Veelgestelde vragen


1. Hoe kan ik de voorzitter van het Energieakkoord uitnodigen?

De voorzitter van de Commissie Borging Energieakkoord ontvangt tientallen uitnodigingen per week. Bijvoorbeeld om een bijeenkomst toe te spreken, een boek in ontvangst te nemen of om kennis te maken met een organisatie. De voorzitter stelt deze uitnodigingen in principe op prijs. Gelet op het grote aantal is hij genoodzaakt een strenge selectie te maken.
Als u van plan bent de voorzitter van de Commissie Borging Energieakkoord uit te nodigen, is het raadzaam de hieronder geschreven informatie van te voren door te nemen. Dan weet u waaraan een uitnodiging moet voldoen en waar u de brief naar toe moet sturen.

Waarom nodigt u uit?

Geef in uw uitnodiging duidelijk de motivatie aan. Waarom is dit een goed moment voor een ontmoeting met de voorzitter, een toespraak of een bezoek van hem? Welke raakvlakken ziet u met het werk van de Commissie Borging Energieakkoord? Waarom is het voor de voorzitter interessant om in te gaan op uw uitnodiging?

Wie is contactpersoon?

Noem in uw verzoek in ieder geval een contactpersoon, met telefoonnummer en e-mailadres, die inhoudelijk op de hoogte is van uw plannen. Vaak is overleg over het programma en de komst van de voorzitter noodzakelijk.

Wanneer een uitnodiging versturen?

Probeer uw verzoek 3 maanden voor uw bijeenkomst te versturen. Het duurt ongeveer drie weken voordat u antwoord krijgt, zodat u nog ruim op tijd weet of de voorzitter op uw uitnodiging ingaat. Een uitnodiging op het laatste moment valt niet meer in de agenda in te passen.

Waar naar toe sturen?

U kunt uw brief of e-mail sturen naar:

SER
T.a.v. Ed Nijpels
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
bea@ser.nl  

Om uw verzoek goed te kunnen behandelen, hebben wij de volgende informatie nodig:
1. Wat wordt er verwacht van de voorzitter?
2. Wie organiseert het evenement?
3. Wat is het onderwerp en de doelgroep van het evenement?
4. Waar en wanneer vindt het evenement plaats?
5. Is het evenement openbaar of besloten?
6. Is het een commercieel of niet commercieel evenement?
7. Wat is het (concept) programma?
8. Wie zijn de andere belangrijke genodigden/sprekers?
9. Wat is de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de contactpersoon?

2. Hoe kan ik de commissie op de hoogte stellen van problemen waar ik tegen aanloop bij mijn project op gebied van energie?