Programma Energie: alle gemeenten zijn aangesloten!

24 maart 2015

Inmiddels hebben alle 393 Nederlandse gemeenten zich aangemeld voor het ondersteuningsbudget voor de uitvoering van het Energieakkoord. Zij zijn met elkaar verantwoordelijk voor de activiteiten binnen 29 regio’s. Op de kaart van Nederland staan nu alle regio’s ingekleurd.

Het Programma Energie loopt nu een jaar. Het heeft geleid tot de totstandkoming van een actief en enthousiast netwerk van alle Nederlandse gemeenten. Zij werken met partners aan het bouwen van nieuwe lokale en regionale samenwerking rondom de versnelling en opschaling van ontwikkeling van vraag en aanbod voor de particuliere huiseigenaar. De regionale allianties krijgen steeds verder vorm: kennis, expertise en partners worden samengebracht.
Het ondersteuningsbudget betreft de Gebouwde Omgeving en daarbij in het bijzonder de particuliere woningeigenaar.

29 regio's

Alle gemeenten hebben zich aangemeld voor het ondersteuningsbudget voor de uitvoering van het Energieakkoord. Zij zijn met elkaar verantwoordelijk voor de activiteiten binnen 29 regio’s. Op de kaart van Nederland staan deze regio’s ingekleurd. De plannen van de regio’s zijn samengevat tot de belangrijkste actiepunten. Door het aanklikken van een gemeente wordt de samenvatting van het desbetreffende samenwerkingsverband zichtbaar.