Kamerbrief over SDE+ Wind op Zee 2015

19 mei 2015

Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over het nieuwe systeem voor de uitrol van meer windenergie op zee. In dit nieuwe systeem wordt de subsidie voor specifieke locaties voor windparken door de overheid via een tender uitgegeven. Met deze brief vult het Rijk de afspraken uit het Energieakkoord en de Uitvoeringsagenda van 10 februari in.