Domein 9: Werk en scholing

Domein 9: Werk en scholing 

Waar gaat het over

Het Energieakkoord leidt tot aanzienlijke werkgelegenheidskansen in bijvoorbeeld de bouw- en installatiesector door vormen van energiebesparing en decentrale energieopwekking (zonnepanelen, warmtepompen et cetera). Daarnaast zal de groeiende vraag naar schone energietechnologieën en -diensten nieuwe werkgelegenheid scheppen in de Nederlandse groene industriesector (CleanTech).

 

Ambitie

  • In de periode 2014-2020 gemiddeld ten minste 15.000 additionele voltijdbanen.
  • In de gehele periode 90.000 arbeidsjaren extra.

 

Aanpak

De organisaties die betrokken zijn bij het Energieakkoord, zetten zich in voor passende opleidings- en werk-naar-werk-faciliteiten. Voor jongeren moeten aantrekkelijke opleidingen beschikbaar komen die voor ‘groene’ banen opleiden. Om- en bijscholing (green skills) moeten werkzoekenden op nieuwe banen in ‘groene’ groeisectoren voorbereiden. Sociale partners zien toe op de kwalitatieve aspecten van werk: goede arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen, zodat ook op sociaal gebied sprake is van een duurzame sector.

 

Resultaten

Maatschappelijk draagvlak is voor de energietransitie cruciaal. De SER adviseerde in maart over de governance van het energie- en klimaatbeleid. Er is beleid nodig dat de voorwaarden schept voor richting, ruimte en versnelling aan de maatschappelijke transitie. Een gericht sociaal beleid op de arbeidsmarkt, scholing, werkgelegenheid en decent work, is daarvan een bouwsteen.

In de Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark Dordrecht werken ondernemers, groene investeerders en technisch talent samen aan innovatieve en duurzame producten en productiemethoden. foto: Ronald van den Heerik/HH

De verkenning met Innovatielink naar een Energie-innovatielink (websiteomgeving) heeft plaatsgevonden. In tegenstelling tot de chemie bleek het geen passende oplossing voor het energieveld te zijn. Universiteiten, hogescholen en ROC’s hebben zelf al goede netwerken met bedrijven. Een dergelijke websiteomgeving voegt daar niet veel meer aan toe.

 

Voortgangsrapportage

Benieuwd naar de volledige rapportage? Download de volledige rapportage