Energieakkoord voor duurzame groei

EnergieAkkoord

Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie. De ondertekenaars zetten zich de komende jaren in voor:

  • een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar; 
  • 100 petajoule energiebesparing per 2020; 
  • een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023; 
  • ten minste 15.000 voltijdbanen extra.

Op deze website is de voortgang van de afspraken uit het Energieakkoord te volgen.

Twitter
RSS feeds

 

Nieuws

 

Arbeidsmarkt dreigt probleem te worden bij energietransitie

21 februari 2018 - Het tekort aan vakmensen kan een probleem worden voor de energietransitie. Dit constateert Ed Nijpels de voorzitter van de Borgingscommissie van het Energieakkoord.

Arbeidsmarkt en energietransitie
 

Bedrijven moeten meer doen met energiebesparing

21 februari 2018 - Bedrijven moeten meer werk maken van energiebesparing. Zij krijgen nu een informatieplicht waarmee zij moeten laten zien welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. Bedrijven die dit nalaten krijgen sneller dan voorheen een inspecteur op bezoek.

Bedrijven en energiebesparing 
 

Meer tempo bij hernieuwbare energie

21 februari 2018 - Het tempo gaat omhoog om nieuwe capaciteit voor hernieuwbare energie te realiseren. Vooral bij Wind op land is de noodzaak groot. Ook extra capaciteit op rijksgronden en bij waterschappen wordt ingezet. Daarnaast dragen ook een aantal pilots met aardwarmte van meer dan 4 kilometer diepte bij aan de groei.
 
Tempo hernieuwbare energie opgeschroefd
 

Doelen Energieakkoord binnen bereik, tijdspad is kritisch

13 februari 2018 - Alle doelen van het Energieakkoord zijn weer binnen bereik. Daarvoor is een pakket aanvullende maatregelen afgesproken om extra energie te besparen en de productie van duurzame energie te versnellen. De tijd om het te realiseren is beperkt en daarmee een kritische factor.

Windmolen in aanbouw

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Energieakkoord
Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsbrief Energieakkoord

Voortgangsrapportage 2017
 

Voorkant voortgangsrapportage Energieakkoord

Overzicht van alle energie in Nederland

Waar komt de energie die we in Nederland gebruiken vandaan?
Hoe gebruiken we die energie?
Wat betekent dit door de uitstoot?
Alle cijfers op een rij

Energie in Nederland - Infographic 

Infographic EBN