9 EPK-pilotprojecten gestart

12 februari 2015

Hoe kunnen bedrijven hun energieprestaties verbeteren? Welke maatregelen kunnen zij treffen? En hoe maken zij resultaten inzichtelijk, ook voor de toezichthouder van bevoegd gezag? De Energie Prestatie Keuring (EPK) kan hen daarbij helpen. Om te onderzoeken of het idee ook in de praktijk werkt, zijn recent 9 EPK-pilotprojecten gestart.
De EPK is een nieuw idee. Hierover is in het Energieakkoord voor duurzame groei afgesproken, dat het als instrument in een pilot wordt getest. Het Energieakkoord wil onder andere een forse energiebesparing bij het bedrijfsleven bereiken.

Doelstelling EPK-pilot

De pilot moet uitwijzen of en zo ja hoe een EPK stimuleert, bewust maakt en zorgt dat energiebesparing effectief wordt benaderd en bij de normale bedrijfsvoering past. Daarnaast moet de pilot uitwijzen of een EPK een handig instrument is om aan te tonen dat aan de wettelijke vereisten voor energiebesparing is voldaan.