Domein 5: Energietransport- en distributienetwerk

Domein 5: EnergietransportnetwerkHoogspanningsmast op industrieterrein Moerdijk. Foto: Branko de Lang

Waar gaat het om

De energietransitie verandert het patroon van vraag en aanbod van energie. Dat betekent iets voor de netwerken die vraag en aanbod met elkaar verbinden. Netbeheerders, producenten, gebruikers van energie en overheden zijn bezig de transportnetwerken voor gas en stroom aan te passen op een groeiend aandeel duurzame energie. Dat is ook nodig omdat gas en elektriciteit steeds meer tweerichtingstromen worden tussen producenten en gebruikers.

 

Ambitie

Transport- en distributienetwerken die vraag en aanbod van energie met elkaar verbinden en in de toekomst ook bij een groeiend aandeel hernieuwbare energie betrouwbaar en betaalbaar blijven

 

Aanpak

Dit domein bevat afspraken en resultaten die randvoorwaardelijk zijn voor ontwikkelingen in andere domeinen. Het Actieplan voor de Duurzame Energievoorziening uit 2013, van NetbeheerNederland, schetst de aanpassingen in de energie-infrastructuur die nodig zijn om deze ontwikkelingen te faciliteren. Belangrijke uitdaging is daarbij de netaansluiting op zee voor de grootschalige uitrol van de windparken. 

Schematisch overzicht Aansluiting op zeeAansluiting wind op zee in Nederland - schematisch

 

Resultaten

  • Netbeheerders hebben tot en met augustus 2017 in totaal 4,1 miljoen slimme meters aangeboden. Daarmee zijn 3,9 miljoen adressen voorzien van slimme meters. Er wordt in het kader van een convenant intensief samen gewerkt met marktpartijen om de klant optimaal te kunnen informeren over het aanbod van producten en diensten op het gebied van energiebesparing. De FedEC, de NVDE en de VMNed zullen het convenant Grootschalige Aanbieding Slimme Meters mede ondertekenen.
  • Een convenant voor 10 PJ besparing in de gebouwde omgeving is gesloten tussen energieleveranciers, netbeheerders, aanbieders van besparingsproducten en -diensten en het Rijk. Dankzij dit convenant krijgen huishoudelijke en kleinzakelijke energiegebruikers een beter inzicht in het eigen energiegebruik. Het aanbod aan besparingsproducten en -diensten wordt inzichtelijker en beter. Per 1 december 2017 richten NVDE en Uneto-VNI hiertoe een coördinatiepunt in.
  • De netbeheerders hebben hun nieuwe werkwijze Netinpassing wind op land voortgezet. Dit verkort de doorlooptijd om windparken aan het net aan te sluiten. Het programmateam, onder regie van Netbeheer Nederland, coördineert de uitvoering. De werkwijze is in 2015 ontwikkelt en heeft als doel stagnatie bij de aansluiting te voorkomen.

 

Voortgangsrapportage

Benieuwd naar de volledige rapportage? Download de volledige rapportage