Decentrale overheden werken samen aan investeringsagenda

04 november 2016

Provincies, gemeenten en waterschappen gaan werken aan een gezamenlijke investeringsagenda om de doelstellingen uit onder meer het Klimaatakkoord en voor klimaatadaptatie versneld te halen. De decentrale overheden bieden de investeringsagenda volgend jaar aan bij het nieuwe kabinet.

Dat hebben VNG, IPO en Unie van Waterschappen 1 november met elkaar afgesproken op een gezamenlijke bijeenkomst van de koepels.