Elfde vergadering Borgingscommissie Energieakkoord

26 februari 2016

De commissie Borging Energieakkoord is woensdag 17 februari voor de elfde keer bijeengekomen. Tijdens de bijeenkomsten werd de Uitvoeringsagenda 2016 vastgesteld. Ook hield het ministerie van Economische Zaken presentaties over het Energierapport en de Energiedialoog en er waren twee pitches over zero emissie in het busvervoer en over kostenreductie wind op zee.

Uitvoeringsagenda 2016

De Borgingscommissie heeft in de vergadering de Uitvoeringsagenda 2016 goedgekeurd. Hierin staan de prioriteiten voor de Borgingscommissie in 2016. De agenda is opgesteld met input van onder meer domeincoördinatoren en trekkers van acties uit het Energieakkoord. Veel van de acties in de Uitvoeringsagenda richten zich op de periode tot 1 mei, de peildatum voor de Nationale Energieverkenning 2016 die in oktober uitkomt. De Uitvoeringsagenda wordt nu aan de minister van EZ gestuurd.

Presentatie Energierapport en Energiedialoog

Minister Kamp heeft vorige maand het Energierapport gepresenteerd. Tot 2023 staan de afspraken uit het Energieakkoord, het Energierapport focust op de periode daarna. Het rapport biedt context en ambitie voor de periode na 2023, vertelde Aart Dekkers van het ministerie van Economische Zaken tijdens een presentatie aan de leden van de Borgingscommissie. In het rapport komen verschillende aspecten aan bod waarbij het draait om een veilige, betrouwbare en betaalbare energietransitie. Hiervoor stuurt het ministerie bijvoorbeeld op de reductie van CO2 en kijkt het naar manieren om economische kansen te verzilveren.

Omdat het vraagstuk rondom energietransitie midden in de samenleving ligt, gaat het ministerie tussen april en juni ook de samenleving bij dit onderwerp betrekken. Dit doen ze in de Energiedialoog, waarbij op verschillende manieren zoals bijvoorbeeld via een online panel of de website meningen worden opgehaald. De dialoog draait om informeren, bewust worden, meedenken en meedoen. “Dit is nadrukkelijk geen show van het ministerie, energietransitie gaat ons allemaal aan,” zei projectleider Peter Schmeitz van het ministerie van EZ. De opbrengst van de dialoog wordt gebruikt voor de beleidsagenda die in het najaar uitkomt. “Maar de gesprekken houden na juni niet op,” aldus Schmeitz. “We willen de energietransitie structureel vanuit de dialoog vormgeven.”

Zero Emissie Busvervoer

Zero emissie heeft de toekomst in het busvervoer, maar zo liet de Stichting Zero Emissie Busvervoer weten tijdens de vergadering van de Borgingscommissie, “we zijn er nog lang niet.” Met hulp van Europese subsidies is in vijf jaar tijd het point of no return bereikt, vertelde Pieter Tanja van de stichting. Inmiddels lopen projecten in Brabant en Limburg. Het busvervoer heeft als doel om uiterlijk in 2025 alle bussen in het openbaar vervoer schoon te laten rijden. Dit betekent dat er geen uitstoot meer is. De sector werkt met de inzet van duurzame energiebronnen en bussen rijden op een elektrische aandrijving. In de Borgingscommissie legde Tanja uit dat het instrument van Total Cost of Ownership een belangrijke rol speelt in de totstandkoming van deze transitie. Meer informatie over de stichting en de green deal die zij met het ministerie van I&M hebben afgesloten, staat op http://www.zero-emissiebusvervoer.nl/index.php/greendeal.

Kostenreductie Wind op Zee

Spectaculaire resultaten zijn inmiddels behaald in het project rond de kostenreductie Wind Op Zee. Voor het Energieakkoord is Wind op Zee een belangrijke pilaar, vertelde Ernst van Zuijlen, directeur van TKI WOZ. Uit een rapport van PwC blijkt dat de kostenreductie van 40 procent niet alleen haalbaar is, maar dat de kostenreductie waarschijnlijk ook hoger uitvalt. Van Zuijlen nam de leden van de Borgingscommissie mee in het sturingsconcept rondom Wind Op Zee. De kostenreductie wordt gekoppeld aan het stimuleringsbeleid en hierin werken wetenschap, overheid en financiers samen. Van Zuijlen noemde de behaalde kostenreductie een megaprestatie.