Ministerraad stemt in met duurzame brandstofvisie

10 juli 2015

Vandaag heeft de ministerraad ingestemd met de duurzame brandstofvisie (zie nieuwsbericht Rijksoverheid).

Op basis van deze visie is het afgelopen jaar gewerkt aan een verdere uitwerking hiervan. Dit heeft geresulteerd in een Actieagenda Duurzame brandstoffen, die een inventarisatie geeft van mogelijke acties per marktsegment voor de periode 2015-2020 (zie Actie-agenda duurzame brandstoffen). De potentie van de acties uit de Actieagenda zijn door een kennisconsortium doorgerekend op kosten en effectiviteit (zie Kosten en effecten van de actie-agenda) en bijlagendocument).

Op basis van deze informatie heeft het Uitvoeringsoverleg Mobiliteit en transport, een overleggroep van de Borgingscommissie Energieakkoord, zich gebogen over de acties uit Actieagenda die zich lenen voor de Uitvoeringsagenda duurzame brandstofmix. Deze discussie is nog niet geheel afgerond. Bij brief van 25 juni 2015 heeft Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord, de voortgang beschreven bij de uitvoering van de afspraken van het Energieakkoord op het domein Mobiliteit en transport. Hierin staat onder meer vermeld welke acties uit de Actieagenda duurzame brandstofmix zich lenen voor een snelle uitvoering. Ook wordt aangegeven welke thema’s en acties nog in discussie zijn.