Definitief energielabel voor ruim 49.400 woningen

12 februari 2015

In januari regelden 41.990 woningeigenaren online een definitief energielabel woningen. Daarnaast werden nog ruim 7.000 labels via de Energie-Index geregistreerd. Het energielabel is vanaf 2015 verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen. Het vervangt het label dat vanaf 2008 verplicht was. Van de woningen met een definitief label is 39% (zeer) energiezuinig en heeft een label A of B gekregen.
Woningeigenaren kunnen vanaf 1 januari 2015 het definitief energielabel regelen via www.energielabelvoorwoningen.nl. In de eerste maand kreeg de website 174.507 unieke bezoekers. Ook al kampt de website nog met storingen en onvolkomenheden, toch zijn er in januari maar liefst 49.436 energielabels voor woningen definitief gemaakt. Dat is een stijging van 56% ten opzichte van het maandgemiddelde in 2014.

Bijdrage Energieakkoord en klimaatdoelen

Het energielabel voor woningen is één van de maatregelen uit het Energieakkoord. Dit heeft het kabinet in 2013 gesloten met werkgevers, werknemers en milieuorganisaties. Het uiteindelijke doel is zorgen voor een duurzame energievoorziening in Nederland.