Uitvoeringsagenda 2015 vastgesteld

12 februari 2015

Zesde vergadering Borgingscommissie Energieakkoord

Op 10 februari kwamen de ondertekenende partijen van het Energieakkoord al weer voor de zesde keer bijeen voor de vergadering van de commissie Borging Energieakkoord. Tijdens de vergadering stelde de commissie de Uitvoeringsagenda voor 2015 vast en werd gediscussieerd over het project Stroomversnelling koop en huur en over het onderwerp CCS (het afvangen en opslaan van CO2 in diepe ondergrond).

Uitvoeringsagenda vastgesteld

De leden van de commissie stonden uitgebreid stil bij de Uitvoeringsagenda voor 2015 (PDF, 756 kB). Na bespreking ervan werd de Uitvoeringsagenda vastgesteld.
Deze is vooral een reactie op de Nationale Energieverkenning (NEV) 2014. Uiteraard nemen de organisaties die het Energieakkoord steunen de signalen uit de NEV serieus. Zij zullen zich dit jaar tot het uiterste inspannen om zoveel mogelijk resultaat te boeken, zodat realisatie van de vastgelegde doelen van het Energieakkoord binnen bereik komt.

De Uitvoeringsagenda borgt de voortgang in de twaalf domeinen van het Energieakkoord door prioriteiten te stellen; de opgenomen afspraken en maatregelen zijn dan ook niet uitputtend. Afspraken die nog onvoldoende concreet zijn, worden voor 1 mei 2015 - met ondersteuning van ECN en PBL - uitgewerkt en doorrekenbaar gemaakt. Hierdoor komt de benodigde informatie voor de NEV 2015 tijdig beschikbaar.

Volgende week stuurt de Borgingscommissie de Uitvoeringsagenda 2015 naar de voorzitter van de SER met het verzoek deze onder de aandacht te brengen van de verantwoordelijke bewindslieden.

Stroomversnelling koop en huur

De Stroomversnelling Koopwoningen en Huurwoningen is een maatregel uit het Energieakkoord die volop in uitvoering is en al veel vruchten afwerpt. Ambassadeur Leen van Dijke bracht de Borgingscommissie op de hoogte van de laatste stand van zaken.
Van Dijke riep de leden van de Borgingscommissie op om mee te werken aan Stroomversnelling. “Dan kunnen we nog sneller gaan met dit belangrijke initiatief!”, besloot hij.

CCS visie

Paul van Slobbe presenteerde namens de Rijksoverheid de recent ontwikkelde visie op CCS. Om op de lange termijn te komen tot een volledig duurzame energievoorziening zal afvang, gebruik en opslag van CO2 (CCS) onvermijdelijk zijn. CCS kan worden toegepast bij de industrie en ook bij gas- en kolencentrales. De rijksoverheid heeft het initiatief genomen om te komen tot een lange termijn visie op de positie van CCS in de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening.
De visie bestaat uit een aantal uitgangspunten, onder andere: zet in op het EU-beleid, versterk het CCS-systeem, ondersteun Research en Development en demo’s en maak een transport- en opslagplan. Lees meer over de visie in de presentatie (PDF, 479 kB) die Paul van Slobbe gaf.