Nederland lid Mission Innovation: meer internationaal geld voor energie-innovatie

05 oktober 2016

Twintig vooraanstaande industrielanden kondigden tijdens de de Klimaattop in Parijs Mission Innovation aan. Een internationale coalitie van landen die binnen vijf jaar hun publieke investeringen in energie-innovatie willen verdubbelen. Nederland is met unanieme instemming van de huidige leden toegelaten als nieuw lid. Door toetreding kan Nederland ook gaan profiteren van extra private middelen. Een groep private investeerders zoals Bill Gates stelt deze beschikbaar voor onder andere schone energie en energiebesparing.

Minister Kamp van Economische Zaken: “Voor energie-innovatie heeft een relatief klein land als Nederland veel baat bij goede samenwerking op internationaal niveau. De toelating van Nederland tot Mission Innovation is een internationale erkenning voor onze ambities en de gezamenlijke resultaten die bedrijven, organisaties en overheid realiseren via het Energieakkoord. Ons lidmaatschap helpt om onze ambities op klimaatgebied kosteneffectief te realiseren, onze kennis en concurrentiepositie te versterken en Nederlandse oplossingen te positioneren in een sterk geglobaliseerde energiemarkt.”