Energieakkoord voor duurzame groei

Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie. De ondertekenaars zetten zich de komende jaren in voor:

  • een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar; 
  • 100 petajoule energiebesparing per 2020; 
  • een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023; 
  • ten minste 15.000 voltijdbanen extra.

Op deze website is de voortgang van de afspraken uit het Energieakkoord te volgen.

Twitter
RSS feeds

 

Nieuws

 
 

Uitvoeringsagenda 2017 aan SER-voorzitter aangeboden

De Borgingscommissie Energieakkoord heeft de Uitvoeringsagenda 2017 aangeboden aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Net als in voorgaande jaren geeft de Uitvoeringsagenda een verbijzondering van de afspraken zoals die in de voorafgaande Voortgangsrapportage zijn gemaakt. De SER-voorzitter heeft de Uitvoeringsagenda aan minister Kamp van Economische Zaken gestuurd.
Uitvoeringsagenda 2017 aan SER-voorzitter aangeboden 
 

Zet nu een stap naar de verwarming van de toekomst

13 maart 2017 - Nederland gaat stap voor stap van het aardgas af, voor een beter klimaat. In 2050 is bijna alle energie duurzaam, ook de energie voor verwarming van huizen.

Gasfornuis
 

Conferentie Energieakkoord in versnelling

8 maart 2017 - De SER-Borgingscommissie heeft dinsdag 7 maart in het SER-gebouw in Den Haag een drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling gehouden. Onder het toeziend oog van de rekenaars van PBL en ECN werden zes nieuwe initiatieven gepresenteerd die een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie in Nederland.

Conferentie Energieakkoord in versnelling 
 

Zeeuwse partijen ondertekenen Zeeuws Energieakkoord energiebesparing

10 februari 2017 - Ongeveer 25 Zeeuwse partijen hebben vrijdag 10 februari het Zeeuws Energieakkoord voor energiebesparing in de bestaande particuliere woningvoorraad ondertekend.

Zonnepanelen (PV-panelen) op huis

Energieakkoord
  

Voortgangsrapportage 2016
 

Energieakkoord voor duurzame groei : voortgangsrapportage 2016

Evaluatie Energieakkoord voor duurzame groei (PDF) 

Evaluatie Energieakkoord voor duurzame groei