder beschikbaar
 

Windpark Borssele goedkoopste ter wereld

8 juli 2016 -  Het windpark Borssele wordt naar verwachting voor 2,7 miljard euro minder subsidie gebouwd dan waarmee eerder rekening is gehouden.

Wind op zee - © Shutterstock
 

Kabinet wijst nieuwe gebieden aan voor windparken op zee

4 juli 2016 - Het kabinet wijst twee nieuwe gebieden aan voor de bouw van windmolenparken op zee. Het gaat om twee gebieden binnen de zogenaamde 12-mijlszone tussen 18,5 en 22 kilometer uit de kust.

Windmolens op zee
 

Onderzoeken energie in gebouwde omgeving

27 juni 2016 - Ongeveer een derde van de energie die Nederland verbruikt, gaat naar de gebouwde omgeving.

Gebouw
 

Restwarmte Shell naar woningen

20 juni 2016 -Shell, Warmtebedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam gaan restwarmte, die vrijkomt bij de raffinaderij van Shell Pernis, leveren aan de regio Rotterdam.

Industrie raffinaderij

The Agreement on energy
 
 

Voortgangsrapportage 2015
 
 

Energieakkoord voor duurzame groei: Voortgangsrapportage 2015

Brochure: Ruim baan met Energieakkoord (PDF, 7032 kB) - geactualiseerd februari 2016

Ruim baan met Energieakkoord