‘We moeten gezamenlijk het hoofd bieden tegen cynisme’

03 februari 2015

Opiniestuk Greenpeace over Energieakkoord en windenergie op land

Cynisme is de grootste vijand van schone energie. Onder die titel schreef Greenpeace vorige week een bevlogen brief aan het Friesch Dagblad. Aanleiding is de kritiek op windenergie op land en de discussie die daarover wordt gevoerd, vooral in Friesland. In het opiniestuk geeft Greenpeace aan vierkant achter het Energieakkoord te staan. De uitvoering daarvan gaat volgens de organisatie niet snel genoeg maar dat is geen reden om de stekker uit het akkoord te trekken. Wel dringt Greenpeace waar nodig aan op snellere uitvoering en het nakomen van afspraken.

Het Energieakkoord is hard nodig om onze energievoorziening te vergroenen en de gevaarlijke klimaatverandering in te dammen. Ook moet Nederland minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen die onze bestaanszekerheid bedreigen en ons afhankelijk maken van onbetrouwbare en soms dictatoriale regimes.

In de brief houdt Greenpeace cynici van windenergie een spiegel voor. ‘Niemand hoeft windmolens mooi te vinden’, zegt Joris Wijnhoven, campagneleider Klimaat en Energie. ‘Subjectieve oordelen over mooie/lelijke windmolens hoeven een discussie niet in de weg te staan.’ Een ding staat volgens Greenpeace als een paal boven water: als we de komende decennia willen afkicken van fossiele energie kunnen we niet heen om windmolens op land. We moeten ons niet laten dwarsbomen door cynici die veranderingen al veel te lang tegenhouden. ‘Cynici die ons doen willen doen geloven dat nog onbekende en onbeproefde technieken het ei van Columbus zijn, louter en alleen om de werkende technieken die we kennen te dwarsbomen’, zegt Wijnhoven.

‘Zolang gas- en kolencentrales de kosten van vervuiling kunnen afwentelen op de samenleving en nauwelijks in de kostprijs hoeven te verdisconteren, zal duurzame energie gesubsidieerd moeten worden. In vergelijking met andere bronnen van schone energie (zon, wind op zee, duurzame biomassa) is wind op land relatief goedkoop én wind is ruimschoots en gratis aanwezig in Nederland. Om die twee redenen stoelt elk scenario voor de energiemix van de toekomst ruimschoots op wind op land. Of dat scenario nou afkomstig is van Shell of van Greenpeace. Wie denkt zonder te kunnen rekent zich rijk of wenst zijn ogen te sluiten voor klimaatverandering.’