Provincies investeren in de Energietransitie

02 juli 2015

In het boekje Provincies investeren in de Energietransitie hebben de provincies de ambities voor 2015- 2019 vastgelegd. Als ondertekenaars van het Energieakkoord zien de provincies de uitvoering van het akkoord als een kans voor duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling.

In hun ambities voor de komende collegeperiode gaan ze op volle kracht vooruit met de uitvoering. Zij doen dat vanuit hun wettelijke rollen en taken in de ruimtelijke ordening, regionale economie, vergunningverlening en handhaving en mobiliteit. In alle coalitieakkoorden leggen de nieuwe provinciebesturen de lat voor de energietransitie hoger. In eigen huis verbinden ze de uitvoering van de energietransitie aan andere opgaven.

De nadruk van de provinciale ambities ligt in de koppeling van de energietransitie aan de regionale economie en werkgelegenheid, aan het aanjagen van innovatie en aan het vergroten van draagvlak onder andere door een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van energieprojecten. Lees hier meer.