Nijpels krijgt rapport Vervangende nieuwbouw

23 september 2015

Michiel Dankers, voorzitter van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB), heeft dinsdag 22 september in het SER-gebouw het rapport Vervangende nieuwbouw aan Ed Nijpels aangeboden. Het TNO-rapport biedt nieuwe mogelijkheden voor bewoners, corporaties en gemeenten voor snelle, duurzame vervangende nieuwbouw. Dankzij innovaties in de bouwindustrie, waarbij woningen in de fabriek worden gebouwd, kan de bouwtijd sterk worden bekort, blijkt uit het rapport.

Ed Nijpels gaat het rapport ter beoordeling aan de Borgingscommissie Energieakkoord voorleggen. “Dit rapport behandelt een variant voor de energie-efficiëntie van woningen, waar op dit moment nog weinig aandacht voor bestaat: vernieuwbouw. Een interessante optie voor woningen waar een nul-op-de-meter renovatie niet mogelijk of niet rendabel is, maar waarvan de eigenaar toch de ambitie heeft om een sprong in energie-efficiëntie te maken. Interessant ook omdat deze variant zou kunnen helpen de realisatie van de doelstellingen van het Energieakkoord te versnellen. Zowel op het gebied van energiebesparing als in banengroei,” aldus Nijpels.