Kapitaal voor energietransitie

08 juni 2015

Sinds 2012 heeft een grote meerderheid van de provincies alsmede een aantal grote steden een “energiefonds” in het leven geroepen. Een fonds gericht op het versneld realiseren van doelstellingen op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking. Anno 2015 beheren deze fondsen totaal een som van bijna €600 miljoen. Tijdens de werkconferentie financiering op 28 mei jl. presenteerde het Interprovinciaal Overleg de website www.publiekeenergiefondsen.nl. Deze website biedt u als ontwikkelaar (/professioneel betrokken partij) een overkoepelend overzicht van de fondsen. Daarmee fungeert deze website als portaal naar publieke bronnen van duurzaam kapitaal.