Nieuw loket MEE-bedrijven

02 juli 2015

MEE-bedrijven kunnen voortaan bij een overheidsloket terecht voor bedrijfsspecifieke ondersteuning. Dat moet knelpunten wegnemen bij energie-efficiëntiemaatregelen die verder gaan dan het MEE-convenant. Zeven industriële sectoren (chemie, glas, metallurgie, papier en karton, overige industrie, bierbrouwerijen en raffinaderijen) en het ministerie van Economische Zaken hebben dat afgesproken. Het raamwerk moet bijdragen aan 9 petajoule energie-efficiënte winst in de industrie in 2020.

Lees meer over het nieuwe loket.