Factchecker windenergie

04 november 2016

De Nationale Ombudsman heeft een klacht van de NLVOW en de NKPW gegrond verklaard. Volgens klagers schetst de SER een eenzijdig beeld over windenergie. De SER herkent zich niet in dat beeld. Over dit onderwerp heeft de SER twee factcheckers gepubliceerd. Iedere keer wordt daar één aspect uitgelicht. Dit keer ging het om de stelling: omwonenden hebben vooral overlast en weinig profijt van windmolens.

De SER gebruikt de factchecker om de voor- en nadelen van onderwerpen rondom de energietransitie zo objectief mogelijk door deskundigen in kaart te laten brengen. Zoals in de conclusie van de factchecker duidelijk wordt, komen zowel de voor- als de nadelen aan bod. De conclusies zijn dan ook niet zwart-wit. In de factchecker wordt verwezen naar onderzoek met bijbehorende bronvermelding. De klacht dat wij windenergie vooropgezet positief bejegenen, herkennen wij dan ook niet. In de factchecker gaan wij in op nadelen die omwonenden ervaren zoals de waardedaling van woningen, het geluid, slagschaduw en het landschap.

Eerder dit jaar hebben wij de klagers beantwoord voor zover hun kritiekpunten ingaan op de factchecker. Tevens hebben wij een beroep op hen gedaan om de dialoog met de leden van de Borgingscommissie constructief voort te zetten en gezamenlijk te blijven werken aan draagvlak voor windmolens bij omwonenden.

• Factchecker aflevering 3: Stelling: ‘Omwonenden hebben vooral overlast en weinig profijt van windmolens’