Energieakkoord voor duurzame groei

Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie. De ondertekenaars zetten zich de komende jaren in voor:

  • een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar; 
  • 100 petajoule energiebesparing per 2020; 
  • een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023; 
  • ten minste 15.000 voltijdbanen extra.

Op deze website is de voortgang van de afspraken uit het Energieakkoord te volgen.

Twitter
RSS feeds

 

Nieuws

 
 

Kijk realtime mee op energieopwek.nl

22 november 2016 - Via energieopwek.nl is het mogelijk realtime mee te kijken met de energieproductie in Nederland. Hoe het werkt? Dat wordt in deze korte video duidelijk.  

Kijk realtime mee op energieopwek.nl
 

Meer zicht op kwaliteit van banen door Energieakkoord

18 november 2016 – Projecten uit het Energieakkoord vergroten de omzet van bedrijven in groeiende markten en dat levert structurele werkgelegenheid op in de nieuwe energiesector. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Energieakkoord: Effecten van de energietransitie op de inzet en kwaliteit van arbeid’ van het Economisch Instituut voor de Bouw, ECN en het CBS dat vandaag is gepubliceerd.

Meer zicht op kwaliteit van banen door Energieakkoord 
 

Factchecker windenergie

4 november 2016 - De Nationale Ombudsman heeft een klacht van de NLVOW en de NKPW gegrond verklaard. Volgens klagers schetst de SER een eenzijdig beeld over windenergie. De SER herkent zich niet in dat beeld.

Wind op land
 

Decentrale overheden werken samen aan investeringsagenda

4 november 2016 - Provincies, gemeenten en waterschappen gaan werken aan een gezamenlijke investeringsagenda om de doelstellingen uit onder meer het Klimaatakkoord en voor klimaatadaptatie versneld te halen.  

Wind op zee - © Shutterstock

Energieakkoord
  

Voortgangsrapportage 2015
 

Energieakkoord voor duurzame groei: Voortgangsrapportage 2015

Evaluatie Energieakkoord voor duurzame groei (PDF) 

Evaluatie Energieakkoord voor duurzame groei