Domein 11: Stimulering commercialisering voor groei en export

Domein 10: Stimulering en commercialisering 

Waar gaat het over

De groene energietechnologiesector is in Nederland goed voor 3,5 miljard euro (2014). Dit betreft de toegevoegde waarde van bedrijven die producten en diensten leveren voor energiebesparing en voor de winning, productie, distributie en verkoop van hernieuwbare energieproducten. Op de mondiale CleanTechranking neemt Nederland een bescheiden positie in: 15e in 2017.

 

Ambitie

Een sterke en groeiende groene industrie in Nederland draagt bij aan de nationale en internationale verduurzamingsambities en het lange termijn klimaatbeleid. Dit wordt zichtbaar in:

  • Een top 10-positie op de mondiale CleanTechranking in 2030;
  • Een verviervoudiging van de economische waarde van de keten van schone energietechtechnologie in 2020 ten opzichte van 2010;
  • Verdubbeling van het marktaandeel op internationale CleanTechmarkten door groei van export. Investeren in CleanTech betekent ook investeren in toekomstige werkgelegenheid. Scholing (human capital) is daarvoor nodig.

 

Aanpak

  • Onder leiding van de Topsector Energie is een aanpak uitgewerkt. Die richt zich op de zes elementen uit het Energieakkoord: financiering, nationale marktontwikkeling, internationale marktontwikkeling, inrichting van wet- en regelgeving, aansluiting van het mkb en human capital.
  • In 2016 is gestart met een onderzoek naar de vraag hoe de groene industrie bijdraagt aan doelen uit het Energieakkoord. Onder meer wordt gekeken wat de toegevoegde waarde en bijdrage zijn aan de Nederlandse economie

 

Resultaten

De regeling Hernieuwbare Energie wordt momenteel geëvalueerd. Gekeken wordt of deze regeling een helpt hernieuwbare energie goedkoper te maken. Jaarlijks is 50 miljoen euro beschikbaar. Ruim honderd aanvragers, vooral uit de gebouwde omgeving, vergisting, wind op zee en Biobased Economy, hebben hiervan gebruik gemaakt.

Het bedrijf CH Energy heeft een techniek ontwikkeld om uit moeilijk te recyclen afval nieuwe grondstoffen te maken. Zo kunnen autobanden worden omgezet in olie en gas. Foto: Kees van de Veen/HH

Het mkb-loket Innovatielink is eind 2014 opgericht. In de veelheid van financieringsregelingen en samenwerkingsverbanden is het voor het mkb een uitdaging om steun voor hun innovatie-ambities te vinden. Innovatielink helpt mkb’ers in de sectoren chemie en energie bij vragen en knelpunten. Met concrete adviezen, een InnovatieAtlas en een FinancieringsAtlas biedt Innovatielink inzicht in netwerken en financiering. De innovatievraag wordt gematcht met het aanbod.

 

Voortgangsrapportage

Benieuwd naar de volledige rapportage? Download de volledige rapportage