Kabinet wijst nieuwe gebieden aan voor windparken op zee

04 juli 2016

Het kabinet wijst twee nieuwe gebieden aan voor de bouw van windmolenparken op zee. Het gaat om twee gebieden binnen de zogenaamde 12-mijlszone tussen 18,5 en 22 kilometer uit de kust.

Energieakkoord

 In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat in 2023 16% van de energie duurzaam wordt opgewekt. Windparken op zee voorzien dan vijf miljoen huishoudens van stroom. Het dichter bij de kust bouwen van windparken kost minder dan verder op zee. Deze besparing bedraagt 3 miljard euro ten opzichte van het gebied IJmuiden-Ver. Met de aanwijzing van de gebieden tussen de 18,5 en 22 km komt voldoende ruimte beschikbaar om te werken met standaardplatforms van 700 MW, waarmee een kostenbesparing kan worden gerealiseerd. Via de standaardplatforms worden de windparken aangesloten op het landelijk elektriciteitsnet. Door de aanwijzing van de nieuwe gebieden kan in gebied Hollandse Kust (zuid) 1400 MW worden gerealiseerd en in Hollandse Kust (noord) 700 MW.