Rapport biedt scherp beeld HCA energietransitie

25 augustus 2016

Het onlangs verschenen rapport ‘Kwalitatieve impact van het Energieakkoord op de werkgelegenheid’ geeft volgens in– en externe betrokkenen concrete handvatten om de Human Capital Agenda (HCA) van de Topsector Energie tot een succes te maken.

Vicevoorzitter FNV, Ruud Kuin: “Er wordt in het rapport redelijk scherp benoemd wat er in het soort werk gaat veranderen en wat dat betekent voor de benodigde competenties.”

“Er is binnen de energietransitie behoefte aan meer instroom, anders geschoolden en herscholing van de huidige beroepsbevolking. Maar wat betekent dat nu concreet in kwalitatieve zin, dus voor het type en de inhoud van beroepen? Dat was de aanleiding van de Topsector Energie om deze onderzoeksvraag uit te zetten”, zegt Paulien Herder, die binnen het Topteam Energie de Human Capital Agenda (HCA) in haar portefeuille heeft.

Knelpunten in beeld

Het rapport brengt de ontwikkelingen en knelpunten in kaart die tijdens de energietransitie te verwachten zijn binnen het tijdsbestek van het Energieakkoord (2014 – 2020). Herder: “Aandacht voor werkgelegenheid en de aansluiting vanuit scholing is sterk ingebed in de uitvoering van het Energieakkoord. Voor een succesvolle agenda is het daarom van belang inzicht te krijgen in de daadwerkelijke veranderingen in de arbeidmarkt: welke kennis is nodig, voor welke beroepen en in welke sectoren?”