Voortgang Green Deal Zero Emission Stadslogistiek

16 december 2015

Eind 2014 tekenden 54 partijen samen met Staatssecretaris Mansveld de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Deze partijen onderzoeken samen hoe emissievrije bevoorrading van stadskernen in praktijk gebracht kan worden. De deelnemers aan de deze green deal onderzoeken via zogeheten Living Labs (regionale pilots) diverse verbetermogelijkheden van het anders organiseren van het transport, het toepassen van nieuwe voertuigtechnologie tot het testen van innovatieve logistieke oplossingen. De Living Labs vormen de eerste fase van de Green Deal. In deze fase wordt aannemelijk gemaakt of ‘Zero Emission Stadslogistiek’ voor een specifieke logistieke stroom haalbaar is vanuit technisch, economisch, juridisch, veiligheids- en handhavingsperspectief. Op 1 januari 2020 wordt op basis van deze resultaten bezien hoe het vervolgpad eruit ziet richting 2025.

Lees meer in de digitale brochure. (PDF, 5143 kB)

Bekijk hieronder de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek film op Youtube.