Energiedeals in beeld

21 april 2015

13 april stuurde de minister van Economische Zaken, mede namens de minister voor Wonen en Rijksdienst en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de derde Green Deal-voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer. In zijn aanbiedingsbrief legt de minister uit dat de Green Deal-aanpak acht Groene Groeidomeinen omvat, te weten energie, grondstoffen, biobased economy, voedsel, mobiliteit, bouw, water, klimaat. Deze groeidomeinen hebben veel raakvlakken met het Energieakkoord. 

Green Deals en het Energieakkoord

De energie gerelateerde Green Deals leveren een bijdrage aan de uitvoering van dit akkoord als het gaat om energiebesparing, stimuleren van decentrale energie, elektrisch vervoer en geven daarnaast invulling aan de programma-lijnen van de Topsector Energie (pijler 9).

Van de 176 Green Deals die tussen 2011 en 2014 zijn gesloten, noemt de minister enkele resultaten in zijn brief:

  • In de Green Deal met New Motion, winnaar van de Green Deal Award 2014, zijn 15.000 laadpalen gerealiseerd voor elektrisch rijden; 
  • In de 5 Blok-voor-Blok Green Deals zijn 8.100 woningen energiezuinig gemaakt; 

Green Deals

Green Deals zijn concrete initiatieven voor groene groei waarin overheid en samenleving vanaf de start op interactieve wijze samenwerken. Centrale gedachte is dat de overheid initiatieven faciliteert en versnelt door het wegnemen van knelpunten. Knelpunten kunnen liggen op het vlak van wet- en regelgeving, ontbreken van marktprikkels, innovatie en netwerkvorming. De Green Deal aanpak is een instrument binnen het Groene Groei beleid.