Minister stuurt Uitvoeringsagenda 2015 naar Kamer

03 maart 2015

Minister Kamp van Economische Zaken heeft mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister voor Wonen en Rijksdienst de Uitvoeringsagenda 2015 van de Borgingscommissie Energieakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. De Uitvoeringsagenda 2015 maakt volgens de minister inzichtelijk welke acties in 2015 plaatsvinden en wat de gezamenlijke prioriteiten en aandachtsgebieden van de partijen bij het Energieakkoord zijn.

Kamp staat in zijn brief uitvoerig stil bij de voortgang van diverse maatregelen. ‘In 2014 is vooral gewerkt aan maatregelen om de juiste randvoorwaarden te creëren voor het bereiken van de doelen. Voor veel van deze maatregelen was de rijksoverheid verantwoordelijk. In 2015 moeten alle partijen uitvoering geven aan de afspraken uit het Energieakkoord.’