Nederland op weg naar betaalbare CO2-arme energievoorziening

18 januari 2016

Een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Dat is de toekomst van de energievoorziening in Nederland. De weg naar meer hernieuwbare energie en energiebesparing is, met de afspraken uit het Energieakkoord om in 2023 16 procent duurzame energie op te wekken, inmiddels definitief ingeslagen. Het kabinet houdt voor de periode ná het Energieakkoord vast aan de afspraak dat de CO2-uitstoot in 2030 met 40 % en in 2050 met 80-95% moet zijn teruggedrongen op Europees niveau. Om deze lange termijn doelstellingen te bereiken, zal de dialoog met burgers, bedrijven kennisinstellingen, andere overheden en maatschappelijke organisaties worden geïntensiveerd.

Dat staat in het Energierapport 2016 dat minister Kamp van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en bij een aardwarmteproject in Pijnacker heeft gepresenteerd.