Afspraken uit het Energieakkoord over energie-efficiëntie in de industrie in volle gang

01 juli 2015

In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt over energie-efficiëntie in de industrie. Recent heeft de Rijksoverheid een akkoord bereikt met brancheorganisaties over een raamwerk voor bedrijfsspecifieke afspraken, gericht op verbetering van de energie-efficiëntie en concurrentiepositie van bedrijven die onder het Europese CO2-emissiehandelssysteem (ETS) vallen. In zijn brief van 29 juni 2015 informeert de Minister van Economische Zaken de Kamer over één-op-één afspraken inzake energie-efficiëntie in de industrie.

Download op de website van de Rijksoverheid: