Convenant Energiebesparing bij supermarkten blijkt een superkoele oplossing

20 november 2015

Een deur voor wandkoeling of het vriesvak. Het is bijna niet meer weg te denken uit een supermarkt. Klanten lijken er al helemaal aan gewend. Supermarkten besparen met deze maatregel 40 tot 55% energie. Een bijkomend voordeel van de deuren is dat het minder koud is in de winkel. Omdat de maatregel zich binnen vijf jaar terugverdient, is in 2010 met supermarkten afgesproken om vóór 1 januari 2015 alle koel- en vriesmeubelen af te dekken.

Maar zo ‘gewoon’ als dat nu is, zo groot leek de uitdaging in 2005. Het afdekken van koel- en vriesmeubelen was lange tijd onderwerp van discussie tussen gemeenten en supermarkten. Voor een groot gedeelte ook ingegeven door onzekerheid over het effect van de koeldeuren. Een beslissing van de Raad van State was nodig om alsnog samen te kijken naar de gezamenlijke doelen en uitvoering, met oog voor het investeringsritme van de supermarktbranche.

Meerwaarde van het convenant

In 2010 is op initiatief van de gemeente Amsterdam en Omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied, IJmond en West-Holland een convenant opgesteld. Het convenant bleek een ‘superkoele’ oplossing voor alle partijen en dat was terug te zien in de animo om deel te nemen. In totaal negen supermarktconcerns (goed voor 2.100 filialen, verspreid door heel Nederland) en 148 gemeenten werkten mee. Door het ondertekenen van het convenant werd het voor supermarktconcerns mogelijk om energiebesparende maatregelen via een gefaseerde aanpak en op natuurlijke momenten te realiseren. Belangrijk, want het ging om een forse investering. Ook voor gemeenten gaf het convenant duidelijke voordelen: zij hoefden niet meer alle lokale supermarkten apart te bezoeken, maar konden zich richten op de concerns die het convenant niet ondertekenden.
De negen supermarktconcerns die het convenant ondertekenden zijn Albert Heijn, Albert Heijn Franchise, Coop, Coop Franchise, EMTE Supermarkten, Vomar, Jumbo, Nettorama, Boni Supermarkt, Plus Retail, Boon Sliedrecht.

Convenant voorbeeld voor toekomst

Het convenant is een goed voorbeeld hoe rijksoverheid, omgevingsdiensten en gemeenten aankomende jaren bedrijven kunnen stimuleren om een bijdrage te leveren aan de stevige doelstellingen uit het Landelijke Energieakkoord voor duurzame groei. Samengevat: waar mogelijk door samen te werken de doelen bereiken, maar indien nodig, toch overgaan op handhaving. Daarnaast draagt een convenant bij aan het creëren van een gelijk speelveld. Ook de supermarktbranche zelf kijkt positief terug op het convenant. Het uniforme beleid dat het convenant waarborgt, is voor de branche belangrijk gebleken. Aan gemeenten gaven zij wel nog mee vooral naar de toekomst toe mee te blijven denken. De samenwerking moet niet stoppen met enkel dit convenant.

Lees meer op de website van de Omgevingsdienst IJmond.