‘Grotere kostenreductie wind op zee mogelijk’

16 november 2015

Het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI-WoZ) heeft 4 november bij de SER het onderzoek naar de kostenreductie voor wind op zee gepresenteerd. Het consortium deed dit samen met de uitvoerders van het onderzoek PwC en DNVGL. Met marktpartijen werd na de presentatie over het onderzoek gediscussieerd.

Naast de vijf tenders voor wind op zee-projecten (totaal 3.5 GW) is kostenreductie gedurende de komende vijf jaar een afspraak uit het Energieakkoord. Veel partijen dragen hier aan bij. Het onderzoek laat zien dat in 2020 een grotere reductie dan afgesproken (40 procent ten opzichte van 2010) mogelijk is. Mits de komende jaren de huidige inspanningen op het gebied van technologische innovatie (R&D en demonstratie), financiële optimalisatie door risico reductie en verdere marktontwikkeling (samenwerking in projecten en meer competitie) wordt voortgezet, is 46 procent reductie mogelijk. Hiermee ontstaat het beeld van doorgroei naar een competitieve energiebron in 2030. Het TKI Wind op Zee gaat een Uitvoeringsagenda kostenreductie 2016-2020 opstellen waarin de aanpak verder wordt uitgewerkt.

TKI Wind op Zee: Cost reduction options for Offshore wind in the Netherlands FID 2010-2020 (PDF, 4937 kB)