Werkbezoek warmte & Amsterdam

06 februari 2015

Op 4 februari bracht voorzitter van de Borgingscommissie Ed Nijpels een werkbezoek aan Amsterdam. Samenwerking tussen diverse partijen op het gebied van warmte stond centraal.

Op uitnodiging van Peter Smink, CEO en CFO van Nuon, nam Ed Nijpels samen met zijn naaste medewerkers, een projectleider bij het Ministerie van Economische Zaken en Teun Bokhoven, voorzitter van de Duurzame Energiekoepel, een kijkje op de tradefloor. Er werd gesproken over onder andere de voorspelbaarheid van wind en warmte, en de rol van conventioneel vermogen hierbij.

Vervolgens reisde het gezelschap naar Osdorp, naar een appartementencomplex dat is aangesloten op stadswarmte. Hier kwam vooral het comfort voor de consument aan bod. Warmte in de bestaande bouw heeft een groot potentieel, maar ondervindt concurrentie van individuele cv ketels. Samenwerking tussen diverse partijen (waaronder warmte aanbieders en warmte afnemers) is cruciaal. Immers, geen van de partijen kan warmte op eigen houtje realiseren.

Bij het Afval Energiebedrijf was ook wethouder Choho van Amsterdam aanwezig, alsook een vertegenwoordiger van Ymere. Duidelijk werd dat stadswarmte een rol heeft in de energietransitie, vooral in stedelijk gebied. Nijpels: ‘De omvang van het besparingspotentieel is mij duidelijk geworden, bijzonder interessant’. Nijpels nodigt partijen graag uit om dat potentieel concreet te vertalen en problemen die er in de praktijk nog zijn gericht en stapsgewijs aan te pakken. Vanuit Nuon is een aantal oplossingsrichtingen voorgesteld die een impuls moeten geven aan de uitrol van warmte in de bestaande bouw.

Warmtevisie

Binnenkort komt de Warmtevisie van het Rijk uit. Dit is een van de afspraken uit het Energieakkoord. De Warmtevisie wordt vervolgens op basis van discussies met partners van het Energieakkoord en de politiek uitgewerkt tot een uitvoeringsagenda met concrete acties.