Interactieve bijeenkomst werk en scholing energiesector

Vrijdag 25 november 13.00 – 15.30 uur | Inloop en ontvangst: 12.45 uur
Locatie: SER Den Haag

Deelname op uitnodiging


Interactieve bijeenkomst werk & scholing in de (nieuwe) energiesector

De energietransitie begint zichtbaar te worden, zo blijkt uit de Nationale Energieverkenning 2016, die de kwantitatieve aspecten monitort en ook ramingen tot 2020 bevat. De echte versnelling moet echter nog komen.

Daarom is naast het aantal banen ook inzicht in de kwalitatieve aspecten van de nieuwe werkgelegenheid noodzakelijk. Tegen deze achtergrond heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in samenwerking met ECN en CBS hier onderzoek naar gedaan. De nieuwe energiesector resulteert ook in veranderende beroepseisen, de benodigde kennis en vaardigheden, alsook de opleidingsbehoeften. Deze veranderingen staan ondermeer centraal in een onderzoek dat Technopolis heeft uitgevoerd.

Wat betekent dit alles voor sectoren, vakbonden, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen? In een bijeenkomst op 25 november gaan we hier graag met u over in gesprek aan de hand van enkele recent genoemde onderzoeksresultaten.

Voor wie?

De bijeenkomst is voor de ondertekenaars van het Energieakkoord, brancheorganisaties en vakbonden. Deze interactieve bijeenkomst gaat over de dynamiek in pijler 8 van het Energieakkoord: werk en scholing. Deelname op uitnodiging.

Programma:

De bijeenkomst bestaat uit twee korte inleidingen door

  • Martin Koning en Nicole Smit (EIB): Effecten van de energietransitie op de inzet en kwaliteit van arbeid. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Borgingscommissie Energieakkoord. 
  • Andreas Ligtvoet en Annemieke Biesma (Technopolis): Eindrapport Kwalitatieve impact Energieakkoord op werkgelegenheid. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Topsector Energie.

Tussen de inleidingen door is er volop ruimte voor gesprek en discussie over de betekenis van de uitkomsten van bovengenoemde studies voor sectoren, branches en bonden. De conclusies die wij hieruit trekken vormen de opmaat naar de nieuwe uitvoeringsagenda Werk en scholing 2017-2020 van het Energieakkoord.