Energieakkoord voor duurzame groei

EnergieAkkoord

Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie. De ondertekenaars zetten zich de komende jaren in voor:

  • een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar; 
  • 100 petajoule energiebesparing per 2020; 
  • een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023; 
  • ten minste 15.000 voltijdbanen extra.

Op deze website is de voortgang van de afspraken uit het Energieakkoord te volgen.

Twitter
RSS feeds

 

Nieuws

 

Energietransitie vraagt om missie-gedreven innovatiebeleid

24 april 2018 - Om de innovaties die nodig zijn voor de energietransitie te ontwikkelen, te introduceren en tot wasdom te laten komen, moet het innovatiebeleid sterker gedreven worden door missies. Dit staat in de verkenning van de taakgroep Innovatie van het Energieakkoord.

Borgingscommissie werkt aan visie op innovatie
 

Zonder draagvlak is energietransitie doodgeboren kind

16 april 2018 - Breed draagvlak is cruciaal om de energietransitie te laten slagen. De impact op de samenleving is groot. Dat vraagt om brede steun in de samenleving om de noodzakelijke veranderingen ook vorm te geven. “Zonder draagvlak is energietransitie en doodgeboren kind”, stelde Ed Nijpels in de Tweede Kamer.

Klimaatberaad
 

Twee taakgroepen ondersteunen Klimaatakkoord

12 april 2018 - Twee taakgroepen, Arbeidsmarkt/Scholing en Financiën gaan de onderhandelaars van het Klimaatakkoord ondersteunen. Dit moet zorgen dat thema’s die aan elke tafel spelen en ook voor een versnelling kunnen zorgen in samenhang worden aangepakt. Mogelijk komen er ook taakgroepen voor Innovatie en Ruimtelijke inpassing.

Twee taakgroepen ondersteunen Klimaatakkoord 
 

Miljoenenmaand voor duurzame energie

4 april 2018 - Maart was een miljoenenmaand voor opwekking van duurzame energie. Vier dagen is er voor ruim meer dan een miljoen huishoudens duurzame energie geproduceerd. Dat blijkt uit de maartcijfers van Energieopwek.nl, de site waar realtime te zien is wat er aan duurzame energie wordt opgewekt.

Windenergie en zonne-energie
 

ICT sector bespaart en laat besparen

22 maart 2018 - De ICT sector kan op twee manier bijdragen aan CO2 reductie. Zelf flink besparen op het gigantische stroomgebruik in datacenters en met slimme technologie andere sectoren helpen te besparen. Daarvoor is wel veel samenwerking met veel verschillende partijen nodig.

Datacenter

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Energieakkoord
Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsbrief Energieakkoord

Voortgangsrapportage 2017
 

Voorkant voortgangsrapportage Energieakkoord

Overzicht van alle energie in Nederland

Waar komt de energie die we in Nederland gebruiken vandaan?
Hoe gebruiken we die energie?
Wat betekent dit door de uitstoot?
Alle cijfers op een rij

Energie in Nederland - Infographic 

Infographic EBN