Energieakkoord voor duurzame groei

Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie. De ondertekenaars zetten zich de komende jaren in voor:

  • een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar; 
  • 100 petajoule energiebesparing per 2020; 
  • een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023; 
  • ten minste 15.000 voltijdbanen extra.

Op deze website is de voortgang van de afspraken uit het Energieakkoord te volgen.

Twitter
RSS feeds

 

Nieuws

 
 

Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 gepresenteerd

14 oktober 2016 - De NEV, opgesteld door ECN, PBL en CBS, schetst de stand van zaken van de energiehuishouding in Nederland over 2016 en geeft inzicht in de realisatie van de uitvoering van het Energieakkoord voor duurzame groei.  

Nationale Energieverkenning 2016
 

Minister Kamp: €150 miljoen beschikbaar voor inzet van mest voor hernieuwbare energie

6 oktober 2016 - Minister Kamp van Economische Zaken stelt in 2017 150 miljoen euro beschikbaar voor de versnelde realisatie van circa 200 monomestvergisters.  

Veehouderij
 

Nederland lid Mission Innovation: meer internationaal geld voor energie-innovatie

5 oktober 2016 - Twintig vooraanstaande industrielanden kondigden tijdens de Klimaattop in Parijs Mission Innovation aan. Een internationale coalitie van landen die binnen vijf jaar hun publieke investeringen in energie-innovatie willen verdubbelen.  

Windmolens op zee
 

Factsheet economische aspecten Wind op Zee

23 september 2016 - Natuur & Milieu heeft in samenwerking met het SER Energieakkoord en NWEA een factsheet gemaakt over de economische aspecten van Wind op Zee.  

Wind op zee

The Agreement on energy
 
 

Voortgangsrapportage 2015
 
 

Energieakkoord voor duurzame groei: Voortgangsrapportage 2015

Brochure: Ruim baan met Energieakkoord (PDF, 7032 kB) - geactualiseerd februari 2016

Ruim baan met Energieakkoord