Energieakkoord voor duurzame groei

EnergieAkkoord

Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie. De ondertekenaars zetten zich de komende jaren in voor:

  • een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar; 
  • 100 petajoule energiebesparing per 2020; 
  • een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023; 
  • ten minste 15.000 voltijdbanen extra.

Op deze website is de voortgang van de afspraken uit het Energieakkoord te volgen.

Twitter
RSS feeds

 

Nieuws

 
 

Borgingscommissie werkt aan bereiken doelen Energieakkoord

16 november 2017 - Er is flink werk aan de winkel voor de Borgingscommissie. Uit de Nationale Energie Verkenning (NEV) blijkt dat de energietransitie uit de startblokken komt. Er zijn echter nog wat horden te nemen, voordat alle doelen van het Energieakkoord binnen bereik zijn.

windmolens
 

Geen energietransitie zonder ruimtelijke ordening

16 november 2017 - Ruimtelijke ordening wordt cruciaal om de energietransitie te laten slagen. Onder andere windmolens en zonne-akkers gaan veel ruimte in beslag nemen. Maar een energieneutraal Nederland is mogelijk. Landschapsarchitect en professor landscape architecture Dirk Sijmons hield de borgingscommissie Energieakkoord een ruimtelijke spiegel voor.

Sijmons
 

Positieve ervaringen met regionale energiestrategieën

16 november 2017 - Pilots met regionale energiestrategieën leveren positieve ervaringen op. De regio blijkt vaak de juiste schaal voor praktische oplossingen. En door burgers en belangroepen bij de regionale strategie een plek te geven, wordt het draagvlak vergroot. Dit bleek uit een presentatie van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Inter Provinciaal Overleg (IPO) tijdens de laatste vergadering van de Borgingscommissie van het Energieakkoord. 

schapen
 

Bijdrage warmtepompen ook op Energieopwek.nl

9 november 2017 - De website energieopwek.nl laat binnenkort ook zien wat de bijdrage is van warmtepompen aan het opwekken van duurzame energie. De website liet al zien hoeveel energie er wordt opgewekt met wind, zon en biogas. Zo wordt het beeld van duurzaam opgewekte energie completer.

grafiek

Energieproductie Nederland


Energieopwek.nl: Wind, Zon en Biogas

Voortgangsrapportage 2017
 

Voorkant voortgangsrapportage Energieakkoord

Evaluatie Energieakkoord voor duurzame groei (PDF) 

Evaluatie Energieakkoord voor duurzame groei

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Energieakkoord
Aanmelden nieuwsbrief