Er is behoorlijk wat in werking gezet

14 september 2015

Sinds het sluiten van het Energieakkoord en de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek is er behoorlijk wat in werking gezet, vooral in de regio. Hieronder de laatste stand van zaken.

Stadslogistiek wordt onderdeel van Topsector Logistiek, de Green Deal is de drager

In 2010 startte het Kabinet met het topsectorenbeleid. De logistieke sector is een van de negen sectoren waarin Nederland uitblinkt en mondiaal toonaangevend is. De Topsector Logistiek wil maximaal bijdragen aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Het Topteam Logistiek heeft een Actieprogramma (Partituur naar de Top) opgesteld waarin de ambitie van de Topsector is vastgelegd: In 2020 heeft Nederland een internationale toppositie (1) in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en (3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven.

Actieagenda uitgebreid met Stadslogistiek, door Green Deal Zero Emission Stadslogistiek
De ambities worden ingevuld door te kiezen voor acties op gebieden waar het meeste te halen valt. Dit jaar is de keuze gemaakt om Stadslogistiek expliciet als actie te onderscheiden. En om daarbij aan te sluiten bij de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek.

Kerngroep Green Deal wordt ook Stuurgroep voor Topsector actie
Per actie stelt de Topsector stuurgroepen aan die bepalen hoe het jaarlijkse budget voor die actie uitgegeven gaat worden. De kerngroep voor de Green Deal krijgt die taak, en wordt daarvoor aangevuld met een voorzitter uit de Topsector.

Beter Benutten sluit aan
Het bereikbaarheidsprogrammma Beter Benutten richt zich ook op logistiek. Omdat er in hun projecten zoveel raakpunten met Stadslogistiek en de GD ZES zijn, gaat een vertegenwoordiger van Beter Benutten deelnemer aan de stuurgroep vergaderingen.

Living Lab Utrecht: Goederenuitgiftepunt Vleuterweide van start

Sinds het najaar van 2014 is in het Utrechtse winkelcentrum Vleuterweide een initiatief gestart waarbij pakketjes kunnen worden afgeleverd bij een goederenuitgiftepunt. Dit initiatief, één van de living labs van de Green Deal ZES in Utrecht, komt langzaam maar zeker op gang: ca. de helft van de winkeliers in het winkelcentrum laat een deel van haar pakketjes bezorgen bij dit goederenuitgiftepunt.

Living Lab Delft: stand van zaken Stadslogistiek PostNL

Stadslogistiek Delft is een initiatief van PostNL in samenwerking met de gemeente Delft, om middels logistieke dienstverlening de leefbaarheid in de stad te verbeteren. Stadslogistiek bundelt goederenstromen aan de rand van de stad in een stadshub en bezorgt de goederen binnen Delft op het moment dat de ontvanger dat wil met (kleine) elektrische voertuigen. De eerste klanten zijn geïmplementeerd, onder andere vervoerder Skynet en opticien Specsavers. Ook haalt en brengt Stadslogistiek retail bestellingen voor bijvoorbeeld bloemisten en Bakker Bart in Delft. Als living lab ontwikkelt Stadslogistiek nieuwe dienstverlening door het opzetten van pilots.

Living Lab Groningen: stappen voorwaarts

Op dit moment ontplooit de gemeente initiatieven om de venstertijden in de binnenstad te verruimen, mits een vervoerder elektrisch rijdt. Daarnaast zet de gemeente grote stappen in het creëren van een volledig bus- en autovrije binnenstad buiten die venstertijden. De noodzaak elektrisch te rijden zal zich zelfs uitstrekken naar de taxibranche: de verwachting is dat het hart van de binnenstad in de toekomst alleen nog maar toegankelijk zal zijn voor elektrische taxi’s.

Slimme en schone bevoorrading van de horeca in de binnenstad van Maastricht

Stop & Drop is een slim en schoon logistiek concept voor horecazaken in de binnenstad van Maastricht. Sligro, Maastricht Bereikbaar en de gemeente Maastricht gaan met Stop & Drop vier maanden proefdraaien en met minder vrachtwagens de horeca bevoorraden. De vrachtwagens parkeren aan de Noordkant van het Vrijthof en de chauffeur vervoert de bestelling verder op een rolcontainer naar klanten binnen een straal van 250 meter. Stop & Drop staat voor minder kilometers en minder overlast van lossende vrachtwagens. En minder geluidsoverlast én luchtvervuiling omdat de koel- en vriesinstallatie voor bederfelijke waar wordt aangesloten op de lokale elektriciteitsvoorziening en niet op die van de vrachtwagen.

TNT schaft 7 elektrische bestelbussen aan voor Green Deal

TNT gaat in Rotterdam (3 stuks) en Amsterdam (4 stuks) zeven nieuwe elektrische bestelbussen inzetten. De nieuwe e-Ducato’s van BD Auto zullen de dieselbussen vervangen die nu in beide steden rijden.

Erik Uljee, Managing Director, TNT Benelux, zegt: "De samenwerking met FREVUE is onderdeel van de maatschappelijk verantwoord ondernemen agenda van TNT. Om het emissievrije vervoer in de stadscentra te ondersteunen zullen beide gemeenten privilges verlenen aan deze voertuigen, zoals vrijstelling van het verbod parkeren en toegang tot venstertijdgebieden buiten de laad- en lostijden.
Pex Langenberg, wethouder van Rotterdam: "Het is de ambitie van de gemeente Rotterdam om zero emissie goederenvervoer in de binnenstad te hebben in 2020. Dit wordt geformaliseerd in de Green Deal Zero Emission. We zijn blij met de nieuwe elektrische vrachtwagens. Ze helpen om de lucht in het centrum van de stad schoner te maken en geluidsoverlast te verminderen. "
(bron: persbericht TNT)

Lidl zet eerste stap naar100% elektrisch transport in Amsterdam

Lidl is gestart met een volledig elektrische vrachtwagen die de filialen in Amsterdam vanaf het distributiecentrum gaat bevoorraden. Verantwoord ondernemen is bij Lidl in de bedrijfsvoering verweven. Met deze stap bekrachtigt Lidl haar ambitie voor duurzaam bouwen en duurzaam gebruiken. Lidl wil graag bijdragen aan een leefbare stad, waar de filialen schoon, stil en veilig worden bevoorraad.