Borgingscommissie Energieakkoord voor duurzame groei

In september 2013 sloten meer dan 40 organisaties het Energieakkoord voor duurzame groei. Naar aanleiding daarvan is de SER-commissie Borging Energieakkoord (BEA) ingesteld die wordt gevormd door vertegenwoordigers van alle partijen die het Energieakkoord hebben ondertekend. De commissie staat onder leiding van Ed Nijpels en houdt de voortgang van de uitvoering van het Energieakkoord in het oog.

Deze website verzamelt en deelt nieuws van alle commissieleden. Hier kunt u lezen waar de Borgingscommissie zich mee bezighoudt en hoe de uitvoering van het Energieakkoord er voor staat. Ook vindt u hier uiteraard de tekst van het Energieakkoord.

Actueel 

Direct naar

 

HCA 2020: nadrukkelijk investeren in mensen

27 oktober 2014 -De energiesector heeft goed opgeleide mensen nodig om de ambities uit het Energieakkoord goed in te vullen. Er komen in de sector 15.000 extra banen bij. Dat betekent dat investeren in studenten, in opleidingen en van werk-naar-werk trajecten nodig is zodat er arbeidspotentieel is én blijft.


DOEN staat centraal bij werkconferentie Topsector Energie

16 oktober 2014 - Ruim 500 mensen uit de energiesector zijn afgekomen op de jaarlijkse Werkconferentie van de Topsector Energie.


Energietransitie Nederland wordt zichtbaar

17 oktober 2014 - “De energiemix in ons land verandert fors, de klimaatdoelen worden gehaald, tot 2020 neemt het energiegebruik af en is de energierekening van de consument gemiddeld gedaald.”


De Nationale Energieverkenning houdt Borgingscommissie scherp

7 oktober 2014 - Op dinsdagochtend 7 oktober kwamen de partijen die het Energieakkoord hebben getekend voor de vierde keer bijeen tijdens de vergadering van de commissie Borging Energieakkoord.


Voorstudie Energie Prestatie Keuring

1 oktober 2014 - De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (waaronder industrie, vastgoed en agrosectoren) om energiebesparende maatregelen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen uit te voeren.

Voortgangsrapportage 2014

Energieakkoord voor duurzame groei : voortangsrapportage 2014


Wat betekent het Energieakkoord voor mij ? (PDF, 2595 kB)

Overzicht belangrijkste maatregelen Energieakkoord