Energieakkoord voor duurzame groei

EnergieAkkoord

Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie. De ondertekenaars zetten zich de komende jaren in voor:

  • een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar; 
  • 100 petajoule energiebesparing per 2020; 
  • een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023; 
  • ten minste 15.000 voltijdbanen extra.

Op deze website is de voortgang van de afspraken uit het Energieakkoord te volgen.

Twitter
RSS feeds

 

Nieuws

 

Zonnestroom: 50 procent meer, wind gelijk

2 januari 2019 - De productie van zonnestroom groeide het afgelopen jaar met meer dan 50 procent. De hoeveelheid duurzame energie uit windmolens bleef ongeveer gelijk.

 
 

Warmtepompen belangrijk, zon groeit in november, wind blijft gelijk

3 december 2018 - Nu de temperatuur daalt, wordt de rol van warmtepompen in de duurzame energievoorziening belangrijker. In november was het aandeel van de pompen groter dan dat van zonne-energie.

Windmolen in aanbouw 
 

Meer zon, minder wind in oktober

2 november 2018 - De duurzame energie moest het in oktober meer hebben van de zon dan van de wind. Door de rustige oktobermaand lag de productie uit zon en wind een kwart lager dan dezelfde maand een jaar geleden.

Duurzame energie in oktober 2018 
 

Adviesraden aanvullend bij energietransitie

9 oktober 2018 - De verschillende adviesraden vullen elkaar goed aan op het gebied van de energietransitie. Deze samenhang werd duidelijk na een inventarisatie op initiatief van de SER.

Sociaal Economische Raad (SER), de Raad voor de leefomgeving (Rli), de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI), de Raad voor het openbaar bestuur (ROB) en het College voor de rechten van de mens.  
 

Energieopwek.nl geeft completer beeld

18 september 2018 - Energieopwek.nl geeft vanaf nu een completer beeld van de productie van duurzame energie in Nederland. De site laat nu meerdere bronnen zien hieraan een bijdrage leveren.

Energieopwek.nl
 

Matige windopbrengst, afnemend zon in augustus

28 augustus 2018 - In maand augustus werd het effect van kortere dagen al zichtbaar in de productie van duurzame energie. In vergelijking met de zonnige maand juli daalde de productie van zonnestroom van 2.1PJ naar 1.3PJ.

Duurzame energie augustus 2018

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Energieakkoord en Klimaatakkoord
Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsbrief Klimaat en Energie

Voortgangsrapportage 2017
 

Voorkant voortgangsrapportage Energieakkoord

Overzicht van alle energie in Nederland

Waar komt de energie die we in Nederland gebruiken vandaan?
Hoe gebruiken we die energie?
Wat betekent dit door de uitstoot?
Alle cijfers op een rij

Energie in Nederland - Infographic 

Infographic EBN

 Logo klimaatakkoord