Steunbetuigingen Energieakkoord

Naast de partijen die direct betrokken waren bij de totstandkoming van het Energieakkoord zijn er ook organisaties die hun steun hebben gegeven aan het eindresultaat. De SER ontving van hen brieven, e-mails en telefoontjes waarin zij hun sympathie uitspraken voor het Energieakkoord. Onderstaand volgt een lijst met de organisaties die dit deden.

1. ABN AMRO, dr. H.C. Zalm, voorzitter Raad van Bestuur

2. Accenture Management Consulting, Mark Davids, managing director Strategy & Sustainability, Sjors Martens, Strategy & Sustainability consultant en Manon van Beek, directeur

3. Akkerbouwbedrijf Buiter, W. Buiter, manager

4. Associatie van Energie Prestatie Adviseurs, Guus Gijsbers, voorzitter

5. Chabel, Laurens Eckebus, commercieel manager

6. Coöperatie Vallei Energie, Henk Monshouwer, voorzitter

7. De Groot Installatie, Willem Post, manager duurzaam

8. ECEAT, Naut Kusters, directeur

9. Envico B.V., J. Tetteroo, directeur

10. European Climate Foundation, Martijn Broekhof, associate

11. Flexiblepower Alliance Network, Bert den Ouden, voorzitter

12. Gebr. van Hout, J. van Hout, directeur

13. Gemeente Deventer, Jan Pieter Romijn, projectleider structuurvisie Zonnestroom

14. Grontmij Nederland B.V., Herman Postma, commercieel directeur energie

15. Huurders Belangen Organisatie Argus, de heer Vierhout, lid algemeen bestuur

16. KPM Civiel BV, R. Kleinpenning, projectmanager

17. Markhorst Duurzaam, Sander Hendriks, sales manager

18. MVO Nederland, Willem Lageweg, directeur

19. PCOB (Ouderenbond), Richard van der Pol, algemeen adjunct

20. Saenwind, John Heimensem, comm innovator

21. Shell Global Solutions International B.V., Paul Boelens, proposal developer / deal advisor

22. Vogelwijk Energie(k) Den Haag, Rutger van Hoogstraten, voorzitter

23. WatTpiekT Assen?!, Tom Verloop, initiatiefnemer

24. Wilag Kater Advies, Wilag Kater, bestuurskundige - tekstschrijver – kunstschilder

25. Zero-e b.v., Elske van de Fliert, directeur