Nijpels overhandigt brochure werkgelegenheid in Raad SER

20 maart 2015

Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord voor Duurzame Energie, heeft vrijdagmorgen tijdens de raadsvergadering van de SER de brochure Ruim baan voor Energieakkoord aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, aangeboden. Ook Michaël van Straalen, namens de werkgevers, en Ton Heerts, namens de werknemers, kregen uit handen van Nijpels een exemplaar van de brochure over de werkgelegenheidsafspraken in het Energieakkoord.

Werkgelegenheid is een nog onderbelicht onderwerp uit het Energieakkoord, zo lichtte Nijpels toe. “Met deze brochure willen wij extra accent geven aan de werkgelegenheidseffecten van de afspraken in het Energieakkoord. Met de partijen hebben we afgesproken dat in 2020 15.000 banen extra zijn gecreëerd.” De digitale brochure geeft een tussenstand en wordt het komende jaar bijgewerkt met nieuwe initiatieven van de partijen.

Mariëtte Hamer liet weten dat zij blij is dat met dit initiatief heel duidelijk de sociaal-economische agenda met de duurzaamheidsagenda wordt verbonden. Zij deed verder een oproep aan de sociale partners om voortvarend aan de slag te gaan met de werkgelegenheidsafspraken uit het Energieakkoord.

Michaël van Straalen, die de brochure namen de werkgevers in ontvangst nam, prees de rol die de vakbonden hebben gespeeld. “Het siert de vakbeweging dat zij binnen alle discussies over petajoules ook de werkgelegenheid aan het Energieakkoord hebben toegevoegd. Voor werkgevers spreekt het niet vanzelf om dit soort afspraken op papier te zetten. Met de brochure kan nu direct de vertaalslag worden gemaakt over de uitkomst van de afspraken,” zei hij.

Ton Heerts prees namens de vakbeweging het initiatief om de resultaten van deze afspraken in de brochure vast teleggen. Echter hij deed wel een oproep om verder te gaan. “Voor de vakbeweging is het van belang dat er ook echte banen komen. Ik doe hier een oproep om die werkgelegenheid ook daadwerkelijk te realiseren. Ik hoop dat we snel warme getallen kunnen krijgen over veel werkgelegenheid in die sector. Investeren in een duurzame toekomst is namelijk voor een ieder van belang.”