DEI projecten op de kaart

19 februari 2016

In Nederland een 'etalage’ van energie-innovaties creëren waardoor Nederlandse bedrijven gemakkelijker de sprong naar internationaal succes kunnen maken met producten, processen of diensten die zij ontwikkeld hebben. Dat is de doelstelling van deze tender onder Demonstratie energie innovatie (DEI). Deze komt voort uit het Energieakkoord.

Voor Nederland nieuwe (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken, die energie besparen of die het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen, worden door het bedrijfsleven in de praktijk toegepast.

DEI projecten op de kaart

Bent u bezig met het ontwikkelen van een demonstratieproject? Bekijk de interactieve kaart met DEI-projecten van ondernemers die in 2014 en 2015 DEI-subsidie ontvingen. Wat maakt een demonstratie tot een demonstratieproject en welke tips hebben andere ondernemers voor u? Lees het in de praktijkverhalen Topsector Energie.

De demonstratieprojecten moeten technologieën bevatten die potentie hebben voor versterking van de Nederlandse economie, wat betreft omzet, werkgelegenheid en export van en door Nederlandse fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers. Op deze wijze dragen de projecten bij aan de economische (groene) groei in Nederland.