Minister Kamp: €150 miljoen beschikbaar voor inzet van mest voor hernieuwbare energie

06 oktober 2016

Minister Kamp van Economische Zaken stelt in 2017 150 miljoen euro beschikbaar voor de versnelde realisatie van circa 200 monomestvergisters.

Kamp: “Met de bouw van monomestvergisters slaan we meerdere vliegen in één klap. We zijn in staat mest in te zetten voor de productie van hernieuwbare energie wat bijdraagt aan het doel om in 2020 14% hernieuwbare energie te realiseren. Een gemiddelde vergister biedt voldoende gas en elektriciteit voor ongeveer 40 huishoudens. Daarnaast worden broeikasgasemissies uit de mest voorkomen, hetgeen bijdraagt aan het verminderen van de CO2 uitstoot.”