Energieakkoord voor duurzame groei: domeinen

Voortgangsrapportage Energieakkoord 2017 

We zijn al weer vier jaar aan de slag met het Energieakkoord. Op alle vlakken wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de afspraken uit 2013. Deze voortgangsrapportage wijkt af van eerdere jaargangen. De Borgingscommissie reageert nog niet op de uitkomsten van de Nationale Energieverkenning (NEV). Dat doen we eind 2017 in de uitvoeringsagenda. Dat wordt een gecombineerde reactie op de NEV en het energiebeleid voor de komende jaren zoals uit het Regeerakkoord blijkt.

De voortgangsrapportage laat positieve ontwikkelingen zien. Er moesten ook aanvullende afspraken komen om ‘beleidstekorten’ uit de NEV 2016 weg te werken. Dit leidde tot afspraken over 10 PJ extra energiebesparing in de gebouwde omgeving en 9 PJ bij de industrie.

Domeinen

Kies uit één de domeinen hieronder waarvan je de voortgang wilt bekijken

DOMEIN 1: ENERGIEBESPARING GEBOUWDE OMGEVING Energiebesparing gebouwde omgeving 
DOMEIN 2: ENERGIEEFFICIENCYVERBETERING INDUSTRIE EN AGROSECTOR Energiebesparing industrie en agro 
DOMEIN 3: GROOTSCHALIGE HERNIEUWBARE ENERGIEOPWEKKING Grootschalig hernieuwbaar 
DOMEIN 4: HERNIEUWBARE ENERGIEOPWEKKING DECENTRAAL Energieopwekking decentraal 
DOMEIN 5: ENERGIETRANSPORTNETWERKEN Energietransportnetwerk
DOMEIN 6: ETS-LOBBY EN INTERNATIONAAL Europees systeem voor emmissiehandel 
DOMEIN 7: KOLENCENTRALES EN CCS Kolencentrales en CCS 
DOMEIN 8: MOBILITEIT EN TRANSPORT Mobiliteit en transport 
DOMEIN 9: WERK EN SCHOLING Werk en scholing 
DOMEIN 10: STIMULERING COMMERCIALISERING Stimulering commercialisering 
DOMEIN 11: FINANCIERING Financiering 
DOMEIN 12: WARMTE Duurzame warmte