Hamer en Nijpels op bezoek bij Eerste Kamer

11 november 2015

Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, en Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord, hebben dinsdag 10 november een bezoek aan de Eerste Kamer gebracht. De voorzitters praatten de Kamerleden van de commissie Economische Zaken bij over de voortgang van het Energieakkoord.

Hamer stond stil bij de bijzondere vorm van overleg binnen de Borgingscommissie. “Binnen deze commissie van de SER praten veel meer partijen dan alleen de sociale partners en we zien dat op meer terreinen op deze wijze samenwerking wordt gezocht.”

Nijpels nam de Kamerleden mee in de inhoud van het Energieakkoord. Hij stond stil bij de Nationale Energieverkenning waarin de stand van zaken van de energietransitie jaarlijks wordt beschreven. Uit de NEV bleek dat twee van de vijf doelen uit het Energieakkoord nog niet helemaal binnen bereik liggen. “Vanuit de Borgingscommissie zijn we nu met alle partners bezig om een pakket maatregelen samen te stellen waardoor de doelen wel binnen bereik komen,”legde hij uit. Dat maatregelenpakket wordt in de Voortgangsrapportage gepresenteerd, deze wordt eind dit jaar verwacht.

De discussie met de Kamerleden ging over het internationale aspect van de energietransitie, de governance en ook over de bijdrage van regio’s en sectoren.