Zevende vergadering Borgingscommissie Energieakkoord

07 mei 2015

De commissie Borging Energieakkoord is vrijdag 1 mei voor de zevende keer bijeengekomen. De commissie sprak over werkgelegenheid en de integrale uitvoeringsagenda Warmte. Verder kregen de partijen een presentatie van ECN/PBL over de werkwijze voor de Nationale Energieverkenning (NEV)2015 en een presentatie van het ministerie van IenM over energiebesparing binnen de Wet Milieubeheer.

Werkgelegenheid

Ruim baan met Energieakkoord heet de digitale brochure die de commissie onlangs heeft gepubliceerd. In de brochure staan voorbeelden van projecten die samenhangen met het Energieakkoord en hun werkgelegenheidseffecten. Els Bos (FNV), trekker van het domein Werk en scholing, riep de partijen tijdens de vergadering op nieuwe projecten te melden, zodat die ook in de brochure worden vermeld. De brochure wordt meerdere malen per jaar bijgewerkt.

Els Bos wijst op het uitgangspunt van het Energieakkoord dat de energietransitie verbindt met duurzame groei. “Een forse werkgelegenheidsgroei is mogelijk door te investeren in energiebesparing en energie-innovaties,” zei ze. Tegelijkertijd sprak ze ook haar bezorgdheid uit, aangezien het herstel in de bouw na de crisis nog erg broos is. “We willen daarom ook een duurzame werkgelegenheidsgroei.” Bos verwacht dat in de NEV 2015 voor het eerst ook de eerste werkgelegenheidseffecten van het Energieakkoord zichtbaar zullen zijn.

Presentatie NEV 2015

Ton van Dril van ECN gaf tijdens de vergadering een presentatie over de totstandkoming van de Nationale Energieverkenning 2015. Alle afspraken die in 2015 kunnen worden doorgerekend in de NEV 2015, moesten uiterlijk op 1 mei bij ECN en PBL zijn gerapporteerd. In zijn presentatie nam Van Dril de toehoorders mee langs een aantal domeinen. Van ieder domein liet hij de stand van zaken zien over de doorrekenbaarheid van afspraken. Het aantal doorrekenbare afspraken is sinds de vorige keer aanzienlijk toegenomen. “Dit zijn conclusies over de hardheid en doorrekenbaarheid van afspraken, maar dit zegt nog niets over de effecten,” legde hij uit. Met de cijfers die tot 1 mei konden worden aangeleverd, gaan ECN en PBL de komende maanden aan de slag om de effecten te berekenen. De NEV 2015 wordt omstreeks 1 oktober gepubliceerd.

Integrale uitvoeringsagenda warmte

Teun Bokhoven van de Duurzame Energie Koepel presenteerde in de vergadering de aanzet voor de integrale uitvoeringsagenda warmte. Samen met anderen heeft hij maatregelen die vallen onder de noemer “Overig hernieuwbaar en warmte” in kaart gebracht. Volgende stap is om deze maatregelen in samenhang te brengen in een integrale uitvoeringsagenda warmte. “Het is vooral van belang om dit te doen in samenhang met de onlangs gepresenteerde warmtevisie. We moeten tot één agenda komen,” zei Bokhoven. “De komende periode moeten we zichtbaar maken van de effecten van de maatregelen zijn.” De integrale uitvoeringsagenda warmte wordt later dit jaar verwacht.

Energiebesparing Wet Milieubeheer

Een voorbeeld uit de praktijk gaf tijdens de bijeenkomst aan hoe leuk energiebesparing kan zijn. Stef Strik van het ministerie van IenM liet in zijn presentatie zien hoe milieu-inspecteurs worden ingezet als e-ambassadeurs. “Belangrijk is dat we het ook aantrekkelijk moeten maken voor deze toezichthouders. Ze moeten handhaven, maar ondernemers ook verleiden om maatregelen te nemen. En nu blijkt dat deze e-ambassadeurs energiebesparing gewoon heel leuk zijn gaan vinden.” De verwachting is dat de veel stringentere handhaving van de Wet Milieubeheer een flinke bijdrage gaan leveren aan de afgesproken energiebesparing van 100 petajoules in 2020.