Energieakkoord voor duurzame groei

EnergieAkkoord

Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie. De ondertekenaars zetten zich de komende jaren in voor:

  • een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar; 
  • 100 petajoule energiebesparing per 2020; 
  • een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023; 
  • ten minste 15.000 voltijdbanen extra.

Op deze website is de voortgang van de afspraken uit het Energieakkoord te volgen.

Twitter
RSS feeds

 

Nieuws

 

Zon en wind leveren meer op dan jaar geleden

3 juni 2019 - De productie van duurzame energie uit zon en wind kwam in mei hoger uit dan een jaar ervoor. Ten opzichte van april dit jaar is de productie bijna gelijk. Deze bronnen waren in mei goed voor 2,8 procent van de finale energievraag.

 
 

Regen aan zonne-records genoeg voor stroomvraag Amsterdam

2 mei 2019 - April was een maand waarin het record van de productie van zonne-energie regelmatig verbroken werd. Dit leverde een zon-opbrengst op die 80 procent hoger lag dan april vorig jaar.

 
 

Grillig maart zorgt voor record windopbrengst

9 april 2019 - De maand maart was een grille maand voor windenergie. Periodes van hoge productie wisselden met windarme periodes. Toch was er een record aan windproductie.

windenergie per dag maart 2019
 

Energieakkoord komt met 24 voorstellen

12 maart 2019 - De Borgingscommissie van het Energieakkoord heeft 24 voorstellen gedaan om alle doelen voor duurzame opwekking en energiebesparing te halen. Deze zijn aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aangeboden.

Kabels stroomnet

 

Zon houdt duurzame productie overeind

4 maart 2019 - Zonne-energie zorgde in februari dat de productie van duurzame energie nog iets groeide. Met name de laatste twee weken van de maand droeg zon flink bij.

   

Optelsom van kosten Energieakkoord laat baten buiten beschouwing

13 februari 2019 - In het rapport “Kosten van het Energieakkoord” laten de opstellers alleen de opgetelde kosten zien en laten de opbrengsten buiten beschouwing. Dit zegt het ministerie van EZK in een reactie op de publicatie.

 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Energieakkoord en Klimaatakkoord
Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsbrief Klimaat en Energie

Voortgangsrapportage 2018
 

Voortgangsrapportage Energieakkoord 2018

Overzicht van alle energie in Nederland

Waar komt de energie die we in Nederland gebruiken vandaan?
Hoe gebruiken we die energie?
Wat betekent dit door de uitstoot?
Alle cijfers op een rij

Energie in Nederland - Infographic 

Infographic EBN

 Logo klimaatakkoord