Energieakkoord voor duurzame groei

EnergieAkkoord

Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie. De ondertekenaars zetten zich de komende jaren in voor:

  • een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar; 
  • 100 petajoule energiebesparing per 2020; 
  • een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023; 
  • ten minste 15.000 voltijdbanen extra.

Op deze website is de voortgang van de afspraken uit het Energieakkoord te volgen.

Twitter
RSS feeds

 

Nieuws

 
 

Meer duurzame stroom opgewekt in 2017

28 december 2017 - Het afgelopen jaar is er meer stroom duurzaam opgewekt dan in 2016. Dat blijkt uit jaarcijfers van energieopwek.nl. Dit is een initiatief van het Energieakkoord i.s.m. EnTranCe, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland.

Windenergie, zonne energie en zonnebloemen
 

Intensiveringspakket Energieakkoord staat in de steigers

20 december 2017 - Het pakket aanvullende maatregelen om de gaten te dichten die uit de NEV bleken krijgt vorm. De rekenmeesters ECN en PBL werken momenteel aan een globale toetsing van de voorstellen.

Intensiveringspakket Energieakkoord in de steigers
 

Zero-emissie bussen voorbeeld voor transitie

19 december 2017 - De aanpak om tot busvervoer te komen dat geen CO2 uitstoot, kan als voorbeeld dienen voor andere projecten. De Green Deal “Zero-emissie OV-Busvervoer” heeft de transitie in gang gezet. In 2025 zijn alle nieuwe bussen in het openbaar vervoer schoon. Ze rijden dan op stroom of een andere vorm van duurzame energie. Dit is een tussenstap naar 2030 als alle OV-bussen schoon zijn.
Foto: Chris Pennarts/HH

 

“Revolutie nodig in de bouw”

18 december 2017 - Als een oud-werkgeversvoorzitter oproept tot revolutie dan is er iets aan de hand. “In de bouw is een revolutie nodig”, stelt oud-VNO-voorzitter Bernard Wientjes. Als voorzitter van de Taskforce Bouwagenda schetste hij voor de leden van de Borgingscommissie de grote opgave waar de bouw voor staat om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Renovatie dak

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Energieakkoord
Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsbrief Energieakkoord

Voortgangsrapportage 2017
 

Voorkant voortgangsrapportage Energieakkoord

Evaluatie Energieakkoord voor duurzame groei (PDF) 

Evaluatie Energieakkoord voor duurzame groei