Energieakkoord voor duurzame groei

Nederland heeft op 6 september 2013 een belangrijke stap gezet op weg naar een schone toekomst. Ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, hebben zich aan het Energieakkoord voor duurzame groei verbonden. Kern van het akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten. 

Download:Energieakkoord voor duurzame groei (PDF, 2000 kB)


Overzicht belangrijkste maatregelen Energieakkoord Wat betekent het Energieakkoord voor mij? (PDF, 2595 kB)


Op verzoek van de SER hebben ECN/PBL en EIB een inschatting gemaakt van de effecten van de in het Energieakkoord voor duurzame groei afgesproken maatregelen.