Quickscan op gedragscode Draagvlak en Participatie

29 mei 2015

Greenpeace, de Stichting Natuur en Milieufederaties, Natuur & Milieu en NWEA hebben onlangs een quickscan uitgevoerd op de gedragscode Draagvlak en Participatie. Met de scan willen de partijen een eerste indruk krijgen in de onderdelen van de gedragscode die al werken en welk nog kunnen worden verbeterd.