Domein 11: Financiering

Domein 11: Financiering 

Waar gaat het over

Er zijn miljardeninvesteringen nodig om de doelen van het Energieakkoord te realiseren. De afgelopen jaren is de aansluiting tussen vraag en aanbod van kapitaal op het terrein van energiebesparing, hernieuwbare energie en warmte verbeterd voor mainstreamprojecten als wind op zee. Deze aansluiting is nog onvoldoende voor de zogenoemde non-mainstreamprojecten.

 

Ambitie

  • Het gericht wegnemen van knelpunten rondom de financiering zodat (omvangrijke) investeringen in de energie- en klimaattransitie tijdig en goed worden gefinancierd.

 

Aanpak

  • Bevorderen van nauwe samenwerking tussen vragers naar financiering, partijen in de diverse domeinen en de aanbieders van financiering als banken, pensioenfondsen, verzekeraars, participatiemaatschappijen en Europese instellingen.
  • Ontwikkelen van nieuwe financieringsvormen zodat meer business cases economisch gezien rendabel worden en geen financiële ondersteuning door overheden nodig hebben. Voor de financiering van kleinschalige, decentrale projecten is de opbouw van expertise en kennis bij financiers en het matchen met de praktijk van groot belang.

 

Resultaten

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een overzicht verzorgd van recente of lopende initiatieven op het gebied van duurzame financiering binnen de financiële sector.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft zich gebogen over de vraag hoe te komen tot een richtlijn voor de financiering van zonnepanelen (roerend/onroerend). Dit ter bevordering van de financierbaarheid van zon-PV projecten. Om vraag en aanbod optimaal bij elkaar te krijgen, heeft de juristenwerkgroep inzake corporate finance van de NVB een commissie opgericht.

Per 1 januari 2019 start Invest-NL. Invest-NL kan investeringen in bedrijven en projecten doen die vanwege onzekere risico-rendementsverhoudingen of lange terugverdientijden onvoldoende financiering in de markt kunnen aantrekken. De instelling kan ook met eigen middelen inspelen op Europese regelingen waar nationale cofinanciering vereist is. Het kabinet heeft 2,5 miljard euro toegezegd. Transitiegebieden als energie, verduurzaming, mobiliteit en voedsel behoren tot de domeinen waarop Invest-NL zich richt.

 

Voortgangsrapportage

Benieuwd naar de volledige rapportage? Download de volledige rapportage