Energieakkoord voor duurzame groei

Nederland heeft op 6 september 2013 een belangrijke stap gezet op weg naar een schone toekomst. Ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, hebben zich aan het Energieakkoord voor duurzame groei verbonden. Kern van het akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten. 

Download:Energieakkoord voor duurzame groei (PDF, 2000 kB)

Inhoud

  Ten geleide (PDF, 676 kB)
  1. Samenvatting (PDF, 748 kB)
  2. Opzet en ambitie (PDF, 737 kB)
  3. Energiebesparing (PDF, 822 kB)
  4. Opschalen van hernieuwbare energieopwekking (PDF, 755 kB)
  5. Stimuleren van decentrale duurzame energie (PDF, 744 kB)
  6. Het energietransportnetwerk gereed maken (PDF, 734 kB)
  7. Een goed functionerend Europees systeem voor emissiehandel (PDF, 731 kB)
  8. Kolencentrales en CCS (PDF, 723 kB)
  9. Mobiliteit en transport (PDF, 738 kB)
  10. Arbeidsmarktarrangementen rond werkgelegenheid en scholing (PDF, 741 kB)
  11. Stimulering commercialisering voor groei en export (PDF, 733 kB) 
  12. Financiering van duurzame investeringen (PDF, 733 kB)
  13. Resultaten, financiële consequenties en dekking (PDF, 745 kB)
  14. Borging, governance en evaluatie (PDF, 1248 kB)


Overzicht belangrijkste maatregelen Energieakkoord Wat betekent het Energieakkoord voor mij? (PDF, 2595 kB)


Op verzoek van de SER hebben ECN/PBL en EIB een inschatting gemaakt van de effecten van de in het Energieakkoord voor duurzame groei afgesproken maatregelen.