Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 gepresenteerd

14 oktober 2016

Minister Kamp van Economische Zaken heeft vrijdag 14 oktober de Nationale Energieverkenning (NEV) naar de Tweede Kamer gestuurd. De NEV, opgesteld door ECN, PBL en CBS, schetst de stand van zaken van de energiehuishouding in Nederland over 2016 en geeft inzicht in de realisatie van de uitvoering van het Energieakkoord voor duurzame groei. Tegelijkertijd stuurde het ministerie ook het rapport van de KWINK-groep over de evaluatie naar de Tweede Kamer.

Minister Kamp: “Met het Energieakkoord uit 2013 heeft het kabinet, met bijdragen van alle betrokken maatschappelijke partijen, een belangrijke stap in de energietransitie willen zetten. De evaluatie toont aan dat die opzet geslaagd is. Uit de evaluatie van het Energieakkoord blijkt dat het zeer aannemelijk is dat door het Energieakkoord resultaten zijn bereikt die anders niet of later bereikt zouden zijn, en de doelen met de gekozen aanpak gehaald kunnen worden. Dat succes blijkt ook uit de Nationale Energieverkenning.”

Voortgangsrapportage 2016

De Borgingscommissie Energieakkoord komt medio november met een reactie op zowel de NEV als de evaluatie in de Voortgangsrapportage 2016 (VR16). Voorzitter Ed Nijpels overhandigt de VR16 aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer. De minister van Economische Zaken zal de Voortgangsrapportage daarna naar de Tweede Kamer sturen.

 

Lees verder: