Voortzetting overleg duurzaamheidscriteria biomassa

28 januari 2015

Natuur- en milieuorganisaties en energiebedrijven gaan weer met elkaar in gesprek over de toetsing van duurzaamheidscriteria van biomassa voor de bij- en meestook in kolencentrales. In het Kamerdebat over het Energieakkoord op 13 januari is een motie aangenomen die de regering vraagt de partijen hiertoe op te roepen.

Afgelopen maanden heeft al intensief overleg plaatsgevonden tussen de natuur- en milieuorganisaties en de energiebedrijven. De partijen zijn het over de inhoud van de criteria eens, maar hebben nog geen overeenstemming bereikt over het tempo waarin toetsing van de duurzaamheid van biomassa op areaalniveau kan worden toegepast. Voorzitter van de Borgingscommissie Ed Nijpels stuurde eind vorig jaar een brief naar minister Kamp van Economische Zaken over de stand van zaken van het overleg.

Ed Nijpels gaat ook nu de gesprekken weer leiden. Minister Kamp wil dat de partijen uiterlijk voor 1 maart tot overeenstemming komen. Lees de brief die minister Kamp aan Ed Nijpels stuurde.