Betuig uw steun aan het Energieakkoord!

Meer dan veertig organisaties hebben het Energieakkoord ondertekend. Maar ook vele organisaties die niet actief betrokken waren bij de totstandkoming van het akkoord, kunnen hun steun betuigen. Dat kan door hieronder uw naam, functie en uw organisatie in te vullen.

 

*
*
*
*