Website live over elektriciteitsnet op zee bij Zeeland

20 oktober 2015

Wie alles wil weten over de aanleg van het elektriciteitsnet op zee voor het geplande offshore windpark 'Borssele' kan sinds deze week terecht op een speciale website: www.netopzee.eu. Ze biedt allerlei informatie over de voorbereidingen, de planning en de impact van dit 'Net op zee Borssele' bij de Zeeuwse kust.

Op www.netopzee.eu staat de laatste stand van zaken, staan veelgestelde vragen en kunnen bezoekers zich registreren voor een online nieuwsbrief. De website is gemaakt voor alle betrokkenen uit de omgeving en overige betrokkenen.

Samenwerking

De website is gemaakt door netbeheerder TenneT en de ministeries van Economische Zaken en van infrastructuur en Milieu. Zij werken samen aan de voorbereidingen van dit nieuwe net op zee. In de toekomst komen er ook netopzee-websites voor windgebieden bij de Hollandse Kust.

Zeker van duurzame energie

De overheid heeft TenneT aangewezen om een elektriciteitsnet op zee te bouwen. Tot 2023 moet in totaal 3.500 MW aan nieuwe offshore windenergie worden aangesloten. Dat is bijna de helft van het jaarlijkse stroomgebruik van de Nederlandse huishoudens.

Project Borssele

De werkzaamheden voor project Borssele bestaan uit: de bouw van twee substations op zee (platformen van elk 700 MW) voor de kust van Walcheren en de aanleg van vier 220 kV-kabels die de stroom via de Westerschelde aan land brengen bij het hoogspanningsstation Borssele. Daar wordt de stroom van zee op het landelijk hoogspanningsnet aangesloten.