Green Deal "Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur"

08 mei 2015

In het Energieakkoord is een hoofdstuk Mobiliteit en Transport opgenomen. Hierin zijn onder meer afspraken opgenomen over de uitrol van publieke laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen door middel van een Green Deal. De VNG heeft onlangs de Green Deal “Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur” ondertekend samen met het Rijk, een aantal andere decentrale overheden, netwerkbeheerders, Stichting ElaadNL en EVnetNL en een aantal marktpartijen.