Werkconferentie Financiering Energieakkoord

01 juni 2015

‘Je moet het met elkaar anders doen’

De interesse van investeerders en beleggers voor investeringen in duurzaamheid is groot. Echter in de praktijk blijkt dat het niet altijd eenvoudig is om dat geld ook daadwerkelijk voor duurzaamheidprojecten in te kunnen zetten. Tijdens de werkconferentie Financiering Energieakkoord werden donderdag 28 mei zowel financiers als ondernemers bij elkaar gebracht.

Dagvoorzitter Ed Nijpels, onafhankelijk voorzitter van de Commissie voor de Borging van het Energieakkoord voor duurzame groei, zei dat er voor de uitvoering van het huidige Energieakkoord veel geld nodig is. “Het is dus van groot belang om de financiële vraagstukken rondom de investeringen op te lossen. Niet alleen voor de periode waarover het Energieakkoord gaat tot 2023, maar vooral ook na die tijd. Wat we tot 2023 doen, is het begin. De opgave waarvoor we na 2023 komen te staan, is nog vele malen groter.”

De werkconferentie stond in het teken van (goede) voorbeelden. SER-voorzitter Mariëtte Hamer opende de werkconferentie met een voorbeeld uit de praktijk. Bij de supermarktketen Lidl wordt gewerkt vanuit het duurzaamheidprincipe. Niet alleen in het assortiment maar ook in het hoofdkantoor. “Investeringen in energiebesparing betekenen voor een supermarkt ook kostenbesparing,” vertelde Hamer.

Gebaande paden

Wethouder John Nederstigt van Haarlemmermeer liet zien dat je als bestuurder soms buiten de gebaande paden moet treden. Op die manier hebben in zijn gemeente 3000 huurwoningen zonnepanelen gekregen. “Corporaties en gemeenten hebben hiervoor geen geld meer. Normaal gesproken zou de rekening dus naar de huurders gaan. Wij hebben een lokaal stroomenergiebedrijf opgericht van waaruit de panelen zijn gefinancierd,” vertelde hij. Voor de bewoners levert dat voordeel op. “De huurders nemen lokaal stroom af van de panelen die bij hen op het dak staan. De energiekosten gaan daardoor omlaag.” Bijkomend voordeel van deze onorthodoxe aanpak van de gemeente Haarlemmermeer is dat de gemeente meteen alle energiedoelstellingen haalt.

Het project in Haarlemmermeer heeft volgens wethouder Nederstigt niets met politiek te maken. “Je moet als wethouder en gemeente uit je geijkte rol stappen, anders lukt het niet om dit te verwezenlijken. Je moet het met elkaar anders doen.“ Het verhaal lokte uit de zaal de vraag op of deze aanpak niet verstorend werkt voor de ondernemers. Nederstigt: “De zonnepanelen zijn allemaal geleverd en gemonteerd door plaatselijk MKB, die profiteren hier dus ook van.”

Beleggers

Itske Lulof, coördinator van het Domein Financiering en voorzitter van het Groenberaad van de gezamenlijke Nederlandse banken, zette voor alle toehoorders de mogelijkheden en onmogelijkheden van het financieren van projecten op een rijtje. In een paneldiscussie met vertegenwoordigers van de Europese investeringsbank en de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) bleek dat de belemmeringen vooral in de kleinere projecten zit. “Om in aanmerking te komen voor financiering van institutionele beleggers gaat het ook om schaalgrootte. Het zou goed zijn als bijvoorbeeld gemeenten en provincie dezelfde soort projecten bundelen en die dan voor financiering aanbieden. De kans van slagen wordt dan groter,” zei Loek Sibbing van NLII.
“Ook voor de EIB kan het bundelen van projecten van belang zijn om voldoende volume te creëren. Schaalvergroting is bijvoorbeeld ook mogelijk door financieren aan energiefondsen die op hun beurt dan weer kleinere initiatieven en bedrijven financieren,” aldus Jan Willem Loehr van het EIB.

In vijf workshops werd in het tweede deel van de conferentie verder stilgestaan bij een aantal goede en ook minder goede voorbeelden. Onderwerpen waren onder meer de laadinfrastructuur voor wagens, energiebesparing en woningcorporaties en de efficiëntere inzet van provinciale energiefondsen. De discussies tijdens de workshops leverden meteen actiepunten op, waar ook de deelnemers mee aan de slag gaan. Zo gaat een aantal belanghebbenden verder praten over de laadinfrastructuur in Nederland. Verder moet er kritisch worden gekeken naar een aantal weeffouten in het fiscale systeem, bleek uit de terugkoppeling. Arnout Potze van het Interprovinciaal Overleg (IPO) greep de bijeenkomst aan om de website www.Publiekeenergiefondsen.nl te lanceren. Hier kunnen geïnteresseerden precies achterhalen waar ze voor financiering voor projecten terechtkunnen.