Nieuws

Een overzicht van alle nieuwsberichten


 • Energieakkoord gaat op in Klimaatakkoord

  1 augustus 2019 - Met de publicatie, kort voor de zomer, van het Klimaatakkoord is ook de vraag actueel hoe het verder gaat met het Energieakkoord voor duurzame groei.

 • Veel zonstroom en matig wind in juli

  1 augustus 2019 - In de maand juli was zonne-energie, naast biomassa, de belangrijkste bron voor duurzame energie. Zowel de eerste week van juli als tijdens de hittegolf lag de productie per dag regelmatig boven de 1 gigawatt (GW).  

 • Energiebesparing op schema

  19 juli 2019 - De afspraak om energie te besparen in woningen ligt goed op schema. Daarmee kunnen de doelen uit het Energieakkoord voor dit onderdeel worden gehaald.  

 • Biomassa snelste groeier

  2 juli 2019 - De productie van duurzame energie groeide het afgelopen half jaar met 17 procent. Biomassa was daarbij in absolute hoeveelheden de snelste groeier. Relatief groeit zonne-energie het hardst. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers 2019 van Energieopwek. 

 • Zon en wind leveren meer op dan jaar geleden

  3 juni 2019 - De productie van duurzame energie uit zon en wind kwam in mei hoger uit dan een jaar ervoor. Ten opzichte van april dit jaar is de productie bijna gelijk. Deze bronnen waren in mei goed voor 2,8 procent van de finale energievraag. Dit blijkt uit de mei-cijfers van Energieopwek.nl.

 • Regen aan zonne-records genoeg voor stroomvraag Amsterdam

  2 mei 2019 - April was een maand waarin het record van de productie van zonne-energie regelmatig verbroken werd. Dit leverde een zon-opbrengst op die 80 procent hoger lag dan april vorig jaar.

 • Grillig maart zorgt voor record windopbrengst

  9 april 2019 - De maand maart was een grille maand voor windenergie. Periodes van hoge productie wisselden met windarme periodes. Toch was er een record aan windproductie.

 • Energieakkoord komt met 24 voorstellen

  12 maart 2019 - De Borgingscommissie van het Energieakkoord heeft 24 voorstellen gedaan om alle doelen voor duurzame opwekking en energiebesparing te halen. Deze zijn aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aangeboden.

 • Zon houdt duurzame productie overeind

  4 maart 2019 - Zonne-energie zorgde in februari dat de productie van duurzame energie nog iets groeide. Met name de laatste twee weken van de maand droeg zon flink bij

 • Optelsom van kosten Energieakkoord laat baten buiten beschouwing

  13 februari 2019 - Het Energieakkoord heeft een bijzonder jaar achter de rug. Vijf jaar na de ondertekening gaat het akkoord een nieuwe fase in. Naar verwachting wordt het in 2019 een integraal onderdeel van het Klimaatakkoord.

 • Bijzonder jaar voor Energieakkoord

  29 januari 2019 - Het Energieakkoord heeft een bijzonder jaar achter de rug. Vijf jaar na de ondertekening gaat het akkoord een nieuwe fase in. Naar verwachting wordt het in 2019 een integraal onderdeel van het Klimaatakkoord.     

 • Zonnestroom: 50 procent meer, wind gelijk

  2 januari 2019 - De productie van zonnestroom groeide het afgelopen jaar met meer dan 50 procent. De hoeveelheid duurzame energie uit windmolens bleef ongeveer gelijk.
       
 • Warmtepompen belangrijk, zon groeit in november, wind blijft gelijk

  3 december 2018 - Nu de temperatuur daalt, wordt de rol van warmtepompen in de duurzame energievoorziening belangrijker. In november was het aandeel van de pompen groter dan dat van zonne-energie.
       
 • Meer zon, minder wind in oktober

  2 november 2018 - De duurzame energie moest het in oktober meer hebben van de zon dan van de wind. Door de rustige oktobermaand lag de productie uit zon en wind een kwart lager dan dezelfde maand een jaar geleden.

 • Adviesraden aanvullend bij energietransitie

  9 oktober 2018 - De verschillende adviesraden vullen elkaar goed aan op het gebied van de energietransitie. Deze samenhang werd duidelijk na een inventarisatie op initiatief van de SER.

 • Energieopwek.nl geeft completer beeld

  18 september 2018 - Energieopwek.nl geeft vanaf nu een completer beeld van de productie van duurzame energie in Nederland. De site laat nu meerdere bronnen zien hieraan een bijdrage leveren.

 • Matige windopbrengst, afnemend zon in augustus

  28 augustus 2018 - In maand augustus werd het effect van kortere dagen al zichtbaar in de productie van duurzame energie. In vergelijking met de zonnige maand juli daalde de productie van zonnestroom van 2.1PJ naar 1.3PJ.

 • Top voor zonne-energie, dip voor wind, totaal hoger 

  31 juli 2018 - De maand juli was een topmaand voor de opwekking van zonnestroom. Er werd bijna 75 procent meer opgewekt dan dezelfde maand vorig jaar.

 • Eerste belangrijke stap naar Klimaatakkoord

  10 juli 2018 - Het Klimaatakkoord is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Alle partijen die afgelopen maanden hebben meegewerkt, onderschrijven het ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’.

 • Goed kwartaal voor zonne-energie, wind doet het minder

  3 juli 2018 - Het tweede kwartaal van dit jaar was een goed kwartaal voor de productie van zonnestroom. Windenergie werd minder geproduceerd in vergelijking met 2017. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Energieopwek.nl, de site van het Energieakkoord met actuele gegevens over productie van duurzame energie.

 • Van windturbine naar dorpsmolen

  28 juni 2018 - ““Het voelt niet goed als er ongevraagd 13 windmolens in je achtertuin komen,” constateerde Michael Daamen van Energiek Moerdijk toen hij hoorde dat er een hele reeks windturbines langs de A16 gebouwd zouden worden. Op een foto toont hij het landelijke en vrije uitzicht vanuit zijn achtertuin, tien jaar geleden....

 • Voortgang van het energieakkoord loopt door

  26 juni 2018 - “Het valt misschien niet op tussen alle publiciteit over het klimaatakkoord maar de uitvoering van het Energieakkoord gaat met volle kracht door. De afspraken uit uitvoeringsagenda van begin dit jaar worden intensief gevolgd door de Borgingscommissie. Waar nodig wordt bijgestuurd.

 • Van het gas los, of toch niet. De kansen van waterstof

  25 juni 2018 - “In bepaalde gebieden, zoals kleine dorpen of historische binnensteden, biedt ‘groene’ waterstof de oplossing voor duurzame energievoorziening,” zegt Ad van Wijk, professor aan de TU Delft en expert op het gebied van waterstof.

 • Webinar 'kosten energie- en klimaattransitie'

  14 mei 2018 - Dinsdag 15 mei 2018 zal de “Bijeenkomst technische briefing PBL publicatie kosten energie en klimaattransitie in 2030” plaatsvinden in de Raadzaal van de SER. Deze bijeenkomst is live via een webinar te volgen.

 • Klimaatakkoord.nl is live

  30 april 2018 - Het Klimaatakkoord heeft nu ook een eigen website. Op Klimaatakkoord.nl staat nu informatie over het proces en de onderhandelende partijen.

 • Industrie krijgt hulp om C02 te reduceren

  30 april 2018 - De industrie krijgt hulp om van de CO2 af te komen. Energie Centrum Nederland (ECN) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben daarvoor het kennisnetwerk MIDDEN opgezet.

 • Jongeren op meerdere plekken betrokken bij het Energieakkoord

  30 april 2018 - Jongeren zijn op twee manieren direct bij het Klimaatakkoord betrokken. Via De Jonge Klimaatbeweging zitten ze direct in het overkoepelde Klimaatberaad. De andere ingang is de Klimaat en Energie Koepel (KEK).

 • Energietransitie vraagt om missie-gedreven innovatiebeleid

  24 april 2018 - Om de innovaties die nodig zijn voor de energietransitie te ontwikkelen, te introduceren en tot wasdom te laten komen, moet het innovatiebeleid sterker gedreven worden door missies. Dit staat in de verkenning van de taakgroep Innovatie van het Energieakkoord.

 • Zonder draagvlak is energietransitie doodgeboren kind

  16 april 2018 - Breed draagvlak is cruciaal om de energietransitie te laten slagen. De impact op de samenleving is groot. Dat vraagt om brede steun in de samenleving om de noodzakelijke veranderingen ook vorm te geven. “Zonder draagvlak is energietransitie en doodgeboren kind”, stelde Ed Nijpels in de Tweede Kamer.

 • Twee taakgroepen ondersteunen Klimaatakkoord

  12 april 2018 -  Twee taakgroepen, Arbeidsmarkt/Scholing en Financiën gaan de onderhandelaars van het Klimaatakkoord ondersteunen. Dit moet zorgen dat thema’s die aan elke tafel spelen en ook voor een versnelling kunnen zorgen in samenhang worden aangepakt

 • Miljoenenmaand voor duurzame energie

  4 april 2018 - Maart was een miljoenenmaand voor opwekking van duurzame energie. Vier dagen is er voor ruim meer dan een miljoen huishoudens duurzame energie geproduceerd. Dat blijkt uit de maartcijfers van Energieopwek.nl, de site waar realtime te zien is wat er aan duurzame energie wordt opgewekt.

 • ICT sector bespaart en laat besparen

  22 maart 2018 - De ICT sector kan op twee manier bijdragen aan CO2 reductie. Zelf flink besparen op het gigantische stroomgebruik in datacenters en met slimme technologie andere sectoren helpen te besparen. Daarvoor is wel veel samenwerking met veel verschillende partijen nodig. 

 • Rekenmeesters bovenop Energieakkoord

  22 maart 2018 - De rekenmeesters PBL en ECN zitten bovenop het Energieakkoord. Dat bleek tijdens de vergadering van de Borgingscommissie op woensdag 21 maart. Op 1 mei moet voor van tal van afspraken uit de uitvoeringsagenda concrete acties zichtbaar zijn.

 • Voor de zomer Klimaatakkoord op hoofdlijnen

  22 maart 2018 - Nu bekend is wie er aan tafel zitten bij het Klimaatakkoord begint het echte werk. Voor de zomer moet er een akkoord op hoofdlijnen liggen. Aan het eind van het jaar moet het akkoord rond zijn. Een kort overzicht hoe het proces verloopt.

 • Samenstelling sectortafels Klimaatakkoord bekend

  20 maart 2018 - Ruim honderd organisaties krijgen een rol bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Dinsdag maakte Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de deelnemers bekend.  

 • Subsidieloos windpark kers op de taart Energieakkoord 

  19 maart 2018 - Het eerste subsidieloze windpark op zee overtreft alle verwachtingen van het Energieakkoord. In 2013 was afgesproken te streven naar een kostenreductie van 40 procent. Dat is hiermee ruimschoots overtroffen.

 • Zonnig februari goed voor verdubbeling zonnestroom

  1 maart 2018 - Februari was voor winterse begrippen een goede maand voor zonnestroom. Een combinatie van meer panelen en veel zon zorgde voor een verdubbeling ten opzichte van februari vorig jaar. 25 februari was een topdag. Toen werd 3 procent van de stroomvraag gedekt door zonnestroom.  

 • SER betrokken bij nieuw Klimaatakkoord: Onderhandelingen van start 

  23 februari 2018 - De onderhandelingen voor het Klimaatakkoord gaan beginnen. Vrijdag ontvouwde minister Wiebes van EZK de kabinetsinzet om tot een akkoord te komen. Voor de zomer moet er een akkoord op hoofdlijnen liggen. Doel is om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent terug te dringen.

 • Arbeidsmarkt dreigt probleem te worden bij energietransitie

  21 februari 2018 - Het tekort aan vakmensen kan een probleem worden voor de energietransitie. Dit constateert Ed Nijpels de voorzitter van de Borgingscommissie van het Energieakkoord. Met extra maatregelen zal het aantal banen groeien. Het wordt echter steeds moeilijker de juiste mensen voor die banen te vinden.

 • Bedrijven moeten meer doen met energiebesparing

  21 februari 2018 - Bedrijven moeten meer werk maken van energiebesparing. Zij krijgen nu een informatieplicht waarmee zij moeten laten zien welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. Bedrijven die dit nalaten krijgen sneller dan voorheen een inspecteur op bezoek. Deze maatregel moet zorgen dat er in hoger tempo meer energie bespaard wordt. Dit is een van de belangrijke maatregelen uit het aanvullend pakket voor het Energieakkoord.

 • Meer tempo bij hernieuwbare energie

  21 februari 2018 - Het tempo gaat omhoog om nieuwe capaciteit voor hernieuwbare energie te realiseren. Vooral bij Wind op land is de noodzaak groot. Ook extra capaciteit op rijksgronden en bij waterschappen wordt ingezet. Daarnaast dragen ook een aantal pilots met aardwarmte van meer dan 4 kilometer diepte bij aan de groei. Dit zijn een aantal maatregelen uit het aanvullend pakket voor het Energieakkoord.

 • Doelen Energieakkoord binnen bereik, tijdspad is kritisch

  13 februari 2018 - Alle doelen van het Energieakkoord zijn weer binnen bereik. Daarvoor is een pakket aanvullende maatregelen afgesproken om extra energie te besparen en de productie van duurzame energie te versnellen. De tijd om het te realiseren is beperkt en daarmee een kritische factor.  

 • Veel meer windenergie met zelfde molens

  7 februari 2018 - Januari stond bij Energieopwek.nl in het teken van veel wind en weinig zon. Windmolens op zee en land zorgden voor 4,9 PJ aan windstroom tegen 2,8 vorig jaar januari. Een forse toename te danken aan harde wind want molens kwamen er bijna niet bij in 2017.

 • Borgingscommissie werkt aan visie op innovatie

  24 januari 2018 - Voor een succesvolle energietransitie zijn ook veel innovaties nodig. De Borgingscommissie werkt aan een visie hierop. Dat doet ze samen met de universiteit van Utrecht. De visie moet duidelijk maken hoe innovatiebeleid bij de energietransitie een rol kan spelen. Het streven is de visie dit voorjaar te publiceren.

 • Spanning stijgt rond subsidieloos windpark op zee

  23 januari 2018 - Het wordt steeds spannender of het lukt om zonder subsidie een windpark op zee te bouwen. Deskundigen van RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) bestuderen momenteel de biedingen die zijn binnengekomen. Van Vattenfall, Statoil en Innogy is bekend dat ze meedingen. RVO doet geen mededelingen of er nog meer biedingen zijn binnengekomen.

 • Lessen leren van Windenergie op Zee

  22 januari 2018 - De successtory van Windenergie op zee is een aanpak die kan helpen draagvlak voor klimaatbeleid te houden. Dit stelde Ron Wit op vrijdag 19 januari in zijn bijdrage voor de Sociaal-Economische Raad. Wit is directeur public affairs bij Eneco. Het commitment om klimaatverandering aan te pakken is groot. Vergooi dit niet, waarschuwt hij. Een goede aanpak is cruciaal. 

 • Meer duurzame stroom opgewekt in 2017

  28 december 2017 - Het afgelopen jaar is er meer stroom duurzaam opgewekt dan in 2016. Dat blijkt uit jaarcijfers van energieopwek.nl.

 • Intensiveringspakket Energieakkoord staat in de steigers

  20 december 2017 - Het pakket aanvullende maatregelen om de gaten te dichten die uit de NEV bleken krijgt vorm. De rekenmeesters ECN en PBL werken momenteel aan een globale toetsing van de voorstellen.

 • Zero-emissie bussen voorbeeld voor transitie

  19 december 2017 - De aanpak om tot busvervoer te komen dat geen CO2 uitstoot, kan als voorbeeld dienen voor andere projecten. De Green Deal “Zero-emissie OV-Busvervoer” heeft de transitie in gang gezet. In 2025 zijn alle nieuwe bussen in het openbaar vervoer schoon. Ze rijden dan op stroom of een andere vorm van duurzame energie. Dit is een tussenstap naar 2030 als alle OV-bussen schoon zijn.

 • “Revolutie nodig in de bouw”

  18 december 2017 - Als een oud-werkgeversvoorzitter oproept tot revolutie dan is er iets aan de hand. “In de bouw is een revolutie nodig”, stelt oud-VNO-voorzitter Bernard Wientjes. Als voorzitter van de Taskforce Bouwagenda schetste hij voor de leden van de Borgingscommissie de grote opgave waar de bouw voor staat om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

 • Jongeren willen aan tafel bij nieuw Energieakkoord

  14 december 2017 - Jonge energieprofessionals willen een rol krijgen bij de totstandkoming van het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord. Elke organisatie die onderhandelt over het akkoord zou een jongere in zijn delegatie moeten hebben. Dit stelden Annemarie Costeris en Sjoerd Robertson tijdens de vergadering van de Borgingscommissie.

 • Oer-Hollandse dakpan als alternatief voor zonnepaneel

  14 december 2017 - De oer-Hollandse dakpan kan ook als zonnepaneel gebuikt worden. Als 100.000 huizen zo’n zonnedak hebben kunnen die net zoveel stroom produceren als de Hemwegcentrale. De dakpannen kunnen zo helpen om de doelstellingen van het Energieakkoord te halen.

 • Grote duurzame uitslagen in november

  4 december 2017 - November was voor de opwekking van duurzame energie een maand van pieken en dalen. Bij wind zat er een factor 40 tussen de beste en slechtste dag. Bij zon was dit een factor 7. Biogas was een stabiele bron van duurzame energie.

 • Wiebe Draijer krijgt onderhandelingsprijs voor Energieakkoord

  20 november 2017 - Wiebe Draijer kreeg vrijdag 17 november de eerste ‘National Negotiation Award’ voor zijn rol bij het tot stand brengen van het Nationale Energieakkoord. De prijs werd tijdens een conferentie aan de Universiteit van Amsterdam uitgereikt door Alexander Rinnooy Kan.

 • Borgingscommissie werkt aan bereiken doelen Energieakkoord

  16 november 2017 - Er is flink werk aan de winkel voor de Borgingscommissie. Uit de Nationale Energie Verkenning (NEV) blijkt dat de energietransitie uit de startblokken komt. Er zijn echter nog wat horden te nemen, voordat alle doelen van het Energieakkoord binnen bereik zijn.

 • Geen energietransitie zonder ruimtelijke orde

  16 november 2017 - Ruimtelijke ordening wordt cruciaal om de energietransitie te laten slagen. Onder andere windmolens en zonne-akkers gaan veel ruimte in beslag nemen. Maar een energieneutraal Nederland is mogelijk. Landschapsarchitect en professor landscape architecture Dirk Sijmons hield de borgingscommissie Energieakkoord een ruimtelijke spiegel voor.

 • Positieve ervaringen met regionale energiestrategieën

  Pilots met regionale energiestrategieën leveren positieve ervaringen op. De regio blijkt vaak de juiste schaal voor praktische oplossingen. En door burgers en belangengroepen bij de regionale strategie een plek te geven, wordt het draagvlak vergroot. Dit bleek uit een presentatie van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Inter Provinciaal Overleg (IPO) tijdens de laatste vergadering van de Borgingscommissie van het Energieakkoord. 

 • Bijdrage warmtepompen aan duurzame energie ook op Energieopwek.nl

  9 november 2017 - De website energieopwek.nl laat binnenkort ook zien wat de bijdrage is van warmtepompen aan het opwekken van duurzame energie. De website liet al zien hoeveel energie er wordt opgewekt met wind, zon en biogas. Zo wordt het beeld van duurzaam opgewekte energie completer.

 • Vier duurzame pieken door onstuimige herfstmaand

  2 november 2017 - De productie van duurzame energie vertoonde in oktober vier pieken. Tijdens elke piek werden rond de 900.000 inwoners van duurzaam opgewekte energie voorzien. Een nieuw record werd niet gezet. Dat staat op naam van de storm begin september.  

 • Energietransitie wordt steeds concreter

  19 oktober 2017 - Dit jaar is op diverse terreinen voortgang geboekt naar een meer duurzame energievoorziening. Dat blijkt uit de vierde voortgangsrapportage van het Energieakkoord. 

 • Record duurzame energie door septemberstorm

  2 oktober 2017 - De septemberstorm heeft gezorgd voor een recordproductie aan duurzame energie. Vier dagen achtereen lag de productie hoger dan gemiddeld.  

 • Borgingscommissie in gesprek over burgerparticipatie bij energietransitie

  22 juni 2017 - De energietransitie zal ons landschap ingrijpend veranderen. Tijdens haar zestiende vergadering van 21 juni besprak de Borgingscommissie hoe burgers en bedrijven op lokaal niveau kunnen worden meegenomen in deze verandering.

 • Impuls aan energiebesparing huishoudens 

  23 mei 2017 - Energiebesparing voor huishoudens krijgt een impuls. Met voorlichting, subsidie en goede samenwerking tussen aanbieders van besparingsoplossingen wordt het voor huishoudens makkelijker hun verbruik terug te dringen. Een besparing van 3 procent is mogelijk.

 • Lof Tweede Kamer voor Energieakkoord

  19 mei 2017 - De Tweede Kamer is vol lof over de resultaten van het Energieakkoord tot nu toe. Diverse Kamerleden feliciteerden de SER met wat er is bereikt.

 • Kamp verheugd over besparingsakkoord energie-intensieve industrie

  6 april 2017 - De energie-intensieve industrie heeft een akkoord gesloten dat zal leiden tot een extra energiebesparing van 9 petajoule (PJ) in 2020. Daarmee voldoet zij aan de verplichting die zij zichzelf had opgelegd in het Energieakkoord uit 2013.

 • Briefadvies SER over governance energietransitie

  30 maart 2017 - Het Klimaatakkoord van Parijs biedt een ambitieus langetermijnperspectief voor energie- en klimaatbeleid in Europa. Het nieuwe kabinet staat voor de opgave om dit langetermijnperspectief te vertalen naar het Nederlandse energie- en klimaatbeleid.

 • Vijftiende vergadering Borgingscommissie

  30 maart 2017 - De commissie Borging Energieakkoord is dinsdag 28 maart voor de vijftiende keer bijeengekomen. In de bijeenkomst werd onder meer gesproken over de actiepunten voor de Nationale Energieverkenning 2017 en de oprichting van Invest-NL.

 • Adviesaanvraag effecten werkgelegenheid energietransitie

  24 maart 2017 - Ministers Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Kamp (Economische Zaken) en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) vragen de SER advies over de effecten van de energietransitie op werkgelegenheid.

 • Uitvoeringsagenda 2017 aan SER-voorzitter aangeboden

  De Borgingscommissie Energieakkoord heeft de Uitvoeringsagenda 2017 aangeboden aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Net als in voorgaande jaren geeft de Uitvoeringsagenda een verbijzondering van de afspraken zoals die in de voorafgaande Voortgangsrapportage zijn gemaakt. De SER-voorzitter heeft de Uitvoeringsagenda aan minister Kamp van Economische Zaken gestuurd.

 • Zet nu een stap naar de verwarming van de toekomst

  13 maart 2017 - Nederland gaat stap voor stap van het aardgas af, voor een beter klimaat. In 2050 is bijna alle energie duurzaam, ook de energie voor verwarming van huizen.

 • Conferentie Energieakkoord in versnelling

  8 maart 2017 - De SER-Borgingscommissie heeft dinsdag 7 maart in het SER-gebouw in Den Haag een drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling gehouden. Onder het toeziend oog van de rekenaars van PBL en ECN werden zes nieuwe initiatieven gepresenteerd die een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie in Nederland.

 • Zeeuwse partijen ondertekenen Zeeuws Energieakkoord energiebesparing

  10 februari 2017 - Ongeveer 25 Zeeuwse partijen hebben vrijdag 10 februari het Zeeuws Energieakkoord voor energiebesparing in de bestaande particuliere woningvoorraad ondertekend.

 • Proef energiebesparing huiseigenaren in Overijssel

  8 februari 2017 - Particuliere huiseigenaren in Overijssel krijgen in een proef de mogelijkheid een abonnement te nemen op energiebesparende maatregelen in hun huis. De huiseigenaren hoeven daardoor vooraf geen eigen spaargeld in energiebesparing of energieopwekking te steken of daarvoor te lenen.

 • Nationale Ombudsman: klacht over Borgingscommissie SER en factchecker windenergie toch ongegrond

  19 januari 2017 - De Nationale ombudsman heeft op 19 januari 2017 gereageerd op de klacht van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) en het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) over de factchecker windenergie op land die op 11 september 2015 op de website van het Energieakkoord voor duurzame groei is gepubliceerd.

 • Veertiende vergadering Borgingscommissie Energieakkoord

  12 januari 2017 - In de bijeenkomst werd onder meer gesproken over de Energieagenda en het onderzoek naar groene industrie. De vergadering werd geopend met de film 2050 – een energieke ontdekkingsreis.

 • Alle vijf doelen van het Energieakkoord binnen bereik

  23 december 2016 - De vijf centrale doelen van het Energieakkoord zijn binnen bereik. Dat concluderen de samenwerkende partijen in de Borgingscommissie Energieakkoord in hun Voortgangsrapportage 2016.

 • Nederlands consortium bouwt tweede windpark Borssele nog goedkoper

  13 december 2016 - Het tweede windpark Borssele kan naar verwachting met slechts 0,3 miljard euro subsidie worden aangelegd en geëxploiteerd.

 • Dertiende vergadering Borgingscommissie Energieakkoord

  8 december 2016 - De commissie Borging Energieakkoord is dinsdag 1 november voor de dertiende keer bijeengekomen. De bijeenkomst werd geopend met gebak om de lancering van de webapplicatie energieopwek.nl luister bij te zetten.

 • Kijk realtime mee op energieopwek.nl

  22 november 2016 - Via energieopwek.nl is het mogelijk realtime mee te kijken met de energieproductie in Nederland. Hoe het werkt? Dat wordt in deze korte video duidelijk.

 • Meer zicht op kwaliteit van banen door Energieakkoord

  18 november 2016 - Projecten uit het Energieakkoord vergroten de omzet van bedrijven in groeiende markten en dat levert structurele werkgelegenheid op in de nieuwe energiesector (zon, wind, biogas, energiebesparing). Dat blijkt uit het onderzoek ‘Energieakkoord: Effecten van de energietransitie op de inzet en kwaliteit van arbeid’ van het Economisch Instituut voor de Bouw, ECN en het CBS dat vandaag is gepubliceerd.

 • Bijeenkomst werk en scholing energiesector

  8 november 2016 - Interactieve bijeenkomst op 25 november 2016 over werk & scholing in de (nieuwe) energiesector.

 • Factchecker windenergie

  4 november 2016 - De Nationale Ombudsman heeft een klacht van de NLVOW en de NKPW gegrond verklaard. Volgens klagers schetst de SER een eenzijdig beeld over windenergie.

 • Decentrale overheden werken samen aan investeringsagenda

  4 november 2016 - Provincies, gemeenten en waterschappen gaan werken aan een gezamenlijke investeringsagenda om de doelstellingen uit onder meer het Klimaatakkoord en voor klimaatadaptatie versneld te halen.

 • EZ Netwerkevenement Energiebesparing MKB

  4 november 2016 - De nieuwste technologieën op het gebied van energiebesparing en duurzame energie zijn maandag 28 november te zien tijdens het EZ-netwerkevenement Energiebesparing MKB in de Van Nelle fabriek in Rotterdam.

 • Realtime inzicht in duurzame energieproductie met nieuwe web-app

  1 november 2016 - Voor het eerst komt informatie over de productie van duurzame energie op één plek realtime beschikbaar. Op www.energieopwek.nl is op ieder moment van de dag te zien hoeveel duurzame energie er uit wind, zon en biogas in Nederland wordt geproduceerd.

 • Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 gepresenteerd

  14 oktober 2016 - De NEV, opgesteld door ECN, PBL en CBS, schetst de stand van zaken van de energiehuishouding in Nederland over 2016 en geeft inzicht in de realisatie van de uitvoering van het Energieakkoord voor duurzame groei.

 • Minister Kamp: €150 miljoen beschikbaar voor inzet van mest voor hernieuwbare energie

  6 oktober 2016 - Minister Kamp van Economische Zaken stelt in 2017 150 miljoen euro beschikbaar voor de versnelde realisatie van circa 200 monomestvergisters.

 • Nederland lid Mission Innovation: meer internationaal geld voor energie-innovatie 

  5 oktober 2016 - Twintig vooraanstaande industrielanden kondigden tijdens de de Klimaattop in Parijs Mission Innovation aan. Een internationale coalitie van landen die binnen vijf jaar hun publieke investeringen in energie-innovatie willen verdubbelen. 

 • Factsheet economische aspecten Wind op Zee

  23 september 2016 - Natuur & Milieu heeft in samenwerking met het SER Energieakkoord en NWEA een factsheet gemaakt over de economische aspecten van Wind op Zee.

 • Relatie opbouwen belangrijk voor participatie windparkontwikkeling

  16 september 2016 - Ontwikkelaars van nieuwe windparken kunnen winst boeken door gericht een relatie op te bouwen met de omwonenden.

 • Werkbezoek aan slimme energieproeftuin

  8 september 2016 - Een delegatie van de SER Borgingscommissie Energieakkoord, onder leiding van voorzitter Ed Nijpels, heeft donderdag 8 september een werkbezoek gebracht aan de slimme energieproeftuin Energiekoplopers in de ‘Stad van de Zon’ in Heerhugowaard. In deze proeftuin onderzoeken energiebedrijf Essent en netwerkbedrijf Alliander samen met 200 huishoudens hoe zij het (lokale) elektriciteitsnet betrouwbaar kunnen houden door met een slim energiesysteem en slimme apparaten flexibel met energie om te gaan.

 • 60 miljoen voor subsidie energiebesparing eigen huizen

  6 september 2016 - Huiseigenaren kunnen vanaf 15 september subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Voor de subsidie is 60 miljoen euro beschikbaar.

 • Campagne gestart over gevolgen sluiting kolencentrales 

  5 september 2016 - FNV is samen met organisaties als Greenpeace en Milieudefensie een campagne gestart 'Gevolgen sluiting kolencentrales'.

 • Rapport biedt scherp beeld HCA energietransitie

  25 augustus 2016 - Het onlangs verschenen rapport ‘Kwalitatieve impact van het Energieakkoord op de werkgelegenheid’ geeft volgens in– en externe betrokkenen concrete handvatten om de Human Capital Agenda van de Topsector Energie tot een succes te maken.

 • Werkconferentie Topsector Energie

  23 augustus 2016 - Topsector Energie organiseert 29 september 2016 haar jaarlijkse Werkconferentie. Aan welke innovaties werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden om de klimaatdoelen te halen en de energietransitie tot stand te brengen?

 • Onderwijs moet snel schakelen bij energietransitie

  19 augustus 2016 - Hoe kunnen opleidingen snel en flexibel inspelen op de razendsnel veranderende energiemarkt? En wat zou de waarde van lectoraten kunnen zijn? Met de ‘Oriënterende verkenning Human Capital Urban Energy’ die onlangs is uitgebracht wil de Topsector Energie (TKI Urban Energy) discussies en initiatieven stimuleren binnen het onderwijs.

 • Hernieuwbare energieregeling populair: subsidie eerder beschikbaar

  12 juli 2016 - De ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland verloopt nog beter dan gedacht: in de eerste helft van dit jaar is ruim twee keer zoveel subsidie aangevraagd voor hernieuwbare energieprojecten dan beschikbaar was.

 • Windpark Borssele goedkoopste ter wereld

  8 juli 2016 - Het windpark Borssele wordt naar verwachting voor 2,7 miljard euro minder subsidie gebouwd dan waarmee eerder rekening is gehouden.

 • Kabinet wijst nieuwe gebieden aan voor windparken op zee

  4 juli 2016 - Het kabinet wijst twee nieuwe gebieden aan voor de bouw van windmolenparken op zee. Het gaat om twee gebieden binnen de zogenaamde 12-mijlszone tussen 18,5 en 22 kilometer uit de kust.

 • Onderzoeken energie in gebouwde omgeving

  27 juni 2016 - Ongeveer een derde van de energie die Nederland verbruikt, gaat naar de gebouwde omgeving.

 • Restwarmte Shell naar woningen

  20 juni 2016 - Shell, Warmtebedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam gaan restwarmte, die vrijkomt bij de raffinaderij van Shell Pernis, leveren aan de regio Rotterdam.

 • Twaalfde vergadering Borgingscommissie Energieakkoord

  9 juni 2016 - De commissie Borging Energieakkoord is woensdag 18 mei voor de twaalfde keer bijeengekomen. Tijdens de bijeenkomst sprak de commissie onder meer over de aanscherping van het intensiveringspakket.

 • Kansen voor energiebesparing door het bedrijfsleven 

  7 juni 2016 - Het bedrijfsleven levert met energiebesparing een belangrijke bijdrage aan het verwezenlijken van de doelstellingen uit het SER-Energieakkoord.

 • Green Deal Het nieuwe Draaien

  31 mei 2015 - Meerdere bouwbedrijven en brancheorganisaties uit de grond-, weg- en waterbouw en infra hebben donderdag 26 mei samen met onderwijsinstellingen en overheden hun handtekening gezet onder de Green Deal Het Nieuwe Draaien.

 • KWINK groep voert evaluatie SER-Energieakkoord uit

  27 mei 2016 - KWINK groep, adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken, gaat de evaluatie van het Energieakkoord uitvoeren.

 • Topsector Energie zoekt innovatieve jongeren

  20 mei 2016 - De Topsector Energie is op zoek naar innovatieve ideeën over de energietransitie en daagt de nieuwe generatie uit tijdens de Energy Innovation Talks.

 • Startsein voor uitrol Energie Prestatie Keuring

  18 mei 2016 - Hans de Boer van VNO-NCW heeft vandaag de evaluatie van negen pilotprojecten voor de Energie Prestatie Keuring (EPK) overhandigd aan Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie.

 • Afspraken Energieakkoord aangescherpt

  18 mei 2016 - Partijen in het Energieakkoord hebben de afspraken uit het intensiveringspakket van het Energieakkoord aangescherpt.

 • Handreiking voor de financiering van kleine zon- en windprojecten

  25 april 2016 - Het Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten publiceert een handreiking voor de financiering van decentrale duurzame energieprojecten.

 • Nieuwe bussen vanaf 2025 uitstootvrij

  22 april 2016 - Vanaf 2025 zijn alle nieuwe bussen in het openbaar vervoer definitief vrij van schadelijke uitlaatgassen.

 • Formule E-team met vijf jaar verlengd

  21 april 2016 - Minister Kamp (EZ) heeft met de ondertekening van de Green Deal Elektrisch Rijden 2016-2020 het Formule E-Team met vijf jaar verlengd.

 • Start Energiedialoog: meer dan 500 mensen in gesprek over toekomst energie

  7 april 2016 - Minister Henk Kamp van Economische Zaken en ambassadeur André Kuipers hebben vandaag in Rotterdam het startsein gegeven voor de energiedialoog.

 • Vernieuwde groenregeling biedt meer mogelijkheden voor financiering van duurzame projecten

  5 april 2016 - De vernieuwde regeling groenprojecten 2016 (ook wel ‘groenregeling’ genoemd) biedt banken ruimere mogelijkheden om duurzame projecten te financieren.

 • Netwerkbijeenkomst bij Expertisecentrum Energiebesparing

  1 april 2016 - Het Expertisecentrum Energiebesparing (ECE) houdt donderdagmiddag 7 april een tweede netwerkbijeenkomst in Arnhem.

 • Jaarcongres Gelders Energieakkoord

  22 maart 2016 - Tijdens een feestelijk jaarcongres werd het uitvoeringsplan van het Gelders Energieakkoord gepresenteerd en sloten nog meer partijen formeel aan bij dit akkoord.

 • Waterschappen en Rijk tekenen Green Deal

  22 maart 2016 - Waterschappen zetten nog meer in op duurzame energieopwekking zoals biogas, windenergie, zonne-energie en waterkracht.

 • Kick off Energiedialoog op 7 april

  21 maart 2016 - In de energiedialoog worden alle Nederlanders uitgenodigd om mee te denken over de eigen energievoorziening en onze toekomstige energie in Nederland.

 • TenneT selecteert Enschede voor wereldprimeur met 'ijskoude' superkabel

  21 maart 2016 - TenneT wil een ondergronds supergeleidend hoogspanningssysteem van twee tot vier kilometer lengte aanleggen voor het Nederlandse elektriciteitsnet.

 • Nieuwe versie brochure werkgelegenheid

  14 maart 2016 - De Borgingscommissie Energieakkoord heeft de brochure Ruim baan met Energieakkoord geactualiseerd.

 • Uitvoeringsagenda 2016 naar Tweede Kamer

  10 maart 2016 - Minister Kamp van Economische Zaken heeft mede namens minister Blok van Wonen en Rijksdienst en staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu de Uitvoeringsagenda 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd.

 • Elfde vergadering Borgingscommissie Energieakkoord

  26 februari 2016 - Energie Nederland is een campagne over energiebesparing begonnen. Op televisie is twee weken lang een spotje te zien, waarop slimme besparingsproducten zijn te zien.

 • Energiebesparing: Sta op uit je stoel

  25 februari 2016 - Energie Nederland is een campagne over energiebesparing begonnen. Op televisie is twee weken lang een spotje te zien, waarop slimme besparingsproducten zijn te zien.

 • DEI projecten op de kaart

  In Nederland een 'etalage’ van energie-innovaties creëren waardoor Nederlandse bedrijven gemakkelijker de sprong naar internationaal succes kunnen maken met producten, processen of diensten die zij ontwikkeld hebben.

 • Factsheet Wind op zee

  8 februari 2016 - In 2023 moet 16 procent van onze energie duurzaam worden opgewekt. De overheid en ruim veertig bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben dat in het SER Energieakkoord afgesproken.

 • Dijksma krijgt sleutels van nieuwe waterstofauto’s

  28 januari 2016 - Met twee nieuwe waterstofauto’s vergroent het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn eigen wagenpark.

 • Gratis Web App berekent eigen impact op klimaatverandering

  22 januari 2016 - Uw impact op klimaatverandering berekent u vanaf vandaag makkelijk en snel met de gratis CO2-calculator Web App. Benieuwd naar wat u aan broeikasgassen veroorzaakt door stroom-, gas- of brandstofverbruik? Vul uw verbruiksgegevens in de Web App en ontvang direct het resultaat.

 • Nederland op weg naar betaalbare CO2-arme energievoorziening

  18 januari 2016 - Een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Dat is de toekomst van de energievoorziening in Nederland.

 • Tiende vergadering Borgingscommissie Energieakkoord

  9 januari 2016 - De commissie Borging Energieakkoord is dinsdag 15 december voor de tiende keer bijeengekomen. De bijeenkomst stond in het teken van vier pitches over afspraken uit het Energieakkoord.

 • Elektrisch vervoer versterkt Nederlandse economie

  6 januari 2016 - De werkgelegenheid in elektrisch vervoer is in 2015 met een kwart toegenomen tot 3.200 banen. Dat maakte minister Kamp van Economische Zaken (EZ) 9 december 2015 bekend.

 • Nieuwe subsidieregeling voor zonneboilers, warmtepompen en pelletkachels 

  5 januari 2016 - Burgers en ondernemers die zelf in huis of in het bedrijf duurzame energie willen opwekken kunnen subsidie aanvragen voor zonneboilers, warmtepompen en pelletkachels.

 • Amer 8 definitief uit bedrijf genomen

  23 december 2015 - RWE heeft de kolencentrale Amer 8 in Geertruidenberg vrijdag 18 december voor het laatst van het net gehaald.

 • Partijen intensiveren afspraken: alle doelen Energieakkoord alsnog binnen bereik

  22 december 2015 - De partijen van het Energieakkoord hebben een akkoord bereikt over de intensivering van maatregelen waarmee alle doelen van het Energieakkoord voor 2020 en 2023 binnen bereik komen.

 • Voortgang Green Deal Zero Emission Stadslogistiek

  16 december 2015 - Eind 2014 tekenden 54 partijen samen met Staatssecretaris Mansveld de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Deze partijen onderzoeken samen hoe emissievrije bevoorrading van stadskernen in praktijk gebracht kan worden.

 • Energieloket als maatwerk voor de regio

  7 december 2015 - Om zowel consumenten als bedrijven te stimuleren energiebesparende maatregelen toe te passen, zijn de afgelopen weken een aantal succesvolle regionale initiatieven gelanceerd.

 • Convenant Energiebesparing bij supermarkten blijkt een superkoele oplossing

  20 november 2015 - Een deur voor wandkoeling of het vriesvak. Het is bijna niet meer weg te denken uit een supermarkt. Klanten lijken er al helemaal aan gewend.

 • ‘Grotere kostenreductie wind op zee mogelijk’

  16 november 2015 - Het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI-WoZ) heeft 4 november bij de SER het onderzoek naar de kostenreductie voor wind op zee gepresenteerd.

 • Hamer en Nijpels op bezoek bij Eerste Kamer

  11 november 2015 - Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, en Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord, hebben dinsdag 10 november een bezoek aan de Eerste Kamer gebracht. .

 • Energietransitie: politiek robuust

  30 oktober 2015 - De wetenschappelijke instituten van de politieke partijen zouden gezamenlijk een aantal punten moeten inbrengen in aanloop naar de verkiezingsprogramma’s.

 • Bollensector toont CO2-reductie

  27 oktober 2015 - De Nederlandse bloembollensector loopt voorop op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie.

 • Nieuwe brancheorganisatie voor duurzame energie

  27 oktober 2015 - Negen brancheverenigingen en zeventien bedrijven hebben maandag 26 oktober een nieuwe overkoepelende organisatie voor duurzame energie gelanceerd.

 • Goedkoop vaak duurkoop

  26 oktober 2015 - De helft van de verkochte wasdrogers is niet energiezuinig. Veel consumenten laten nog zich leiden door de lagere verkoopprijs van drogers met label B en C.

 • Eerste Gelderse postcoderoosproject zonne-energiegestart

  22 oktober 2015 - De leden van de energiecoöperatie ‘Blomboogerd’ in Tiel hebben woensdagavond 21 oktober samen met Ed Nijpels de zonne-installatie op het dak van Waterschap Rivierenland in bedrijf genomen.

 • Eerste energieprestatiegarantie is een feit

  20 oktober 2015 - De eerste energieprestatiegarantie is een feit. Bouwgarant heeft een garantie ontwikkeld voor de energieprestatie van bouwkundige maatregelen in koophuizen. Dit is conform de afspraak in het Energieakkoord.

 • Website live over elektriciteitsnet op zee bij Zeeland

  20 oktober 2015 - Wie alles wil weten over de aanleg van het elektriciteitsnet op zee voor het geplande offshore windpark 'Borssele' kan sinds deze week terecht op een speciale website: www.netopzee.eu.

 • Negende vergadering Borgingscommissie Energieakkoord

  15 oktober 2015 - De commissie Borging Energieakkoord is dinsdag 13 oktober voor de negende keer bijeengekomen. De commissie kreeg een presentatie van ECN en PBL over de Nationale Energieverkenning 2015.

 • Reactie Borgingscommissie op verschijnen Nationale Energieverkenning 

  9 oktober 2015 - Voor de tweede keer is vrijdag 9 oktober de Nationale Energieverkenning (NEV) gepresenteerd. De NEV schetst de stand van zaken van de energiehuishouding in Nederland en geeft inzicht in de realisatie van de uitvoering van het Energieakkoord voor duurzame groei.

 • Nijpels krijgt rapport Vervangende nieuwbouw

  23 september 2015 - Michiel Dankers, voorzitter van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB), heeft dinsdag 22 september in het SER-gebouw het rapport Vervangende nieuwbouw aan Ed Nijpels aangeboden.

 • Er is behoorlijk wat in werking gezet

  14 september 2015 - Sinds het sluiten van het Energieakkoord en de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek is er behoorlijk wat in werking gezet, vooral in de regio.

 • Groene Top Trein rijdt door Nederland

  21 augustus 2015 - In de aanloop naar de VN Klimaattop in Parijs, die plaatsvindt van 30 november tot en met 11 december 2015, rijdt de Groene Top Trein op vrijdag 27 november door Nederland.

 • Campagne Kies de beste band

  21 juli 2015 - Het ministerie van I&M en de Vereniging Vaco en partners zijn dit jaar gestart met de publiekscampagne ‘Kies de beste band’.

 • Ministerraad stemt in met duurzame brandstofvisie

  10 juli 2015 - Vandaag heeft de ministerraad ingestemd met de duurzame brandstofvisie.

 • LTO Glaskracht vraagt om passend stimuleringskader voor aardwarmte

  9 juli 2015 - Paul van Steekelenburg en Bert van Ruijven wonden er geen doekjes om toen zij woensdag 8 juli Ed Nijpels, voorzitter van de SER Borgingscommissie Energieakkoord voor duurzame groei, een rondleiding gaven op de bedrijven Harting Holland en Kwekerij Arcadia in De Lier.

 • Netbeheerders publiceren verbruiksdata

  3 juli 2015 - Vanaf 1 juli 2015 publiceren alle regionale energienetbeheerders via hun eigen website de gemiddelde jaarverbruiksdata van hun klanten.

 • Nieuw Energieloket geopend in provincie Groningen

  3 juli 2015 - Sinds 2 juli 2015 is er een nieuw digitaal Energieloket met telefonische helpdesk beschikbaar voor inwoners van de Groninger gemeenten.

 • Nieuw loket MEE-bedrijven

  2 juli 2015 - MEE-bedrijven kunnen voortaan bij een overheidsloket terecht voor bedrijfsspecifieke ondersteuning.

 • Provincies investeren in de Energietransitie

  2 juli 2015 - In het boekje Provincies investeren in de Energietransitie hebben de provincies de ambities voor 2015- 2019 vastgelegd. Als ondertekenaars van het Energieakkoord zien de provincies de uitvoering van het akkoord als een kans voor duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling.

 • Afspraken uit het Energieakkoord over energie-efficiëntie in de industrie in volle gang

  1 juli 2015 - In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt over energie-efficiëntie in de industrie. Recent heeft de Rijksoverheid een akkoord bereikt met brancheorganisaties over een raamwerk voor bedrijfsspecifieke afspraken.

 • Samen werken aan úw duurzame klimaatakkoord

  29 juni 2015 - Actiegerichte inspiratiemiddag voor ondernemers op 1 oktober 2015.

 • VNG Energietop: de tussenstand

  26 juni 2015 - Op 4 juni organiseerden de VNG en SER de Energie-tussen-top voor ambtelijke trekkers en projectleiders.

 • Achtste vergadering Borgingscommissie Energieakkoord

  19 juni 2015 - De commissie Borging Energieakkoord is dinsdag 16 juni jl. voor de achtste keer bijeengekomen. De commissie sprak over de voortgang bij het domein Mobiliteit en transport, het Energierapport en de provinciale energie-inspanningen.

 • SER-voorzitter krijgt rapport NRP Spaar het klimaat

  11 juni 2015 - Energiebesparing bij renovatie van woningen, kortweg 'energetische renovatie' genoemd, loont. Voor iedereen.

 • Kapitaal voor energietransitie

  8 juni 2015 - Tijdens de werkconferentie financiering op 28 mei jl. presenteerde het Interprovinciaal Overleg de website www.publiekeenergiefondsen.nl.

 • Brede coalitie presenteert voorstel autobrief-2

  5 juni 2015 - Een brede maatschappelijke coalitie van ANWB, BOVAG, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen heeft maandag 1 juni een gezamenlijk plan gepresenteerd aan kabinet en de Tweede Kamer.

 • Over drie jaar honderdduizend deelauto’s in Nederland

  3 juni 2015 - Een Green Deal Autodelen wordt vandaag door een brede coalitie van 30 partijen ondertekend.

 • Twee miljoen kWh stroombesparing met campagne Milieu Centraal

  3 juni 2015 - Milieu Centraal heeft met de campagne ‘Energievreters, pak ze aan!’ gezorgd voor een totale energiebesparing van ruim 2 miljoen kWh. Dat is net zoveel als het jaarlijkse stroomverbruik van 600 huishoudens.

 • ‘Je moet het met elkaar anders doen’

  1 juni 2015 - Tijdens de werkconferentie Financiering Energieakkoord werden donderdag 28 mei zowel financiers als ondernemers bij elkaar gebracht.

 • Quickscan op gedragscode Draagvlak en Participatie

  29 mei 2015 - Greenpeace, de Stichting Natuur en Milieufederaties, Natuur & Milieu en NWEA hebben onlangs een quickscan uitgevoerd op de gedragscode Draagvlak en Participatie.

 • Kamerbrief over SDE+ Wind op Zee 2015

  19 mei 2015 - Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over het nieuwe systeem voor de uitrol van meer windenergie op zee. 

 • Green Deal "Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur"

  8 mei 2015 - In het Energieakkoord is een hoofdstuk Mobiliteit en Transport opgenomen. Hierin zijn onder meer afspraken opgenomen over de uitrol van publieke laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen door middel van een Green Deal.

 • Openbaar vervoer aardig op weg naar CO2-neutraal rijden

  8 mei 2015 - Eén van de tien domeinen van het Energieakkoord is mobiliteit. Mobiliteit moet efficiënter en duurzamer.

 • Zevende vergadering Borgingscommissie Energieakkoord

  7 mei 2015 - De commissie Borging Energieakkoord is vrijdag 1 mei voor de zevende keer bijeengekomen. De commissie sprak over werkgelegenheid en de integrale uitvoeringsagenda Warmte.

 • Tweede Kamerleden op bezoek bij SER Borgingscommissie Energieakkoord 

  30 april 2015 - Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, en Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord (BEA), hebben woensdag 29 april de leden van de Kamercommissie Economische Zaken in het SER-gebouw ontvangen.

 • R&Dialogue biedt visiestuk aan

  29 april 2015 - De Nederlandse Dialoog Council heeft dinsdag 28 april in het SER-gebouw in Den Haag het visiestuk Met energie om de tafel van R&Dialogue aangeboden aan Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord voor duurzame groei.

 • Ruim 125.000 woningen hebben een definitief energielabel 

  21 april 2015 - In het eerste kwartaal van 2015 liep het storm op energielabelvoorwoningen.nl, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • Energiedeals in beeld

  21 april 2015 - 13 april stuurde de minister van Economische Zaken, mede namens de minister voor Wonen en Rijksdienst en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de derde Green Deal-voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer.

 • Nijpels overhandigt Solar Solutions award

  17 april 2015 - Het Nederlandse bedrijf Exasun heeft woensdagavond 15 april uit handen van Ed Nijpels de Solar Solutions Innovation Award ontvangen.

 • Groen licht voor windmolenparken op Noordzee 

  8 april 2015 - Woensdag 25 maart heeft de Tweede Kamer ingestemd met de bouw van drie grote windmolenparken op zee. Tijdens de plenaire behandeling tekende zich een ruime meerderheid af voor het wetsvoorstel.

 • Programma Energie: alle gemeenten zijn aangesloten! 

  24 maart 2015 - Inmiddels hebben alle 393 Nederlandse gemeenten zich aangemeld voor het ondersteuningsbudget voor de uitvoering van het Energieakkoord.

 • Brabants Energieakkoord draagt bij aan versnelling energietransitie

  23 maart 2015 - Investeringen in duurzame energie leveren de komende jaren in Brabant zeker 5000 nieuwe banen op. Dat beloven de opstellers van het Brabants Energieakkoord, dat vrijdag in Tilburg werd ondertekend.

 • Nijpels overhandigt brochure werkgelegenheid in Raad SER

  20 maart 2015 - Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord voor Duurzame Energie, heeft vrijdagmorgen tijdens de raadsvergadering van de SER de brochure Ruim baan voor Energieakkoord aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, aangeboden.

 • Ruim 100 partijen tekenen Gelders Energie Akkoord

  19 maart 2015 - In 2020 wordt in 100.000 woningen in Gelderland energie opgewekt. Huurwoningen hebben gemiddeld energielabel B. In 2050 is de provincie Gelderland klimaatneutraal.

 • Workshop energietransitie en bureaucratie

  18 maart 2015 - In een goed functionerende bureaucratie bieden procedures en regels de samenleving duidelijkheid, continuïteit en efficiëntie. Toch heeft ook een goed functionerende bureaucratie een keerzijde.

 • Koning Willem-Alexander opent BioWarmteCentrale

  13 maart 2015 - De BioWarmteCentrale is gebouwd door Stadsverwarming Purmerend (SVP), die met de centrale haar klanten voor 80 procent van groene warmte voorziet.

 • Energiebedrijven en milieuorganisaties sluiten akkoord biomassa

  13 maart 2015 - Energiebedrijven en milieuorganisaties hebben overeenstemming bereikt over de duurzaamheidseisen voor biomassa die voor bijstook in Nederlandse kolencentrales wordt ingezet.

 • Energieadvies 2050: kansrijke routes naar een volledig duurzame energievoorziening

  13 maart 2015 - Hoe komen we tot een volledig duurzame energievoorziening in 2050? Naar aanleiding van deze vraag van het ministerie van Economische Zaken is de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een verkenning gestart die na de zomer uitmondt in een advies aan minister Kamp.

 • Subsidieregelingen Energie-innovatie 1 april 2015 open

  5 maart 2015 - Het ministerie van Economische Zaken stelt € 103 miljoen beschikbaar voor energie-innovatieprojecten, via subsidieregelingen van de Topsector Energie.

 • Minister stuurt Uitvoeringsagenda 2015 naar Kamer

  3 maart 2015 - Minister Kamp van Economische Zaken heeft mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister voor Wonen en Rijksdienst de Uitvoeringsagenda 2015 van de Borgingscommissie Energieakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd.

 • Twente Mobiel boekt succes met pilot e-fietsgebruik 

  27 februari 2015 - Het stimuleren van e-fietsgebruik onder thuiszorgpersoneel heeft gezorgd voor een besparing van 25 procent op de autokilometervergoeding bij zorginstelling Carintreggeland.

 • ‘Eén keer uitleggen is niet voldoende’ 

  24 februari 2015 - Bedrijven kunnen hun werknemers duurzamer, minder en buiten de spits laten rijden met een mobiliteitsbudget.

 • Factchecker Energieakkoord

  16 februari 2015 - Over duurzame energie worden soms verhitte discussies gevoerd, die bovendien niet altijd op feiten zijn gebaseerd. Daarom lanceert de SER een online Factchecker Energieakkoord met objectieve informatie voor burgers en bedrijven.

 • Uitvoeringsagenda 2015 vastgesteld: Zesde vergadering Borgingscommissie Energieakkoord

  12 februari 2015 - Op 10 februari kwamen de ondertekenende partijen van het Energieakkoord al weer voor de zesde keer bijeen voor de vergadering van de commissie Borging Energieakkoord.

 • 9 EPK-pilotprojecten gestart

  12 februari 2015 - Hoe kunnen bedrijven hun energieprestaties verbeteren? Welke maatregelen kunnen zij treffen? En hoe maken zij resultaten inzichtelijk, ook voor de toezichthouder van bevoegd gezag?

 • Definitief energielabel voor ruim 49.400 woningen

  12 februari 2015 - In januari regelden 41.990 woningeigenaren online een definitief energielabel woningen. Daarnaast werden nog ruim 7.000 labels via de Energie-Index geregistreerd.

 • BouwGarant garandeert energiebesparing woning

  9 februari 2015 - Stichting BouwGarant lanceert in samenwerking met Meeùs en Samen Groen de EnergiePrestatieGarantie. Stichting BouwGarant is het grootste keurmerk in de bouw en bekend van duizenden garanties die jaarlijks aan huizenbezitters worden afgegeven.

 • Werkbezoek warmte & Amsterdam

  6 februari 2015 - Op 4 februari bracht voorzitter van de Borgingscommissie Ed Nijpels een werkbezoek aan Amsterdam. Samenwerking tussen diverse partijen op het gebied van warmte stond centraal.

 • ‘We moeten gezamenlijk het hoofd bieden tegen cynisme’ 

  3 februari 2015 - Opiniestuk Greenpeace over Energieakkoord en windenergie op land.

 • Werkconferentie Energieakkoord over regionale samenwerking

  3 februari 2015 - ‘Het gebeurt niet vaak dat hier zoveel vertegenwoordigers van decentrale overheden tegelijk aanwezig zijn’, zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij de start van de werkconferentie De praktijk van het Energieakkoord in de regio bij de SER op vrijdagmiddag 30 januari.

 • Energielabel is handvat voor besparing

  2 februari 2015 - Energielabels voor auto’s of koelkasten zijn compleet ingeburgerd. We vinden het heel normaal dat we in één oogopslag kunnen zien hoe zuinig een apparaat is. Als er geen label is, piekeren we er niet over om ‘m te kopen. Maar dan het energielabel voor woningen! Dat was al een dankbare kop-van-jut, maar er steekt een storm van kritiek op nu minister Blok het ‘voorlopige energielabel’ stuurt aan bijna 5 miljoen eigenaar-bewoners.

 • Banken hebben koudwatervrees bij financiering energietransitie

  29 januari 2015 - “Wij hebben nog een hoop te leren om de business cases die wij onder ogen krijgen voor het financieren van de energietransitie op de juiste waarde te schatten”. Dat zei Johan van Hall, vice-voorzitter Raad van Bestuur ABN AMRO, na afloop van het eerste FD Energiedebat 2015 over de vraag of de financiële sector de energietransitie een boost kan geven.

 • Voortzetting overleg duurzaamheidscriteria biomassa

  28 januari 2015 – Natuur- en milieuorganisaties en energiebedrijven gaan weer met elkaar in gesprek over de toetsing van duurzaamheidscriteria van biomassa voor de bij- en meestook in kolencentrales.

 • ‘Gemeenten kunnen veel van elkaar leren’

  22 januari 2015 - De gemeenten Apeldoorn, Urk, Leusden, Landgraaf en Kaag en Braassem beginnen en wedstrijd wie zo veel mogelijk vierkante meter zonnepanelen op daken van openbare gebouwen heeft liggen. Het is een van de uitkomsten van de ‘Energietop voor lokale bestuurders’ die op maandag 19 januari door VNG werd georganiseerd.

 • Energietransitie Nederland wordt zichtbaar

  17 oktober 2014 - “De energiemix in ons land verandert fors, de klimaatdoelen worden gehaald, tot 2020 neemt het energiegebruik af en is de energierekening van de consument gemiddeld gedaald.”

 • DOEN staat centraal bij werkconferentie Topsector Energie

  16 oktober 2014 - Ruim 500 mensen uit de energiesector zijn afgekomen op de jaarlijkse Werkconferentie van de Topsector Energie.

 • Vierde vergadering Borgingscommissie Energieakkoord 

  7 oktober 2014 - Op dinsdagochtend 7 oktober kwamen de partijen die het Energieakkoord hebben getekend voor de vierde keer bijeen tijdens de vergadering van de commissie Borging Energieakkoord.

 • Energie Prestatie Keuring

  1 oktober 2014 - In het Energieakkoord voor duurzame groei zijn afspraken gemaakt over een betere uitvoering en handhaving van energiebesparende maatregelen.

 • Waardevollere woning door Superdeal energie

  29 september 2014 - Bouwbedrijven, makelaars/taxateurs, banken, hypotheekverstrekkers, gemeenten, energiecoöperaties, renovatiewinkels en garantie-instellingen sluiten maandag 29 september in Den Haag – in aanwezigheid van minster Stef Blok en Prins Carlos Bourbon de Parme – een superdeal: de Deal Stroomversnelling Koopwoningen.

 • “Gelderland is goed bezig”

  29 september 2014 - Provincies en gemeenten vertalen het Energieakkoord naar kansen voor de eigen provincie of gemeente. Met het online kennisplatform Energiek Gelderland laat de provincie Gelderland zien waar zij mee bezig is.

 • Kabinet kiest locaties windenergie op zee

  29 september 2014 - Het kabinet heeft drie gebieden gekozen waar de komende jaren windparken op zee kunnen worden ontwikkeld.

 • Kleur uw Gemeente Groen gelanceerd

  26 september 2014 - Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord heeft het officiële startschot gegeven voor ‘Kleur uw Gemeente Groen’. Het programma ondersteunt gemeenten en regio’s om de uitrol van energiebesparing in de gebouwde omgeving te versnellen en te verankeren.

 • Proefwoning demonstreert dat grootschalige energiebesparing snel mogelijk wordt 

  15 september 2014 - Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie van het Energieakkoord, kon vrijdagmiddag 12 september met eigen ogen zien welke enorme kansen energiebesparing in de praktijk biedt.

 • Overhandiging 'Gedragscode wind op land' aan Ed Nijpels

  11 september 2014 - Op 4 september heeft Ed Nijpels de ‘Gedragscode draagvlak en participatie wind op land’ uit handen van NWEA-voorzitter Jaap Warners ontvangen.

 • ‘Samenwerking met WaterSpaarders draagt bij aan behalen doelen Energieakkoord’

  5 september 2014 - Ed Nijpels in debat tijdens eerste nationale WaterSpaardersdag

 • Antwoorden van Minister Kamp over steun voor windmolens

  Op 4 september 2014 beantwoordde Minister Kamp van Economische Zaken Kamervragen over windmolens op land.

 • Vergoeding omwonenden windpark

  25 augustus 2014 - Windmolenexploitanten gaan jaarlijks 3000 euro per molen uittrekken voor omwonenden.

 • Duurzame Verlichtingstafel Energieakkoord

  20 augustus 2014 - Op 10 september organiseert Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving een Duurzame Verlichtingstafel Energieakkoord.

 • Energiebesparing voor bedrijven duidelijker en eenvoudiger 

  12 augustus 2014 - Energiezuinig koelen, innovatief verlichten, het installeren van een hoog rendementketel en warmte die bij het produceren vrijkomt gebruiken als verwarming. Dit zijn enkele voorbeelden van maatregelen die bedrijven kunnen nemen om energie te besparen.

 • Regionale samenwerking Energieakkoord in kaart gebracht

  1 augustus 2014 - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de regionale samenwerkingsverbanden in kaart gebracht die werken aan de uitvoering van het Energieakkoord voor duurzame groei.

 • Ed Nijpels pleit voor een Europees energiebeleid 

  31 juli 2014 - Voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord Ed Nijpels vindt dat Nederland zich moet inspannen voor een Europees energiebeleid. Dit zei hij op woensdagavond 30 juli in een uitzending van Knevel en Van den Brink.

 • Regeling Demonstratie Energie-Innovatie voor innovatieve ondernemers

  28 juli 2014 - Bent u een innovatieve ondernemer, zit u met uw product of dienst net vóór de marktintroductie en bent u op zoek naar financiële ondersteuning?

 • Ed Nijpels brengt werkbezoek aan innovatie bedrijven

  28 juli 2014 - Op woensdag 9 juli bracht voorzitter van de Borgingscommissie Ed Nijpels een werkbezoek aan het cluster innovatieve bedrijven – Tocardo, Wind Energy Solutions, ES Technologies en ZON Energie – in Noord-Holland.

 • Nijpels: zware sancties tegen Rusland, ook op energiebeleid

  25 juli 2014 - Voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord Ed Nijpels vindt dat als Poetin niet aan het laatste ultimatum van het Westen voldoet, de gaskraan aan deze kant van de grens dicht moet.

 • Overzicht subsidies en fondsen voor Cleantech

  22 juli 2014 – Partijen in het Energieakkoord maakten onlangs een actueel van alle regelingen, subsidies en fondsen ten behoeve van CleanTech.

 • Versterking van het Europese systeem voor emissiehandel 

  17 juli 2014 - Een goed functionerend Europees systeem voor emissiehandel (ETS) is nodig voor de langetermijnontwikkeling richting een duurzame energievoorziening. In het Energieakkoord voor duurzame groei zijn afspraken gemaakt over de versterking van het ETS op Europees niveau. Ter ondersteuning heeft bureau Ecofys onderzoek gedaan naar mogelijkheden tot versterking van het ETS.

 • Nieuwe meerjarenafspraak duurzame glastuinbouw

  11 juli 2014 - Nieuwe kassen zijn vanaf 2020 klimaatneutraal en bestaande kassen produceren op een economisch rendabele manier met de helft van de fossiele brandstof ten opzichte van 2011.

 • Postcoderoos’-projecten veel sneller rendabel

  4 juli 2014 - Greenchoice en Zon op Nederland maken als eerste de zogeheten postcoderoosprojecten rendabel.

 • Forse groei investeringen in energiebesparende technieken

  4 juli 2014 - In 2013 investeerde het Nederlandse bedrijfsleven 1,8 miljard euro in energiebesparende technieken en duurzame energie met behulp van de Energie-investeringsaftrek (EIA).

 • Strengere eisen voor kolencentrales 

  3 juli 2014 - Er worden hogere rendementseisen aan kolencentrales gesteld. Dit heeft consequenties voor de meest vervuilende kolencentrales in Nederland uit de jaren tachtig. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) vandaag aan de Tweede Kamer.

 • Duurzame Brandstofvisie met LEF

  Op maandag 30 juni 2014 is de Duurzame brandstofvisie met LEF aangeboden aan staatssecretaris Wilma Mansveld van IenM en voorzitter Pieter van Geel van de Mobiliteitstafel van de Borgingscommissie Energieakkoord.

 • Zelf energie opwekken wordt makkelijker

  30 juni 2014 - Het wordt voor burgers makkelijker om gezamenlijk duurzame energie op te wekken. Bij wijze van experiment mogen lokale energieprojecten op bepaalde punten afwijken van de wet. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) maandag 30 juni 2014 aan de Tweede Kamer.

 • Samenwerking stimuleert energiebesparing slimme meter

  23 juni 2014 - Vanaf 1 januari 2015 zullen de netbeheerders de slimme meter grootschalig aanbieden. Met deze meter ontvangt de klant om de maand een gebruiksoverzicht van de leverancier.

 • Energieakkoord in cruciale fase, nú leiderschap nodig

  20 juni 2014 - De samenwerkende natuur- en milieuorganisaties vinden dat nú leiderschap nodig is om de doelstellingen uit het vorig jaar gesloten Energieakkoord te halen. Dit zeggen zij in reactie op de eerste rapportage over de voortgang van het Energieakkoord.

 • Uitvoering Energieakkoord is een onomkeerbaar proces

  20 juni 2014 - Vandaag overhandigt Ed Nijpels namens de Borgingscommissie Energieakkoord de jaarlijkse voortgangsrapportage aan voorzitter van de SER Wiebe Draijer.

 • Team Energie van VNG springt op rijdende trein

  16 juni 2014 - Nergens zie je meer maatschappelijke initiatieven dan op het terrein van energie’, zegt Kees Jan de Vet, lid van de VNG-directieraad in een interview in VNG-nieuws.

 • Rotterdamse buffer voor vloeibare CO2 gaat in bedrijf 

  10 juni 2014 - Tuinders kunnen op korte termijn gebruik gaan maken van een opslag van CO2 bij het terrein van Shell Pernis in Rotterdam. De buffer, bestaande uit twee grote witte silo's, is neergezet door het CO2-transportnet Ocap van Linde Gas.
   
 • Overzichtskaart voor ontwikkelen duurzame initiatieven

  Initiatiefnemers van duurzame projecten die daarbij gebruik willen maken van intelligente netten (smart grids), hoeven niet langer het wiel opnieuw uit te vinden. Vanaf nu kunnen zij gebruik maken van best practices die hiermee zijn opgedaan. Netbeheer Nederland heeft succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven gebundeld op een overzichtskaart. 

 • Voorzitter Borgingscommissie zoekt initiatiefnemers in de praktijk op

  26 mei 2014 - Videoboodschap bij de officiële start van de bouw van windpark Zuidwester in de Noordoostpolder.
   
 • Private partijen richten Nederlandse Investeringsinstelling op

  26 mei 2014 - Dertien pensioenfondsen, pensioenuitvoeringsorganisaties en verzekeraars gaan gezamenlijk de Nederlandse Investeringsinstelling (NII) oprichten.

 • Oproep: pilotprojecten Energie Prestatie Keuring

  26 mei 2014 - De Rijksoverheid zoekt naar het ultieme Energie Prestatie Keuring systeem (EPK) voor bedrijven en vastgoedpartijen.

 • Boeren en tuinders goed op weg naar klimaatdoelen

  19 mei 2014 - Landbouwbedrijven zijn goed op weg om de klimaatdoelen en de doelen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie in 2020 te halen. De landbouwsector produceert in Nederland al jaren meer elektriciteit dan ze verbruikt.

 • Bijna negenhonderd projecten profiteren van ruimere SDE+-regeling

  19 mei 2014 - In totaal 871 projecten voor duurzame energie-opwekking hebben geprofiteerd van de SDE+-regeling over 2013. Dat blijkt uit het eindoverzicht van de 2013-regeling die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is gepubliceerd.

 • Klimaatneutraal treinreizen in 2018 een feit 

  16 mei 2014 - Alle elektrische treinen in Nederland gaan de komende jaren rijden op nieuwe groene stroom. NS heeft hiertoe vandaag namens de vervoerders op het spoor verenigd in VIVENS het contract gegund aan Eneco. Vanaf 2018 rijdt de trein voor 100% op groene stroom en is er voor reizigers de mogelijkheid om echt groen te reizen.

 • Uitvoering Energieakkoord op stoom

  7 mei 2014 - Ruim een half jaar na ondertekening van het Energieakkoord voor duurzame groei komt de uitvoering ervan flink op stoom. Dit bleek onder andere uit de vier pitches die partijen van het Energieakkoord gaven tijdens de derde vergadering van de Borgingscommissie op 6 mei. Voorzitter Ed Nijpels riep de commissie wel op om knelpunten ook te melden. Dit kan via het digitale MeldpuntKnelpunt dat speciaal hiervoor is ontwikkeld.
   
 • Opleiding helpt Energieakkoord

  7 mei 2014 - De opleiding Energiecoördinator voor energieadviseurs geeft handen en voeten aan afspraken uit het Energieakkoord. De opleiding start op 19 mei 2014 in Hilversum. FedEC (Federatie van Energieconsultants) organiseert de opleiding.

 • Energieakkoord in Nieuwsuur 

  7 mei 2014 – Gisterenavond was Ed Nijpels te gast bij Nieuwsuur.

 • Start onderzoeken voor windparken in gebied Borssele 

  28 april 2014 - Minister Kamp sprak op 24 april met de Tweede Kamer over windenergie.

 • Gratis energielabel voor elk huis is er nu

  28 april 2014 – Sinds 24 april kan iedereen zien hoe zuinig zijn huis is, want er is nu voor elke woning een gratis energielabel.

 • Maria van der Hoeven: ‘Werk afspraken verder uit en besteed aandacht aan monitoring’

  23 april 2014 – Het Energieakkoord is een goede basis voor de overgang naar een duurzame energievoorziening en het succes er van is op indrukwekkende wijze tot stand gekomen. Dat gaf Executive Director van het Internationaal Energieagentschap (IEA) Maria van der Hoeven de leden van de Borgingscommissie Energieakkoord mee. Vanochtend was er een speciale bijeenkomst van de Borgingscommissie waar Van der Hoeven een toelichting gaf op het IEA-rapport over het energiebeleid Nederland.

 • Dashboard voortgang Energieakkoord gereed 

  23 april 2014 - De Borgingscommissie Energieakkoord wil geïnteresseerden graag op de hoogte houden van de uitvoering van het Energieakkoord. Hiervoor is een speciaal dashboard ontwikkeld dat sinds 23 april openbaar is. Het dashboard is een grafische weergave van de globale voortgang.

 • Kamp: 'Steun voor Nederlandse energiebeleid positief'

  22 april 2014 - Met het Energieakkoord heeft Nederland een goede basis gelegd voor de overgang naar een duurzame energievoorziening.

 • Succesvolle lancering ‘Holland, a Sustainable Urban Delta’

  10 april 2014 - Met ‘Holland: Sustainable Urban Delta’ heeft Nederland zich de op de Hannover Messe gepositioneerd als oplosser van maatschappelijke uitdagingen in grote deltasteden. Die uitdagingen gaan onder andere over schone energie, hergebruik van grondstoffen, verbetering van water- en luchtkwaliteit, mobiliteit, voedselzekerheid. ‘Holland: Sustainable Urban Delta’ is een belangrijk instrument om de economische waarde van de Nederlandse cleantech sector in 2020 te verviervoudigen. Dit is een van de ambities uit het Energieakkoord. Naast innovatie en een goede thuismarkt speelt export daarbij een cruciale rol. 

 • Kabinet volgt provincies in aanwijzing 11 gebieden voor windenergie op land

  8 april 2014 - Het kabinet heeft na overleg met provincies definitief 11 gebieden aangewezen die geschikt zijn voor grote windmolenparken op land. De provincies hebben zelf de gebieden voorgedragen die zij daarvoor het meest geschikt achten.

 • Internetconsultatie Wet windenergie op zee

  7 april 2014 - Sinds half maart is de internetconsultatie Wet windenergie op zee van start.

 • Interprovinciale Samenwerking energietransitie en duurzame economie van start

  7 april 2014 - De provincies gaan intensief samenwerken in de realisatie van een duurzame economie.

 • Voorzitter Borgingscommissie praat vaste Kamercommissie Economische zaken bij over uitvoering Energieakkoord

  4 april 2014 – De Borgingscommissie Energieakkoord vindt het van belang leden van de vaste Kamercommissie Economische zaken op de hoogte te houden van de voortgang van de uitvoering van het Energieakkoord.

 • “Mooi dat noordelijke provincies verder willen gaan dan Energieakkoord”

  2 april 2014 – Gisterenmiddag overhandigden de noordelijke overheden samen met stichting Energy Valley de publicatie SWITCH aan minister Kamp en aan Ed Nijpels, voorzitter van de commissie Borging Energieakkoord.

 • Noordelijke regio wil het verschil maken: Aanbieding SWITCH aan minister Kamp en Ed Nijpels

  1 april 2014 - Onder de naam ‘SWITCH’ maakten Energy Valley en de vier noordelijke provincies de afgelopen maanden een ambitieuze vertaling van het Energieakkoord.

 • Tastbaar resultaat Energieakkoord op ’s werelds grootste industriële beurs 

  21 maart 2014 - De Nederlandse Cleantech sector pakt stevig uit op de Hannover Messe. Met de presentatie ‘Holland, a Sustainable Urban Delta’ laat de sector zien welke concrete oplossingen Nederlandse bedrijven bieden voor de maatschappelijke uitdagingen van grote deltasteden.

 • Gemeenten kunnen aan de slag met het Energieakkoord 

  21 maart 2014 - Vanaf vandaag kunnen gemeenten een ondersteuningsprogramma aanvragen voor het stimuleren van lokale of regionale duurzame energie-initiatieven.

 • Visietraject duurzame brandstoffenmix 

  18 maart 2014 - LEF future center Rijkswaterstaat is in 2014 de broedplaats voor een gezamenlijke visie van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, Rijksoverheid en kennisinstellingen op een duurzame brandstoffenmix in Nederland.

 • Werkloze bouwvakkers zoeken baan buiten hun eigen sector

  18 maart 2014 - Waar kun je als werkloze bouwvakker nu nog aan de bak...? De economische crisis heeft een zware tol geëist van de bouwsector en een recordaantal metselaars en timmermannen zit werkloos thuis.

 • Energiebesparing door nieuwe slimme energiemeters

  13 maart 2014 - Over zes jaar hebben alle huishoudens en bedrijven een nieuwe digitale elektriciteit- en gasmeter.

 • Nieuw onderhoudssysteem verlaagt kosten windparken op zee

  12 maart 2014 - Een nieuw systeem voor de bedrijfsvoering moet de onderhoudskosten voor windparken op zee significant gaan verlagen.

 • Eerste Energiebespaarleningen voor verduurzaming woningen verstrekt

  10 maart 2014 - Het Nationaal Energiebespaarfonds heeft de eerste leningen verstrekt. Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) en vertegenwoordigers van de Rabobank, de ASN Bank, het Nationaal Energiebespaarfonds en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) bezochten donderdag 6 maart een familie in Almere die met een van de eerste Energiebespaarleningen aan de slag gaat.

 • Masterclasses Energietransitie voor nieuwe wethouders

  5 maart 2014 – Het Klimaatverbond organiseert samen met provincies en regio’s een reeks Masterclasses Energietransitie voor nieuwe wethouders. Het doel is de nieuwe wethouders alle tools aan te reiken voor een voortvarend klimaatbeleid.

 • Natuur & Milieu start energiebesparingscampagne Slimwoner

  4 maart 2014 - Natuur & Milieu is de eerste ondertekenaar van het Energieakkoord die een concrete campagne voor energiebesparing gaat voeren. Op 23 februari startte de organisatie met de campagne Slimwoner.

 • De mogelijkheden van open (geo)data
  werkbijeenkomst Energieakkoord

  24 februari 2014 - Woensdag 19 februari kwamen in het SER-gebouw in Den Haag vertegenwoordigers van overheden, netbeheerders en het bedrijfsleven samen. Met elkaar verkenden zij het belang van open (geografische)data voor energietransities; een afspraak uit het Energieakkoord. Aan het einde van de ochtend werden de ideeën en conclusies besproken met voorzitter Ed Nijpels van de Borgingscommissie.

 • ‘Zet in op duurzame groei’
  Wiebe Draijer brengt werkbezoek aan provincie Groningen

  17 februari 2014 - Op vrijdag 14 februari bracht SER-voorzitter Wiebe Draijer op uitnodiging van gedeputeerde William Moorlag een werkbezoek aan de provincie Groningen.

 • Isolatie van 300.000 woningen per jaar leidt tot halvering CO2-uitstoot huishoudens in 2050 

  14 februari 2014 - Wanneer er de komende twee decennia jaarlijks 300.000 woningen gerenoveerd worden met energiebesparende maatregelen zal de CO² die huishoudens aan warmte uitstoten in 2050 met de helft verminderen.

 • Model om energiemix door te rekenen beschikbaar

  14 februari 2014 - Is het mogelijk om de 60% CO2-reductiedoelstelling te verwezenlijken zonder toepassing van waterstof- of elektrische voertuigen? Dat is één van de vragen die met het REST-NL-model zijn te beantwoorden.

 • Werkgeversorganisatie VNO wil eigen ov-chipkaart 

  10 februari 2014 - Naar aanleiding van het Energieakkoord praat werkgeversorganisatie VNO-NCW met de openbaarvervoerbedrijven over invoering van een eigen ov-chipkaart.

 • Tweede vergadering commissie Borging Energieakkoord:
  samen werken aan de uitvoering
   

  5 februari 2014 - Partijen uit het Energieakkoord zijn volop bezig met het uitvoeren van de maatregelen die zij vorig jaar met elkaar afspraken. Dit bleek gisteren uit presentaties van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Land en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), Bouwend Nederland en Binnenlandse Zaken. Deze organisaties informeerden de commissie Borging Energieakkoord over de voortang van diverse maatregelen. Naast de presentaties werden de ontwikkelingen besproken van de pilot intersectorale scholing.

 • Wiebe Draijer: ‘Sneller verduurzamen is onverstandig’ 

  4 februari 2014 - Het is technisch mogelijk om al in 2020 16 in plaats van 14 procent van de energie duurzaam te produceren, maar dat is niet verstandig.

 • Nieuw windmolenpark in Noordzee ter waarde van 2,8 miljard euro

  31 januari 2014 - Windparkenontwikkelaar Typhoon Offshore heeft de financiering van het Gemini-project rond, het grote windmolenpark in de Noordzee ter waarde van 2,8 miljard euro.

 • Scholing voor arbeidsbehoeften in duurzame energietechnologieën

  27 januari 2014 - Zijn er straks nog wel voldoende vaklieden om ons huis te isoleren of nieuwe generaties zonnepanelen te installeren? Om niet voor onaangename verrassingen komen te staan, zijn in het Energieakkoord voor duurzame groei hierover afspraken gemaakt, waaronder een pilotproject.

 • Investeer slim met de Energiebespaarlening

  22 januari 2014 - Woningeigenaren die hun voornemen om te investeren in een energiezuiniger huis in het nieuwe jaar willen verwezenlijken, kunnen de daad bij het woord gaan voegen.

 • 135,5 miljoen voor Energie-innovatie in 2014

  21 januari 2014 - Minister Kamp heeft voor 2014 135,5 miljoen toegezegd voor de Topsector Energie. De Topsector Energie geeft vorm aan de energie-innovatie doelstellingen van het Energieakkoord voor duurzame groei. Door te werken aan kostprijsreductie van duurzame energie, energiebesparing, extra banen en exportbevordering.

 • Reactie minister Kamp op brief Le Pair

  17 januari 2014 - Volgens Le Pair en een aantal andere wetenschappers zijn de kosten van het Energieakkoord hoger dan ECN en EIB eerder hebben berekend. Afgelopen woensdag besprak minister Kamp zijn reactie op de brief in de Tweede Kamer.

 • Kabinet wijst nieuwe gebieden aan voor windparken op zee

  24 december 2013 - Het kabinet heeft nieuwe gebieden aangewezen voor de bouw van windmolenparken op zee.

 • Minerale wolbranche sluit zich aan bij Energieakkoord

  19 december 2013 - In een position paper onderschrijft de MWA de doelstellingen van het akkoord dat de overheid en maatschappelijke groepen in september jl. sloten.

 • Terugblik op Nationaal Energieakkoord 

  18 december 2013 - Energie Actueel blikt in het laatste nummer  terug op het Nationaal Energieakkoord.

 • Voortgang werkzaamheden Commissie Borging Energieakkoord voor duurzame groei 

  10 december 2013 - Voorzitter Ed Nijpels heeft de leden van de Borgingscommissie per brief geïnformeerd over de voortgang van de lopende werkzaamheden. Hieronder vindt u enkele elementen uit zijn brief.

 • Commissie Borging Energieakkoord naar duurzame groei van start

  Op 18 november kwam de voltallige commissie Borging Energieakkoord voor duurzame groei voor het eerst bijeen onder leiding van voorzitter Ed Nijpels. Deze commissie neemt het op zich de uitvoering van het in september gesloten Energieakkoord te monitoren.

 • Reactie minister Kamp op Tweede Kamervragen over kosten wind op zee

  13 november 2013 - In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de kosten van wind op zee in het kader van het Energieakkoord

 • Draijer en Nijpels ontvangen Economische Radar voor Duurzame Energie 

  7 november 2013 - SER-voorzitter Wiebe Draijer en voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord Ed Nijpels hebben vanmiddag tijdens het Deltacongres in Utrecht de Economische Radar voor Duurzame Energie 2013 in ontvangst genomen.

 • 300 miljoen voor leningen huizenisolatie: uitvoering maatregel energieakkoord van start

  21 oktober 2013 - Het Rijk, de Rabobank en ASN Bank storten samen 300 miljoen euro in het Nationaal Energiefonds, waarmee huizenbezitters goedkope leningen kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen. Het fonds is een resultaat van het Energieakkoord voor duurzame groei.

 • SER-commissie Borging Energieakkoord van start

  De Sociaal-Economische Raad heeft op 1 oktober 2013 de bijzondere commissie Borging Energieakkoord ingesteld. De commissie monitoort en bewaakt de voortgang van het Energieakkoord voor duurzame groei. Zij wordt verantwoordelijk voor de borging en governance.

 • Werkdocumenten tafels gereed

  16 oktober 2013 Het Energieakkoord voor duurzame groei is voorbereid in vier overlegtafels en in de projectgroep Financiering.

 • Hoofdlijnendebat Energieakkoord in de Tweede Kamer

  De Tweede Kamer debatteerde woensdag 2 oktober 2013 over de hoofdlijnen van het Energieakkoord. Woordvoerders van alle partijen stelden vragen en gaven hun mening over het akkoord.

 • Filmpjes over de toekomst van ons energiegebruik

  In 2050 is de manier waarop wij omgaan met energie fundamenteel veranderd. De Topsector Energie en TedxBinnenhof maakten hierover inspirerende filmpjes

 • Commitment Energieakkoord blijft onverminderd na analyse ACM

  26 september 2013 - De Autoriteit Consument en Markt (ACM) maakte vandaag een analyse bekend waarin zij concludeert dat de afspraak om vijf oude kolencentrales te sluiten in de huidige vorm in het Energieakkoord waarschijnlijk in strijd is met de mededingingswet. Partijen die het Energieakkoord ondertekenden nemen kennis van de informele zienswijze van de ACM en zullen deze de komende tijd nader bestuderen om tot een oplossing te komen.

 • Duiding doorrekening Energieakkoord door Economisch Instituut voor de Bouw

  20 september 2013 - Het Economische Instituut voor de Bouw (EIB) maakte vandaag zijn analyse van het Energieakkoord openbaar. Deze bevat een doorrekening van de in het Energieakkoord beschreven specifieke maatregelen en hangt daarmee direct samen met de eerdere doorrekeningen van PBL en ECN op andere aspecten van het akkoord.  

 • Brede steun voor Energieakkoord voor duurzame groei

  6 september 2013 - Nederland zet vandaag een belangrijke stap op weg naar een schone toekomst. Ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, verbinden zich aan het Energieakkoord voor duurzame groei.

 • Energieakkoord voor duurzame groei in eindfase

  28 augustus 2013 - Er is tussen onderhandelaars overeenstemming bereikt over een Energieakkoord voor duurzame groei. Het kabinet en de deelnemende organisaties bespreken de komende dagen de uitkomsten van de onderhandelingen in eigen kring.

 • Belangrijke stap richting Energieakkoord voor duurzame groei

  12 juli 2013 - Nederland zet vandaag een belangrijke stap op weg naar een schone toekomst. Maatschappelijke partijen, milieuorganisaties, sociale partners en het kabinet hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt om te komen tot een Energieakkoord voor duurzame groei. Deze hoofdlijnen worden de komende weken verder uitgewerkt, doorgerekend en voorgelegd aan de diverse betrokken parijen. Een uiteindelijk akkoord moet afspraken bevatten over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid.

 • Energieakkoord krijgt meer tijd

  28 juni 2013 - De afgelopen weken is intensief onderhandeld. Desalniettemin zijn er nog enkele punten waarover overeenstemming bereikt moet worden. De onderhandelingen over het akkoord zullen daarom de komende weken nog doorgaan. Het kabinet heeft begrip voor de situatie en de onderhandelaars meer tijd gegeven. De nieuwe streefdatum is vrijdag 12 juli.

 • Wetenschappers roepen op tot succesvol en duurzaam energieakkoord 

  25 juni 2013 - 26 wetenschappers van 10 universiteiten en 2 hogescholen roepen in een open brief aan de SER op om te komen tot een succesvol en duurzaam energieakkoord: de wetenschappelijk inzichten liggen er, het is nu zaak om deze inzichten te vertalen tot stevig beleid en concrete actie.

 • Nederlands bedrijfsleven onderstreept belang Nationaal Energie Akkoord

  24 juni 2013 - Middels een open brief aan alle SER onderhandelaars, benadrukt een aantal toonaangevende Nederlandse bedrijven en organisaties het grote belang van een Nationaal Energie Akkoord.

 • Wiebe Draijer over Energieakkoord

  11 juni 2013 - Afgelopen zaterdag 8 juni stond Wiebe Draijer de NOS te woord over het Energieakkoord. Hij vertelt dat de onderhandelaars belangrijke stappen hebben gezet en dat PBL/ECN momenteel diverse pakketten van maatregelen doorrekenen.

 • Internationale lessen over energie en klimaat

  13 mei 2013 – Nederland kan veel leren van ervaringen en lessen uit de buurlanden als het gaat om energie- en klimaatbeleid. Dit bleek tijdens het seminar Energy Transitions in North-western Europe dat de European Climate Foundation (ECF), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Clingendael International Energy Programme (CIEP) op 17 april bij de SER organiseerden.

 • Bericht over loslaten van 16% duurzame energie in 2020 is onjuist. Energieakkoord nog in wording.

  23 april 2013 - Het bericht in het Algemeen Dagblad van 23 april met als titel Opnieuw staat een kabinetsambitie op de tocht bevat onjuiste informatie.

 • Bijeenkomst over het Groenboek Klimaat- en energiebeleid 2030 en wijziging Energiewetgeving

  5 april 2013 - De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu organiseerden een bijeenkomst voor de deelnemers aan de overlegtafels. Twee onderwerpen stonden centraal: het Groenboek over het klimaat- en energiebeleid voor 2030 en de aanpassing van de Gas- en Elektriciteitswet in een in een integrale Energiewet.

 • Ideeën young professionals voor Energieakkoord

  4 april 2013 - Zo’n honderd jongeren en young professionals formuleerden tijdens vier themabijeenkomsten in maart ideeën voor het Energieakkoord. De thema’s van deze bijeenkomsten waren gekoppeld aan de thema’s van de overlegtafels. De resultaten van de bijeenkomsten worden aan de overlegtafels aangeboden.

 • Financieringsvraagstukken

  15 maart 2013 - Kapitaal is er in Nederland genoeg om projecten voor duurzame energie mee te financieren. Probleem is eerder dat het aanbod van projecten qua schaalgrootte niet rendabel genoeg is om in te investeren. Bundeling van projecten en de oprichting van een investeringsbank voor duurzame energie kunnen bij banken, pensioenfondsen en burgers de gezamenlijke bereidheid tot investeren aanwakkeren. 

 • LEF-sessies mobiliteit en transport

  8 maart 2013 - Een enthousiaste groep vertegenwoordigers van de mobiliteits- en transportsector kwam in het LEF Future Center in Utrecht bijeen om input te leveren voor de thematafel Mobiliteit en Transport van het Energieakkoord. Zowel ondernemers als belangenvertegenwoordigers en wetenschappers gaven acte de presence.

 • Bijeenkomst bij Young Energy Valley

  4 maart 2013 - Op woensdag 6 maart 2013 organiseert Young Energy Valley een bijeenkomst voor young professionals over het Energieakkoord voor duurzame groei.

 • Flevoland praat over duurzame energie

  4 maart 2013 - SER Flevoland organiseert op 7 maart aanstaande een slotconferentie over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie.

 • Watt Nu bespreekt de energietoekomst van Nederland

  1 maart 2013 - Het RTL 7 programma Watt Nu nodigt u uit om op hun website het energietransitiemodel in te vullen. De scenario’s die hier uitkomen worden als input voor het Energieakkoord aan de SER aangeboden.

 • Nudge Leadership Challenge deelnemers denken mee over Energieakkoord

  27 februari 2013 - Vandaag hebben bij de SER, in een dialoogsessie met Wiebe Draijer, 40 deelnemers aan de Nudge Leadership Challenge 2012 input geleverd voor het Energieakkoord.

 • Jongeren actief betrokken bij Energieakkoord

  21 februari 2013 - De SER heeft een team van Young Professionals aan de slag gezet om jongeren te betrekken bij het Energieakkoord voor duurzame groei. Vanaf vandaag kunnen jongeren in heel het land hun opinie kenbaar maken via de website Jong Nederland Krijgt Nieuwe Energie. Op deze website kunnen jongeren knelpunten agenderen, kansen aandragen en acties opzetten om bij te dragen aan duurzame groei. Tegelijkertijd worden jongeren uitgedaagd om in het kader van het Energieakkoord activiteiten te organiseren en op die manier een breder en sterker draagvlak voor de toekomst te creëren.

 • Energieakkoord en actuele Energiewetgeving

  8 februari 2013 - Er lopen diverse initiatieven om duurzame groei te stimuleren. Zo is het ministerie van Economische Zaken (EZ) bezig met een aantal energiewetswijzigingen en werkt de SER aan het Energieakkoord. Deze activiteiten lopen deels parallel. Desgevraagd geeft het ministerie van Economische Zaken aan de SER het volgende aan.

 • Energieke samenleving online

  6 februari 2013 - Een algemeen verslag, workshopverslagen en videoverslagen van de eerste werkconferentie voor het Energieakkoord staan online.

 • De Energieke Samenleving krijgt vorm

  28 januari 2013 - Eerste grote werkconferentie SER voor Energieakkoord druk bezocht
  Vertegenwoordigers van een breed scala aan belanghebbenden waren vandaag aanwezig bij de eerste SER werkconferentie in aanloop naar het Energieakkoord voor duurzame groei. Doel van deze bijeenkomst is om input en feedback te leveren voor de totstandkoming van het Energieakkoord.

 • Deelnemers “tafels” bekend 

  24 januari 2013 - Inmiddels is bekend wie de gesprekken en onderhandelingen voor de vier thema’s van het Energieakkoord gaan voeren.
  Per thema is een “overlegtafel” ingericht, waarbinnen de deelnemers hun dialoog voeren. Deze tafels nemen de input uit de werkconferenties, klankbordgroepen en het versnellingsnetwerk NederlandKrijgtNieuweEnergie.nl mee in hun gesprekken. De deelakkoorden die de overlegtafels opleveren moeten in samenhang uitmonden in het Energieakkoord voor duurzame groei.

 • Delegatie kabinet in gesprek met SER over Energieakkoord

  12 december 2012  - Ministers Kamp en Blok, en staatssecretaris Mansveld zijn op 12 december in gesprek gegaan met de SER-commissie die het Energieakkoord heeft geïnitieerd. Het SER-initatief om tot een breed gedragen Energieakkoord te komen was het centrale onderwerp van gesprek. Over en weer zijn verwachtingen uitgesproken. De bewindslieden spraken met een SER-delegatie bestaande uit sociale partners, vertegenwoordigers van de natuur- en milieubeweging en kroonleden onder voorzitterschap van Wiebe Draijer.

 • Kabinet steunt SER-initiatief voor energieakkoord 

  28 november 2012 - Het kabinet steunt het initiatief van de SER om tot een nationaal energieakkoord voor duurzame groei te komen. Een akkoord tussen betrokken partijen als natuurorganisaties, de bouwsector, de energiesector en de industrie levert een bijdrage aan de overgang naar een duurzamere economie. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken vandaag aan de Tweede KamerSER: Nederland heeft een Energieakkoord voor duurzame groei nodig

 • Startbijeenkomst Naar een Energieakkoord voor duurzame groei

  16 november 2012 - Bij de uitwerking van het nationaal energieakkoord voor groene groei is een intensieve dialoog met burgers en bedrijven nodig. Steeds meer particulieren willen zelf met lokale energieopwekking aan de slag. Het overheidsbeleid moet daar, veel meer dan nu gebeurt, de juiste prikkels voor geven. Dat was een van de conclusies van de deelnemers aan de druk bezochte startbijeenkomst die 16 november plaatsvond in aansluiting op de raadsvergadering van de SER.

 • SER: Nederland heeft een Energieakkoord voor duurzame groei nodig

  16 oktober 2012 - De Sociaal-Economische Raad pleit voor een Energieakkoord voor duurzame groei met bindende afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid.